Değerli veliler,
veli kurulu ve okul tarafından sadece az sayıda veliye ulaşabiliyoruz. Ayrıca sunularımızın
ilgili görüp görmediği hakkında bilgi almamızda güçlük çekiyoruz. Aile ve okul arasındaki
iletişimi geliştirmek amacıyla, okul ve veli kurulu olarak sizin yardımınızı rica ediyoruz.
Anketin gerekçesi:
- Öğrencilerin başarısını olumlu etkiledigi için okul ve ailelerin işbirliğine önem veriyoruz.
- Anket sonuçları ile velilerin durumunu, ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek istiyoruz.
- Söz konusu işbirliğini sağlayabilmek için, sizlerin önerilerinize karşı açığız.
Anket için genel bilgiler:
Sorular isteğe göre anonim kalacaktır. İsim verme gereği yoktur. Doldurulmuş anketleri
sekreterlikteki kutuya atabilirsiniz.
Eğer iki yada daha fazla çocuğunuz var ise, anket kağıdına ekleyiniz.
Sorular:
• Çocuğunuzun gittiği okul
O
Gymnasium
Çocuğunuzun gittiği sınıf
O
5. sınıf
O
7. sınıf
O
9. sınıf
O
Oberstufe
O
O
O
O
Çocuğunuz kaç yıldır PVS'e gidiyor?
Realschule
6. sınıf
8. sınıf
10. sınıf
……… yıl
•
Okulumuzun etkinlikleri hakkında hangi yoldan bilgi alıyorsunuz?
(Bir
çok şık işaretleyebilirsiniz)
O
veli mektupları veya müdürlük
O
okulun internet adresi (www.petervischerschule.de)
O
veli kurulunun newsletteri
O
veli kurulunun internet adersi (www.vischers-eltern.de)
O
veli kurulunun facebook sayfası (Vischers Eltern)
O
veli kurulu ve veli başkanının emailleri
O
okulun yıllık raporu
O
diğerleri: …………………………………………………………………………….
•
Okul tarafından yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyormusunuz? Eğer
düşünmüyorsanız, arzunuz nedir?
O
evet
O
hayır, dileğim:
…………………………………………………………………………………………......
………………...…………………………………………………………………………..
•
Bilgilere ne şekilde ulaşmayı arzu edersiniz?
O
çocuğum yoluyla kağıt şeklinde
O
elektronik yolla (internet, E-Mail)
•
İlgi duyduğunuz etkinlikler hangileridir?
çok
az
hiç
önemli
yıl başı veli toplantıları
1. veli toplantısı (kasım ayı)
2. veli toplantısı (mayıs ayı)
kabul saati
sınıf toplantısı
veli toplantısı
veli kurulu toplantısı
Meistersingerhalle Vischers senfoni
okulun tiyatro ve müzik akşamları
yaz şenliği
•
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Etkinlikere katılamamanızın nedenleri:
O
Bilgim yoktu
O
Günler uymuyordu
O
Saatler uymuyordu
O
Etkinlikler ilgimi çekmiyordu
O
Dil sorunu
O
Diğerleri: ……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
….
•
Sizi ilgilendiren konular
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Etkinliklere hangi şekilde katkıda bulunmak istersiniz, örenğin konu seçiminde,
düzenleme/organizasyon vs.?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•
Diğer istekler:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Çarşamba 28.01.2015 tarihine kadar cevabınızı rica ediyoruz.
Desteğiniz için teşekkür ederiz.
Download

Değerli veliler, veli kurulu ve okul tarafından sadece az sayıda veliye