İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FİNANS ENSTİTÜSÜ
SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR YARIYILI
PAZARTESİ SALI
FED602
EKONOMETRİ (S)
YARD. DOÇ.DR. ELİF GÜNEREN
GENÇ
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SRY600
KÜRESELLEŞME, REKABET VE TÜRK SIGORTA SEKTÖRÜNÜN
ANALİZİ (Z)
PROF.DR.SUNA ÖZYÜKSEL
SRY601
KANTİTATİF TEKNİKLER VE FİNANSAL BİLİMLERDE
UYGULANMASI (S)
DOÇ.DR.ÖZLEM DENİZ BAŞARAN
CUMA
Download

istanbul ticaret üniversitesi finans enstitüsü sigorta ve risk yönetimi