T.C.
',qİ(
izuin xarip çELEBi üNivınsirnsi
Personcl Daire llaşkanlığı
Katip Çelebi
BÖLÜMÜ:Tarih
ANABiLiM DALI:Y
DAL
Tarihi
SIRA
ADI SOYADI
No
l RAMAZAN UZ
2
J
4
5
6
1
8
9
10
GA:|/ZF, YAVIJZER
HüSEYİN ÇALIŞ
MUHiTTiN ÇEKEN
CEM UNCU
DENIZ KILIÇ
GULAY BELEN
BEKiR AKŞiT
MERVE DOGAN
KERIM SERT
GöREvLisi KADRosu içiN sox »BĞERLf,NDiRME FoRMu
niversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
No:2828l
ALES P.
Sınav Notu
Lisans Notu
Y.I)il.P.
86.78585
85,47997
91,00505
86.25979
89.53294
90,62709
86.76549
89.50580
87,55l13
86.68756
53,00
50,00
71,00
36,00
40,00
56,00
75,96
82,73
83,75
84,00
75,00
81,25
73,75
GIRMEDI
25,00
38,00
25,00
85,53
16,86
86,70
95,80
83,20
79,93
71,02
91,83
,71,25
76,25
-71 1<
73,75
73,75
Başarr
Puanr*
73,099
73,863
81,76l
67,861
-7
) 145
79,853
58,615
65,456
66,346
68,430
Sonuç
KAZANAMADl
KAZANAMADI
KAZANDI
KAZANAMDI
KAZANAMDI
KAZANAMDI
KAZANAMADI
KAZANAMADl
KAZANAMADI
KAZANAMADI
Download

Sınav Sonucu - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi :: Sosyal ve Beşeri