Download

ÖN: 2 kat iplik kullanarak 44 ilmek bafllanır. 8 sıra 1 düz - 1