BOLU BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
E-Belediye Kayıt İşlemleri
Belediye Sicil Numarası, Kimlik, Özlük, İletişim ve Adres
Bilgileri
(www.bolu.bel.tr sitemiz üzerinden online olarak
yapılmaktadır.)
3 Dk.
2
E-Belediye Sorgulama İşlemleri
Yapılacak İşlem İçin Doldurulması Gereken Bilgiler
(www.bolu.bel.tr sitemiz üzerinden online olarak
yapılmaktadır.)
1 Dk.
3
E-Belediye İnteraktif İşlemleri
(Beyan Bilgileri, Ruhsat Sorgulama, Borç Bilgileri,
Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgileri, Online Tahsilat)
E-Belediye Kayıt İşlemlerinden Kayıt Olunmalıdır.
(www.bolu.bel.tr sitemiz üzerinden online olarak
yapılmaktadır.)
5 Dk.
4
E-Belediye İnteraktif İşlemleri
(İstek-Şikayet Bildirim ve Takip, Bilgi Edinme, Kredi Katı
İle Borç Ödeme)
Yapılacak İşlem İçin Doldurulması Gereken Bilgiler
(www.bolu.bel.tr sitemiz üzerinden online olarak
yapılmaktadır.)
5 Dk.
5
SMS ile Borç Öğrenme
Belediye Sicil Numarası
(www.bolu.bel.tr sitemiz üzerinden mesaj formatlarına
ulaşılabilmektdir.)
15 Dk.
1
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgerlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
E-Posta :
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mühammet ÜNALAN
Strateji Geliştirme Müdür V.
İzzet Baysal Caddesi No:95 BOLU
444 26 58
0374 217 40 49
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
E-Posta :
Başkanlık Makamı
Op.Dr. Hüseyin İKA
Belediye Başkan Yardımcısı
İzzet Baysal Caddesi No:95 BOLU
444 26 58
0374 217 00 64
[email protected]
Download

bolu belediyesi strateji geliştirme müdürlüğü hizmet standartları