POZİSYON NO
1
43.01
4301.10.00.00.00
4301.30
4301.30.00.00.11
4301.30.00.00.19
4301.60.00.00.00
4301.80.00.00.00
4301.90.00.00.00
43.02
4302.11.00.00.00
4302.19
4302.19.15.00.00
4302.19.35.00.00
4302.19.41.00.00
4302.19.49.00.00
4302.19.75.00.00
4302.19.80.00.00
4302.19.99.00.11
4302.19.99.00.19
4302.20.00.00.00
4302.30
4302.30.10.00.00
4302.30.25.00.00
4302.30.51.00.00
4302.30.55.00.00
4302.30.99.00.11
4302.30.99.00.12
4302.30.99.00.13
4302.30.99.00.19
43.03
4303.10
4303.10.10.00.00
EŞYANIN TANIMI
2
Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli
diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post
ve deriler hariç) :
- Mink (vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile
birlikte olsun olmasın)
- Astragan, Breitschwanz, Karakul, Persaniye denilen kuzular ve
benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları (bütün
halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun
olmasın)
- - Astragan, Karakul
- - Diğerleri
- Tilki (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte
olsun olmasın)
- Diğer kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri
ile birlikte olsun olmasın)
- Başlar,kuyruklar,pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer
parçalar
Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler
ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer
maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç):
- Bütün halindeki deriler (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun olmasın) (birleştirilmemiş):
- - Mink (vizon)
- - Diğerleri:
- - - Kunduz, Misk sıçanı, Tilki
- - - Tavşan veya yabani tavşan
- - - Fok veya ayı balığı:
- - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları
- - - - Diğerleri
- - - Koyun veya kuzular:
- - - - Kuzular:Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul,Pers ve benzeri
kuzular, Hint,Çin,Mongol veya Tibet kuzuları
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Sincap
- - - - Diğerleri
- Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar
(birleştirilmemiş)
- Bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları
(birleştirilmiş):
- - Uzatılmış olanlar (allongees)
- - Diğerleri:
- - - Tavşan veya yabani tavşan
- - - Fok veya ayı balığı:
- - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Sincap
- - - - Kunduz
- - - - Dağ sıçanı
- - - - Diğerleri
4303.10.90.00.15
4303.10.90.00.16
4303.10.90.00.17
4303.10.90.00.18
4303.90
4303.90.00.00.11
4303.90.00.00.19
Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya:
- Giyim eşyası ve aksesuarı:
- - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları
- - Diğerleri
- - - Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri
- - - Kuzu kürkünden giyim eşyası
- - - Diğer kürklerden giyim eşyası
- - - Diğerleri
- Diğerleri
- - Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri
- - Diğerleri
4304.00
4304.00.00.00.11
4304.00.00.00.12
Taklit kürk ve bundan mamul eşya
- Taklit kürk
- Taklit kürkten mamul eşya
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
3
4
Adet
75
Adet
Adet
75
75
Adet
75
-
75
-
75
Adet
150
Adet
Adet
150
150
Adet
Adet
150
150
Adet
Adet
150
150
-
150
150
-
150
-
200
Adet
150
Adet
Adet
150
150
-
150
150
150
150
-
200
-
200
200
200
200
-
200
200
-
200
200
Download

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI 1 2 3 4 43.01 Ham kürkler (baş