S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 12
21.01.2015
Yönetim Kurulu Karar Defterini Tasdik Ettirdiniz mı ?
19.06.2014 tarih ve 2014/34 numaralı sirkülerimizde kanuni defterlerin
tasdikine ilişkin detaylı bilgi verilmişti. Bu sirkülerimizde de belirttiğimiz
üzere; daha önce tasdik ettirilip 2015 yılında da kullanılmaya devam edilen
Yönetim Kurulu Karar Defterinin açılış onayının 31.01.2015 tarihine
kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla.
1
Download

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 12 21.01.2015 Yönetim Kurulu Karar