T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN
YURTDIŞI REKLAM İHALESİ İLANI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yurtdışında
gerçekleştirilecek reklam faaliyetleri için ihale gerçekleştirilecektir. İhale, 04.11.2004
tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki
Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde
Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilecek olup, İhaleye 5 Ocak 2015 Pazartesi günü saat
10.00’da (İtalya Yerel saati ile) Roma - İtalya’da başlanacaktır.
İhale Dokümanı (İhale Şartnamesi, Kampanya Bilgilendirme Raporu, Kampanya Tasarım
Kiti ve Bakanlığın Yurtdışı Temsilciliklerinin Listesi) www.kulturturizm.gov.tr ve
www.tanitma.gov.tr adreslerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde bedelsiz olarak temin
edilebilecek olup teklifler İhale Dokümanında yer alan hususlara bağlı olarak
hazırlanacaktır.
İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin teklif dosyalarının en geç 2 Ocak 2015 Cuma günü
saat 18.00’a kadar Türkiye Cumhuriyeti Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin aşağıda
yazılı adresine ulaşacak şekilde, elden veya özel ulak yoluyla, İhale Dokümanında
belirtilen usule uygun hazırlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten
sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat ayarında, ihalenin
gerçekleştirildiği yer yerel saati (İtalya) esas alınacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
İş ortaklığı şeklinde ihaleye teklif verilebilecek olup, konsorsiyumlar ihaleye teklif
veremeyeceklerdir.
İhalenin Tarihi
İhalenin Yapılacağı Yer
Tekliflerin Gönderileceği Adres
: 5 Ocak 2015
: Roma - İTALYA
:Ambasciata Di Turchia Ufficio Cultura E Informazioni
Piazza della Repubblica, 55-56 – 00185
Roma – ITALIA
web : www.turchia.it
e-mail: [email protected] , [email protected] ,
[email protected]
Tel
: +0039 06 4871393 , +0039 06 4871190
Fax : +0039 06 4882425
İhaleyi Yapacak İdare Bilgileri: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı / Tanıtma Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No: 5 06100 Emek – Çankaya / ANKARA
e-posta: [email protected]
Tel
:+90 312 212 83 00 - 2820
Faks :+90 312 212 85 95
Download

Sayın Baş, - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı