Mükemmellik Yolunda İETT
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Dr. Ahmet BAĞIŞ
İETT Genel Müdür Yardımcısı
Toplu ulaşım hizmetlerini açığa çıkmamış ihtiyaçları
karşılayacak şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde
dengeleyici rol oynamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası
alanlarda bilgi birikimini yönetmek.
Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif
enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olmak.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Mükemmellik Yolculuğumuz
Ulusal Kalite Hareketi' ne katılım
ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
İlk Stratejik
Plan
Entegre Yönetim
Sistemi
2009
Projeler
Yönetim
EFQM
Özdeğerlendirme
2011
2010
2007
EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı
2012
2013
ISO 22301 İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi
EN 13816 Yolcu Taşımacılığında
Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk
Standardı
Türkiye Mükemmelik
Ödülü
2014
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu
Raporlama Standardı
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi
Türkiye Mükemmellik Ödülü Finalistliği
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
EFQM İle Neler Değişti?
Değişimi Nasıl Yönettik ?
KAMUDA ÖZEL SEKTÖR MANTIĞI
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Check-Up İle Sağlıklı Kurumsal Yapı
Öz Değerlendirme
Dış Değerlendirme
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Süreçlerle
Yönetim
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
3. TARAF DENETİMİ
ÖHO Süreçleri
Garaj İşletim Modeli
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Performans Gelişim Sistemi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Liderlik Akademisi
Kuruma vizyon kazandıran, çağdaş yönetim
teknikleri ile donanmış lider adayları.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Proje Takip Sistemi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kurumsal Karne
25 Adet Gösterge
16 Adet Daire Karnesi
Toplam 93 Adet Farklı Gösterge ile
İETT’nin Performansını Takip Ediyoruz.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Empati Haftası
Üst yönetim dahil olmak üzere tüm kurum çalışanları üç
ayda bir araçlarını bırakarak Toplu Ulaşım Araçlarını
kullanmaktadırlar.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Diğer Faaliyetler
•
•
•
•
•
•
•
•
Hedef belirleme sistematiği
Hedef hizalama
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurullarla yönetim
Bencmarking yönetimi
Toplu Ulaşım Haftası
Çalıştaylar
……..
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Download

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü