Görsel Programlama-1 Ödev 1
Her öğrenci kendi adının baş harfi ve soyadının baş harfini kullanarak soyadı uzunluğunda aşağıdaki
şekli oluşturacak c# kodunu yazacaklardır. Adının ve soyadının baş harfi aynı olanlar soyadının baş
harfi yerine nokta (.) kullanacaklarıdır. Soyadının uzunluğu 5 karakterden az olanlar uzunluk olarak 5
kabul edeceklerdir. (Tüm satırları teker teker yazdıran ve setcursor position ifadeleri ile yapanlar
kabul edilmeyecektir.)
Ödev Console Application olarak yapılacaktır.
Ödevinizi 19.10.2014 Pazar saat 23:59 tarihine kadar [email protected] adresine mail
başlığında Görsel1_Ödev1_ÖgrNo_AdSoyad ekinde Görsel1_Ödev1_OgrNo_AdSoyad.r dosyası olacak
şekilde gönderiniz. Ödevinizi gönderdikten sonra ulaştığına dair cevap maili otomatik olarak
gönderilmektedir. Cevap maili gelmediyse ödev ulaşmadı anlamı taşımaktadır. Ödevinizin
ulaştığından emin olunuz. (Ödevinizi win rar ile rarladıktan sonra uzantısını .r yaparak gönderiniz. .r
yapmadan gönderirseniz gmail ödevinizi virüs olarak kabul edecek ödeviniz ulaşmayacaktır.)
Örnek: Ali Coşkun isimli bir öğrencinin ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
c
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
c
a
c
c
c
c
c
a
c
c
a
c
c
c
a
c
c
a c
c a c
a c
c
Not: Ödevler ilk ders saatinde anlatılacaktır. Anlatamayanlar yada sorulara cevap veremeyenler ödev
notu kadar eksi puan alacaklardır.
Download

Görsel Programlama