ÖN: 2 kat iplik kullanarak 44 ilmek bafllanır. 8 sıra 1 düz - 1 ters lastikten sonra selanik örgüye geçilir. (SELAN‹K NASIL ÖRÜLÜR: 1 ilmek
flifle örmeden alınır, ikinci ilmek üstüne iplik atılır, örmeden di¤er flifle aktarılır. 3 ilmek düz örülür. 4 ilmek üstüne iplik atılır, örmeden
di¤er flifle aktarılır. Bu flekilde sıra tamamlanır. Di¤er sırada, üstüne iplik atılan ilmekler düz örülür, düz örülen ilmeklerin üstüne iplik
atıp, örmeden di¤er flifle aktarılır.) lastikten 26 sıra selanik örgüsünden sonra, 18 inci ilmekte 3 ilmek birlikte örüp, kesmeye bafllanır.
4 sıradan bir, 18 inci ilmekte bu flekilde 6 kere 3’lü kesme yapılır. Di¤er 4 üncü sırada, yine 18’inci ilmek 3’lü kesilir, 7 ilmek örüp, yine
8 inci ilmek 3’lü kesilir. Burdan sonra; 4 üncü sırada 18’inci ilmek 3’lü kesilir, 6 ıncı ilmek 3’lü kesilir. Di¤er 4üncü sıra: 18 inci 3’lü, 4’üncü
ilmek 3’lü, di¤er 4 üncü sıra: 18’inci 3’lü, zincir ilmek 3’lü Di¤er 4’üncü sıra: 18inci 3’lü kesilir ve roba kesimi tamamlanır. Bu kesimden
sonraki ön yüzde: 18 ilmek kenarından itibaren, her sırada 1’er ilmek keserek örmeye devam edilir. (kol kesimi).
Kol kesiminden sonraki 15inci sırada, yaka için di¤er kenardan 6+2+2+1+1+1 kesilir. Kol kesiminden itibaren 15 cm oldu¤unda biter.ARKA:
Çift kat iplikle 82 ilmek bafllanır. 8 sıra lastikten sonra selanik örgüye geçilir. 26 sıra selanikten sonra, 18 inci ilmekte 3 ilmek birden
kesilir. 43 ilmek örüp, yine 3 ilmek birden kesilir. Bu flekilde, her ön yüzde aynı hizzada (ön gibi) 6 kere 3’lü ilmek kesilir. 7 inci 3’lü
kesimden sonra 7 ilmek örüp, yine 3’lü kesilir.6 ilmek örüp, 3lü ilmek örüp, 3 lü kesilir. 7 ilmek örüp , 3’lü kesilir. (Ön gibi) kesimler
ters V olacak flekilde tamamlanır.Örgü boyu 35 cm oldu¤unda,her iki yandan kol kesimi için 1’er ilmek keserek devam eder. Örgü
boyu 50 cm oldu¤unda ilmekler kapatılır.KOL: 44 ilmekle 1 düz - 1 ters lastik bafllanır. 10 cm sonra selanik örgüyle devam eder. 5 inci
sırada her iki yandan 1’er ilmek, bundan sonra her 8 sırada bir yanlardan 1’er ilmek arttırarak örgü boyu 41 cm’e tamamlanır. Buradan
sonra her iki yandan 1’er keserek 16 cm daha örüp, ilmekler kesilir.MONTAJ: Kollar, ön ve arka birbirine dikilir.Yaka kısmına flifl takıp,
8 sıra lastik örülür. Etek kısmına, öne 44 arkaya 88 ve di¤er öne 44 olacak flekilde toplam 176 ilmek takılır ve 10 sıra selanik örüp, kesilir.
Son olarak ön dü¤melerin kenarlarına da, ilmek takıp 6 sıra lastik örüp, bitirilir.Kenarlardan birine 3 üncü sırada dü¤me ili¤i yapılır. (16
ilmekte bir.)
KOL
7
ARKA
ÖN
15
16
15
30
19
18
38
40
31
17
18
17
10
19
17
25
44
Download

ÖN: 2 kat iplik kullanarak 44 ilmek bafllanır. 8 sıra 1 düz - 1