Adı Soyadı
KİŞİSEL BİLGİLER
Semih SEVİM
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0266 738 00 80-118
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
28.11.1988-Nazilli
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
Adnan Menderes Üniversitesi
Zootekni A.B.D. / 2014 - Devam ediyor
Adnan Menderes Üniversitesi
Zootekni A.B.D. /2011 - 2014
Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü / 2007 - 2011
YABANCI DİL BİLGİSİ
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
5.0
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Yılmaz, O., Karaca, O., İnce, D., Cemal, İ., Yarali, E., Varol, M., Sevim, S. 2014. Batı
Anadolu Göçer Koyunculuğu ve Islah Planlamalarındaki Rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Dergisi, 11(2):89-97 ISSN 1302-7050.
Yılmaz O., Cemal İ., Karaca O., Ata N., Sevim S., Ozturk M. 2013. Genetic Diversity of
Karya and Çine Çaparı Sheep. Scientific Papers Series D. Animal Science, LVI: 31-35.
ISSN 2285-5750
Yilmaz, O., Cemal, İ., Karaca, O. Sevim, S., Öztürk, M., Ata, N., 2013. Calpastatin Gene
Polymorphism in Turkish Sheep Breeds. International Scientific Conference
(BALNIMALCON- 2013): Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of
Science and Cooperation. Namık Kemal University Tekirdağ – Turkey.
Yılmaz, O., Karaca, O., İnce, D., Cemal, İ., Yarali, E., Varol, M., Sevim, S. 2013.
Nomadic Sheep Breeding and the Role of Sheep Breeding Program in Western Anatolia.
8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül, Çanakkale, pp:263. (Poster-Özet)
Sevim, S., Yilmaz, O., Karaca, O., Cemal, I., 2012. Mastitis Resistance Genes in Dairy
Cattle. International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities,
September 11-13, 2012. Suleyman Demirel University, Isparta-Turkey, p. 151.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Cemal, İ., Yılmaz, O., Karaca, O., Ata, N., Sevim, S., (2013-2015) Kıl Keçilerinde
Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellit Gen Belirteçleri ile Tanımlanması. ADÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri (ZRF13009)
Sevim, S., Karaca, O., 2014. Mastitise Karşı Direnç Sağlayan Lactoferrin Geni
Bakımından Polimorfizmin Bazı Yerli Sığırlarda Araştırılması. Adnan Menderes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (Yüksek Lisans Tezi Projesi).
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Semih SEVİM Ünvan Ziraat Yüksek