2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
Not 1: Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.
Not 2: Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla,İstanbul Kalkınma Ajansı bir başvuru sahibi, proje ortağı, bir proje veya projenin belirli
faaliyetlerinin uygunluğu konusunda ön görüş beyan edemez.
Not 3: Sıkça sorulan sorular başlığı altında tüm programlar için gelen sorular ve Ajans'ın verdiği cevaplar tek bir belgede yayınlanacak olup, soruların
hangi programla ilgili olduğunu belirtmek adına ''İlgili Program'' sütunu eklenmiştir.
İlgili Program
BGM,KDN,SMK,YGK,YNK
Soru 1
Küçük Sanayi Siteleri , kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik programlar için uygun başvuru sahibi
midir ?
Cevap 1
Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik programlarda "Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler" uygun başvuru
sahibi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 24/04/1969 tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri
çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesini imzalayan kurumlar
küçük sanayi sitesi olarak kabul edilmektedirler.Bu şekilde kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri
uygun başvuru sahibidirler.
Soru 2
Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) programı kapsamında patent hakkı başka bir firmaya, şirket ortağına,
şirket çalışanına veya üçüncü bir şahsa ait olan ürünün ticarileştirilmesi için proje başvurusu yapabilir
miyiz?
Cevap 2
Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) program önceliğinde belirtildiği gibi programa başvurmak için başvuru sahibi
işletmenin tescillemiş veya belgelenmiş patent, faydalı model veya endüstriyel tasarıma sahip olması, ürün
üzerinde direkt hak sahibi olması gerekmektedir. Bununla birlikte patent, faydalı model ve endüstriyel
tasarım hakkı lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Patent hakkı başka bir firmaya, şirket ortağına,
şirket çalışanına veya üçüncü bir şahsa ait olan bir ürün için proje başvurusunda bulunulabilir. Patent hakkı
kendisine ait olmayan bir ürün için başvuracak işletmeler, ürünün kullanım hakkının Türk Patent Enstitüsü
siciline kaydedildiğini gösteren belgeyi, proje başvurusu sırasında veya kazanan projeler ilan edildikten
sonra ajansa sunabileceklerdir.
Soru 3
Matbaa tanıtım ve reklam hizmetleri veren bir firmayız. Kapasitemizi artırmak, müşteri yelpazemizi
geliştirmek ve daha kaliteli hizmek vermek amacıyla yeni bir makine alımı yapmak istiyoruz. Bu
çerçevede Yaratıcı Endüstriler programına başvuru yapabilir miyiz ?
Cevap 3
Ajansımızın destekleyeceği projelerin yayınlanan programların hedeflerine hizmet etmesi, öncelikleri ile
uyumlu olması ve başvuru rehberinde belirtilen şartları taşıyan projeler olması gerekmektedir.
Programların hedef ve öncelikleri, örnek proje konuları ile ilgili olarak başvuru rehberlerinin 1.2 bölümüne
bakılabilir.Bu bölümünde belirtilen örnek proje konuları potansiyel başvuru sahiplerine fikir vermesi
bakımından örnek teşkil etmekte olup, muhtemel proje konularının tamamını kapsamamaktadır. Programın
önceliklerine uygun olan ve rehberin bu bölümünde sayılmayan faaliyetlerin de desteklenmesi
mümkündür. Bunun dışında, başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, İstanbul Kalkınma
Ajansı bireysel olarak bir proje veya projenin belirli faaliyetlerinin uygunluğu konusunda ön görüş beyan
edemez. Proje konularının ilgili programlara uygun olup olmadığı başvuru sahipleri tarafından takdir
edilmelidir.
Soru 4
Mali Destek Programlarına başvurmak istiyoruz, proje kapsamında mal ve hizmet alımı için belli bir
prosedür var mıdır ? Belli miktarı aşan alımlar için ihale yapılmalı mıdır ?
Cevap 4
Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurumların satınalma faliyetleri tabi oldukları
mevzuata göre yapılmaktadır. Bunun haricindeki tüm yararlanıcılar "Satın Alma Rehberi" prosedürleri
çerçevesinde harcamalarını gerçekleştirmektedirler. Satınalma rehberine gereğince, 20.000 TL ve üzeri
satın alımlarda ihale yapılması gerekmektedir.
YNI
Tüm Programlar
Tüm Programlar
Satın alma rehberine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.istka.org.tr/kurumsal/dokuman-merkezi/14
Soru 5
Projede görev alan öğretim üyeleri ve üniversite personeline ücret ödemesi yapılabilir mi ?
Cevap 5
Tüm Programlar
Mensubu olduğu üniversitenin yararlanıcı olduğu projede görev alan öğretim üyelerine ve üniversite
personeline kendi maaşına ek olarak proje bütçesinden ödeme yapılamamaktadır. Diğer bir kurumun
yararlanıcı olduğu projede görev alan öğretim üyelerine ise, ilgili mevzuat çerçevesinde ödeme yapılma
imkanı bulunmaktadır.
Ayrıca, proje personeline ilişkin maliyetlerin, piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının
normalde verdiği miktarlardan yüksek olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, diğer bir kurumun
yararlanıcı olduğu projede görev alacak öğretim üyelerinin, bu projelerde mesai dışında görev alabileceği
için görevlendirme açısından makul bir süre öngörülmelidir.
Download

Sıkça Sorulan Sorular - İstanbul Kalkınma Ajansı