TVHB
Ankara
Bölgesi
Veteriner
Hekimleri
Odası
VETA D Eğitim
Küçük Hayvan Hekimliğine
Yönelik Yıllık Program;
VETA D
Ankara’da 18 Eğitim!
Veteriner Tarım Danışmanlık
VETA D Eğitim, AVHO adına yeni eğitim
döneminde küçük hayvan hekimliğine
yönelik 18 eğitim programında, 20
farklı konuda eğitim planlandı.
Yıllık olarak hazırlanan eğitim programına göre Ankara Bölgesi Veteriner
Hekimleri Odası adına düzenlenecek
eğitimler, Eylül 2014-Mayıs 2015
döneminde ayda iki defa Ankara'da
yapılacak.
Her ayın ikinci ve dördüncü hafta
sonu Pazar günleri VETA D Eğitim
günü. Buna göre oluşturulan takvim çerçevesinde eğitim programına kayıt ve katılım durumuna
göre katılımcılara fırsatlar sağlanıyor ve indirimler uygulanıyor.
2014
Eğitim Mühendislik Ltd. Şti
Bastığın yeri görebildiğin kadar ,
geleceğe güvenle bakabilirsin.
VETA D

Eğitim

Veteriner Danışmanlık

Tarım Danışmanlık

İpard Hibe Projeleri

Çiftlik Projelendirme

HACCP Sistemi kurulumu
hizmetleri ile geleceğe güvenle
bakmanız için yanınızda
Tahran Caddesi 30/802C Gaziosmanpaşa,
06700 Çankaya ANKARA
GSM:0544 211 10 04 Tel: 0312 988 13 17
vetadegitim@gmail.com
www.veta-d.com
Meslek içi
Eğitim
Programları
Bastığın yeri görebildiğin kadar ,
geleceğe güvenle bakabilirsin.
Veteriner Acil Hekimliği-Dahiliye
Doç. Dr. M. Çağrı Karakurum
14 Eylül 2014
Uygulamalı Veteriner Stomatoloji
Dr.Efe Onur
28 Eylül 2014
VETA D Eğitimleri, katılımcıların meslek içi eğitimlerden optimal düzeyde yararlanmasını temin etmek için küçük gruplar
halinde düzenleniyor ve azami 25 kişi ile katılım sınırlanıyor.
Eğitimin özelliği ve fiziki şartlara bağlı çok özel durumlar dışında
bu sayının üzerinde teorik eğitimler için kayıt yapılmıyor ve eğitimlerin interaktif olarak gerçekleşmesi esas alınıyor.
Çene Kırıklarının Non İnvaziv Fiksasyonları
(İntraoral Akrilik Cebire Teknikleri)
Dr.Efe Onur
12 Ekim 2014
Veteriner Hekimlikte Kan Analizleri ve Klinik Yorumu
Prof.Dr.Mahmut Ok
26 Ekim 2014
Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiografi
Doç.Dr.Turan Civelek
9 Kasım 2014
Uygulamalı eğitimlerde ise katılım sınırlaması eğitimin özelliğine bağlı olarak 15 / 18 / 20 kişi ile sınırlandırılıyor. Eğitim programlarında taban ve tavan katılımcı sayı sınırlamalarını görmek
mümkün ve kayıtlarda bu sayılara uyulmaya özen gösteriliyor.
Kedi ve Köpeklerde Kırıklarda Acil Müdahale ve
Kırık Fiksasyon Teknikleri
Prof.Dr.Hasan Bilgili
23 Kasım 2014
Göz Hastalıklarını Anlamak
Prof.Dr.Murat Şaroğlu
14 Aralık 2014
Kedi ve Köpeklerde Abdominal USG
Prof.Dr.Mahmut Ok
28 Aralık 2014
Kedi ve Köpeklerde Dermotolojik Hastalıklar
Doç.Dr.Kerem Ural
11 Ocak 2015
Grup kaydı/ 5 ve daha fazla kişi toplu kayıt; % 10 indirimli,
Veteriner Hekimlikte Kan Gazları Analizileri
Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Tedavisi
Doç.Dr.Turan Civelek
Yrd.Doç.Dr.Ali.E.Hdedeoğlu
25 Ocak 2015
Öğrenci ve 2014 mezunları; %10 indirimli,
Küçük Hayvan Klinik İşletmeciliği ve Yönetimi
Mustafa Yıldız
8 Şubat 2015
Paket 4 / 3-4 eğitime çok erken kayıt; % 15 indirimli,
Pratik Klinik Laboratuvar Tetkikleri ve Yorumu
Doç.Dr.Kerem Ural
22 Şubat 2015
Paket 6 / 5-6 eğitime çok erken kayıt; %20 indirimli,
Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları
Doç.Dr.Çağrı Çıngı
8 Mart 2015
Paket 8 / 7-8 eğitime çok erken kayıt ; % 25 indirimli,
Vet. İlaç. Kullanımında Temel İlkeler ve
Küçük Hayvanlarda Antibiyotik kullanımı /
Küçük Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları
Prof.Dr.Ender Yarsan
Prof.Dr.Arif Kurtdede
22 Mart 2015
Paket 18 / 11 ve daha fazla eğitime çok erken kayıtlarda ise %
35 İndirim sağlanıyor.
Kafes Kuşlarının Muayenesi Ve Kafes Kuşlarında
Görülen Başlıca Bozukluklar
Prof.Dr.Arif Kurtdede
12 Nisan 2015
İndirimler için ödemenin yapıldığı kesin kayıt tarihleri esas alınıyor. Eklemeli indirim ve bunun dışındaki özel durumlar için ise
mutabakat sağlanması gerekiyor.
Karanlığa Karşı İlk Adım;Göz Hastalıklarını Anlamak -Tekrar
Prof.Dr. Murat Şaroğlu
19 Nisan 2015
Kedi ve Köpeklerde EKG ve Antiaritmik Tedavi
Prof.Dr.Abdullah Başoğlu
26 Nisan 2015
Eğitim Paketi Kayıtları İçin "Taksitlendirme"
KH İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım ve
Uygulamalı Reproduktiv USG Kursu
Prof.Dr.Rıfat Vural
10 Mayıs 2015
Dental Hastalıkların Restoratif Sağaltımı
Dr.Efe Onur
24 Mayıs 2015
“Küçük Gruplar, İnteraktif Eğitim, Etkin Uygulama”
VETA D Eğitim kayıt indirimleri;
Erken kayıt /Eğitimden 14-30 gün önce kayıt %5 İndirim
Çok erken kayıt/Eğitimden 30 günden önce kayıt %10 İndirim
Paket 10 / 9-10 eğitime çok erken kayıt; % 30 indirimli,
Eğitim paketi olarak kayıt yaptıranlar, özel taksit imkanından
yararlanabilirler. Bunun için kayıt formunun altındaki not kısmına "Taksitlendirme istiyorum" yazmaları ve e-posta adreslerine
gelecek ödeme planı doğrultusunda ilk ödemeyi yaparak kesin
kayıtlarını sağlamış olurlar.
Download

Meslek içi Eğitim Programları - VETA D Veteriner Tarım Danışmanlık