Tek ders sınavları için son başvuru tarihi 21/01/2015 Çarşamba saat 14.30'dur. Bu tarihe kadar ilgili
öğrencilerin öğrenci işlerine ekteki dilekçe ile müracaatları gerekmektedir.
Yahut ilgili mail adresine [email protected]
Tek Ders Sınavı
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI’NA
........./........ Eğitim-Öğretim Yılı Güz / Bahar yarıyılında aşağıdaki dersten tek
ders sınavına girmek istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Adı ve Soyadı
Öğrenci
Numarası
Programı
Sınıf
Öğretim
Dersin Adı
:
..../..../201
:
:
:
:
(imza)
:
Dersin Kredisi :
Yarı Yılı :
Download

Tek ders sınavları için son başvuru tarihi 21/01/2015 Çarşamba saat