Öğrenci No
Adı
Soyadı
Bölüm
1055602123
1065603003
1065607011
2065607326
1055608036
1065604013
1055602022
1055601024
2065605330
2035663333
2065663336
1055607023
2065663330
1045602024
2065607340
1055608025
1055602047
2055663370
ĠSMAĠL
YASĠN
ONUR
ALĠ
GÜRAY
AHMET
KADĠR
ADNAN
HATĠCE
ĠSMET
EMRE
SERHAT
MURAT
KUBĠLAY
ERCAN
YAVUZ DURSUN
AYTAÇ
METE
BĠROL
YILMAZ
ZÜLAM
AKYÜZ
USTA
AKKIOĞLU
DEMĠR
GÜLÇĠN
KARAGEYĠK
GÜVEN
ÇONTAY
TOKER
ALUÇ
KESER
DERĠN
ORHAN
GÖREN
KISACIK
ELEKTRĠK
PAZARLAMA
MUHASEBE
MUHASEBE (Ġ.Ö.)
BĠL.TEK. VE PRG.
BÜRO YÖN. VE SEK.
ELEKTRĠK
KĠMYA
TEKSTĠL (ĠÖ)
OTOMOTĠV(ĠÖ)
OTOMOTĠV(ĠÖ)
MUHASEBE
OTOMOTĠV(ĠÖ)
ELEKTRĠK
MUHASEBE (Ġ.Ö.)
BĠL.TEK. VE PRG.
ELEKTRĠK
OTOMOTĠV(ĠÖ)
Download

Diploması hazır olan Trakya Üniversitesi Girişli Öğrencilerimiz