Tibco Nimbus çalışanlarınız tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde ve formatta iş süreçlerinizi oluşturabileceğiniz ve yaygınlaştırabileceğiniz
bir süreç yönetimi platformudur. Doğru kişinin doğru zamanda doğu işi yapmasını; daha kolay ve daha hızlı yapmasını, verimsizliğin ve riskin
azaltılmasını, yönetim sistemlerine uyumu destekler.
BAŞLICA FAYDALARI
Performans ve Verimlilik Artışı
Operasyonel Mükemmellik
İş süreçleri analizi, verimsizlik noktalarını ve
model iyileştirme fırsatlarını tanımlamanızı
sağlar. Tibco Nimbus kişiselleştirme ve işbirliği
yetkinlikleri ile yeni çalışma modelinin
yaygınlaştırılmasını
destekler.
Süreç
performans
göstergeleri
ile
süreçleri
ilişkilendirerek gelişimi izlemenize ve diğer
iyileştirme fırsatlarını yakalamanıza yardımcı
olur.
Operasyonel mükemmelik, bütün çalışanların
günlük işlerinde süreçlere uyumu ile birlikte
gelir. Tibco Nimbus, herkesin anlayabileceği
basit bir dilde oluşturulmuş doğru içeriği rol
bazlı olarak kişiselleştirilmiş portal aracılığı ile
iletir. Kısaca akıllı operasyon kılavuzu denilen
bu platform, bütün çalışanlara kendilerinden
beklenen işi anlamaları, uyum göstermeleri ve
iyileştirme önerilerini paylaşmaları için en kolay
yolu sunmaktadır.
Entegre Operasyonel Risk Yönetimi ve
Uyumluluk
Nimbus süreç şeffaflığını uyumluluk, kalite
ve risk yönetimi ile birleştirir. Süreçleri
optimize etmesi gereken paydaşlar ile iç
denetimler ve uyumluluk zorunluluklarına
katılan iş birimlerine ortak bir denetim
çerçevesi sağlar.
Bilgi Teknolojileri ve İş Birimleri Arasında
Hizalanma
Süreç Çevikliğinde Artış
Sürekli İyileştirme
Nimbus’un içerik yönetimi, işbirliği ve iletişim
özellikleri, bütün paydaşların görüş iletmesini,
oluşturulan yeni modelin onaylanmasını ve ilgili
çalışanların değişime uyum sağlamasını
kolaylaştırır.
Böylece
daha
çevik
bir
organizasyonu destekler.
Nimbus yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya
sürekli iyileştirmeyi, performans yönetimi,
denetim, işbirliği ve iletişim özellikleri ile
destekler. Nimbus ile, bütün çalışma gücünüzü
süreç iyileştirmeye yönlendirebilirsiniz.
Nimbus, SAP ve diğer ERP uygulamaları da
dahil bütün süreç otomasyon projelerinde
gerekli iş ihtiyaçlarının oluşturulmasını hızlı
ve kolayca kaydedilmesini sağlar. Nimbus’un
kullanıcı dostu formatı ile iş birimleri ve BT
arasında hızlı hizalanma ve işbirliği başarılır;
böylece proje süresi, maliyetleri ve riskleri
azaltıılır. Nimbus ayrıca süreç odaklı,
kullanıcı kabul testlerini ve eğitimleri
hızlandırır.
Akıllı Operasyon Kılavuzu : Tibco Nimbus Neden Farklıdır ?
Tibco Nimbus geleneksel İş Süreçleri Analizi (BPA) araçlarından farklı bir yaklaşım sunar. İyi eğitim almış küçük bir analiz ekibinin ihtiyaçlarından çok,
bütün çalışanlarınız tarafından kolayca anlaşılabilecek ve günlük işlerinde başvurabilecekleri bir platformdur.
İş süreçleri web üzerinden rol bazlı, kişiselleştirilmiş portal ile sunulur. Akıllı operasyon kılavuzu bütün çalışanlarınız için aşağıdakileri kolaylıkla
sağlar :





Rollerine ilişkin süreçleri kolayca bulma ve anlama
Sistem ve süreç değişikliklerinden etkilendiklerinde bilgilendirme
Süreç kapsamındaki temel performans göstergelerini izleme
İyileştirme çalışmalarına dahil olma ve başlatma
Adım adım açıklamalı süreç eğitimlerine ulaşma
Süreç mükemmelliğine sadece mükemmel teorik sürecin tasarlanması ile ulaşılmaz. Tasarladığınız modeli her seviyedeki çalışanınıza günlük işlerinin
bir parçası olarak nasıl yürüteceklerini anlatarak ve yaygınlaştırarak mükemmelliğe ulaşılır. İşte bu akıllı operasyon kılavuzunun rolüdür. Bu tür
kişiselleştirilmiş içerik ve görev ataması diğer BPM araçlarında genellikle bulunmamaktadır.
İletişim : Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi Onurgil İş Merkezi No.35 / 3 34394 Şişli / İstanbul
Telefon : +90 212 284 75 92 Faks : +90 212 264 05 50 E-posta :[email protected]
ÖZELLİKLER
Merkezi Web Tabanlı Süreç Kütüphanesi
Entegre Süreç Yönetimi
Bütün süreçler web ile kullanıcılara ulaştırılır.
Nimbus bütün çalışanlara merkezi bir
kütüphanede tutarlı gösterim standartları,
sitil ve içerik yönetimi, sağlar.
Etkili süreç yönetimini sağlar ve her sürece
ilişkin geniş veri kaynaklarından çekilebilen
canlı
performans
göstergelerini
görselleştirir.
Genel Süreç Gösterimi ile Süreç Oluşturma
Bütünleşik Uyumluluk ve İş Kontrolleri
Nimbus genel süreç gösterimi ile bütün
çalışanların kolayca anlayabileceği bir süreç
gösterimi sağlar.
Süreç
modeli
ile
ilişkilendirilebilen
özelleştirilebilir
hazır
uyumluluk
standartları. Denetimlerin planlanması,
bulguların izlenmesi ve entegre süreç
modeli
kapsamında
iyileştirilmesini
destekler.
İş Süreçleri Analizi
Aktivite bazlı maliyetlendirme, veri tabloları,
senaryo modelleri, güçlü raporlama ve analiz
yetkinlikleri ile süreç iyileştirme fırsatlarını
yakalar.
İçerik Yönetimi
Taslak ve Master kopya özellikleri ile versiyon
yönetimi, onaylama döngüsü, arşivleme ve
denetim kayıtları
ile içerik yönetimini
barındırır.
İşbirliği Portali
Süreçlerin ve dokümanların geribildirim,
gözden geçirme ve onay özellikleri ile kolayca
geliştirilmesini,
onaylanmasını
ve
yaygınlaştırılmasını işbirliği ile destekler.
Süreç Kapsamının Zenginleştirilmesi
Süreç aktivitelerine formlar, şablonlar,
uygulama/sistem linkleri, veri tabloları ve
metrikleri ekleyerek zenginleştirir. Temel
seviyede doküman yönetimi yapar,
Sharepoint ve diğer doküman sistemleri ile
entegredir.
Rol bazlı Kişiselleştirilmiş Portal
Rol bazlı olarak kullanıcılara içerik ve
bilgilendirme mesajları atar. Son kullanıcılar
sık kullanılanları belirleyebilir ve ilgili
oldukları alanlara abone olabilirler.
Yönlendirici
Storyboardlar
Prosedürler
–
Kolay ve hızlı süreç eğitimleri
oluşturulabilir. Storyboardları saniyeler
içinde oluşturup, görev bazlı eğitimleri
hazırlayabilirsiniz. Storyboardlar offline
olarak da Windows PC’lerde, iphone ve
ipadlerden ulaşılabilirdir.
Anahtar Kelimeler ile Hızlı Arama ve
İçeriğe Ulaşma
Anahtar kelimeler ve serbest metinler ile
içeriğe çok hızlı ulaşılır. Hızlı aramalar sık
kullanılanlara eklenerek tek adımda
içeriğe ulaşılabilir.
Kurumsal Uygulamalarla Entegrasyon
Nimbus SAP ile entegre bir uygulamadır.
SAP ekranlarına süreçler üzerinden
direkt ulaşılabileceği gibi SAP’den metrik
için veri çekilebilir. SAP Solution
Manager ile olan entegrasyon da SAP
projesindeki yapı
ille Nimbus’ta
tanımlanan süreçlerin ilişkilendirilmesi
mümkündür.
Ayrıca,
Oracle,
salesforce.com, Microsoft Sharepoint ve
diğer web uygulamaları ile de
entegredir.
Tibco Hakkında
TIBCO Software Inc (NASDAQ: TIBX) altyapı ve iş zekası yazılımları konusunda bir dünya lideridir. Tibco, rekabette öne çıkaracak stok
optimizasyonu, çapraz ürün satışı veya kriz öncesi uyarılar gibi doğru zamanda doğru bilgiyi aksiyon haline getirebilmeyi - İki Saniye
Avantajı sunar.
Sistema Hakkında
Sistema 21. yüzyıl organizasyonlarının girişimlerini ilhamlandıran ve enerji katan bir iş ortağı ve değişim uzmanıdır. Süreç ve performans
yönetimi konusunda uzman bir ekip ile Türkiye’de ve uluslararası müşterilere hizmet vermektedir. Tibco Türkiye iş ortağıdır.
İletişim : Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi Onurgil İş Merkezi No.35 / 3 34394 Şişli / İstanbul
Telefon : +90 212 284 75 92 Faks : +90 212 264 05 50 E-posta :[email protected]
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız.