TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
21.01.2015
Toplantı Sayısı
04
Fakültemiz Yönetim Kurulu 21 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 12.30’da Dekan
Prof. Dr. Serpil SANCAR başkanlığında toplandı.
1. 20.01.2015 tarihinde Vahdet isimli gazetede ve muhtelif internet sitelerinde, Fakültemiz
öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Barış Ünlü’nün verdiği “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar”
dersi final sınavında sorduğu soru üzerinden, akademik özgürlük ve özerklik ilkelerine aykırı
şekilde, ilgili öğretim üyesinin kendisinin ve babasının fotoğraflarını da içeren, öğretim üyesini
hedef gösteren bir haber yayımlanmıştır. Aynı gün aynı gazetede Batuhan Çolak tarafından
“Bu Nasıl Üniversite?” başlıklı köşe yazısında Ankara Üniversitesi ile ilgili olarak asılsız
isnatlarda bulunulduğu, özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültelerinin isimleri zikredilerek bu fakültelerde çalışan tüm akademisyenleri ve
belli öğrenci gruplarını hedef gösteren açıklamalar yapıldığı görülmüştür. 21.01.2015 tarihinde
Güneş Gazetesi yazarı Talat Atilla’nın yazdığı köşe yazısında da aynı ihlaller mevcut
olduğundan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce öncelikle bu haberlerin ve köşe yazılarının
tekzibinin sağlanması, ayrıca bu haberi yayınlayan gazete ve diğer basın kuruluşlarına karşı
gerekli hukuki ve cezai işlemlerin başlatılmasının talep edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Serpil SANCAR
Dekan
Prof. Dr. Onur ÖZSOY
Üye
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Üye
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Üye
Doç. Dr. Yetkin ÇINAR
Üye
Doç. Dr. Burça KIZILIRMAK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ
Üye
Download

Kamuoyuna Duyurulur - Siyasal Bilgiler Fakültesi