Download

Genetik Algoritmalar Kullanılarak Dc Motorlarda Akım Optimizasyonu