BOLU BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
İhbarı alınan yangına en kısa sürede müdahale edilerek
söndürme soğutma çalışmaları
110 İhbar telefonu ile başvuru
Yangın yerinin
uzaklığı, hava
şartları, trafik vb.
sebeplere bağlı
olarak değişkenlik
gösterir
2
Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi çerçevesinde
yapılan işlemlerin denetlenmesi
Dilekçe ile başvuru
Mesai saatleri
içersinde 8 Saat
3
İş yeri Açma Ruhsatları verilirken yangın güvenliği
açısından denetlenmesi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
tanzim etme heyeti üyesi olmak)
Dilekçe ile başvuru, Harç Makbuzu, Vaziyet Planı,
Yapı Kullanma İzin Belgesi,
Yangın söndürme Cihazları Bakım Kartı Fotokopileri ve
gerekli görülen diğer evraklar
8 Saat
4
Temel Yangın Eğitimi
Dilekçe ile başvuru (Ücretli eğitimlerde harç makbuzu)
Mesai saatleri
arasında 8 Saat
5
Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma v.b.
durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale
etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek arazide su üstü
ve su altında her türlü arama kurtarma çalışmalarını
yapmak
110 ihbar telefonu ile başvuru
Olay yerinin uzaklığı,
hava şartları, trafik
yoğunluğu vb.
sebeplere bağlı
değişkenlik gösterir.
Acil durumlar için 110 numaralı telefona ihbar yoluyla.
(Ücrete tabi durumlar için dilekçe ile başvuru ve harç
makbuzu)
Olay yerinin uzaklığı,
hava şartları, trafik
yoğunluğu vb.
sebeplere bağlı
değişkenlik gösterir.
(Şehir merkezi için 8
Saat)
Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma
çalışmalarına katılmak
110 ihbar telefonu ile başvuru
Olay yerinin uzaklığı,
hava şartları, trafik
yoğunluğu vb.
sebeplere bağlı
değişkenlik gösterir.
Yangın raporu düzenlemesi ve verilmesi
110 ihbar telefonu ile ekiplerin söndürme çalışması
yapması sonucu
Talep edilmesi
halinde mesai
saatleri içinde 8 Saat
Su baskınlarına müdahale
6
7
8
9
Merdivenli itfaiye aracı ve itfaiye su tankeri kiralama
110 ihbar telefonu ile başvurularda anında, (Ücretli
durumlarda dilekçe ile başvuru ve Harç makbuzu)
Acil Durumlarda anındaÜcretli durumlarda 8
Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgerlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
E-Posta :
İtfaiye Müdürlüğü
Mehmet DUMAN
İtfaiye Müdürü
Karaçayır Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü
374 215 37 19 - 110 İhbar Hattı
374 215 13 19
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
E-Posta :
Başkanlık Makamı
İhsan AĞCAN
Belediye Başkan Yardımcısı
İzzet Baysal Caddesi No:95 BOLU
444 26 58
0374 217 00 64
[email protected]
Download

bolu belediyesi itfaiye müdürlüğü hizmet standartları tablosu