Dumlupınar üniversitesi Rektörlük seçimi kızışıyor.
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya ve Türkiye kamuoyunun iyi bildiği gibi yakın bir tarihte üniversitemizde
rektörlük seçimi gerçekleştirilecektir. Rektörlük seçimleriyle ilgili düzenlemeye göre rektörlük seçimleri üç
aşamalı bir seçimdir.
Birinci aşama; adayların kişisel, bilimsel, akademik araştırma ve proje geçmişlerine ilave olarak geleceğe
yönelik çalışma alt yapısı temelinde öğretim üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme aşamasıdır. Bu
aşamada, tatbikî aday adaylarının bilimsel ve yönetsel birikimi, becerisi ve liyakatine bakılarak akademisyen
öğretim üyeleri tarafından değerlendirileceği önemli bir aşamadır. Bu aşamada, bu göreve talip olan arkadaşlar
arasında, üniversitemizde akademisyen öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek oylama ile en fazla oyu
alan ve ilk altıya yerleşen adayların listesi ve oy oranları üniversite rektörlüğünün sorumluluğunda YÖK
Başkanlığına bildirilecektir. Böylece bu yarışın birinci ve akademik aşaması tamamlanmış olacaktır.
Bu akademik aşamanın, normal şartlarda, öğretim üyelerinin hür iradelerini kullanabildikleri, üzerlerinde
herhangi bir baskı, zorlama, rahatsız etme süreçleri olmadan devam etmesi, adayların bilimsel ve akademik
geçmişleri ile birlikte üniversitemiz için yapmayı planladığı projelerinin tartışılarak karar verildiği, gerçekten
demokratik bir süreç olarak yaşanabilmesini hep birlikte ümit etmekteyiz.
İkinci aşama; birinci aşamanın oylama sonuçlarının YÖK Başkanlığına bildirilmesi ile başlamakta ve temelde
birinci aşamada adayların gördüğü teveccühe göre değerlendirilmektedir. Ancak alınan oya göre değerlendirme
yapılırken, adayların 2023 üniversite vizyon projesine uygun, Dumlupınar Üniversitesinin geliştirilmesi, ülke
bilimi ve teknolojisinin ihtiyaçlarını giderme hedefine uygun ve dünya ile rekabet etme seviyesine taşınması ile
ilgili projeleri ve devlet otoritesi ile uyumlu çalışıp çalışmayacağı da değerlendirilmektedir.
Bu
değerlendirmelerin sonunda YÖK tarafından belirlenen üç aday Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın onayına sunulacaktır. Böylece seçim sürecinin ikinci aşaması tamamlanmış ve seçim sürecinin
üçüncü aşamasına geçilmiş olacaktır.
Üçüncü aşama; seçim sürecinin tamamlanması ve rektörün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN tarafından belirlenmesi ve atanması aşamasıdır. Bu aşama tamamen Cumhurbaşkanımızın
teveccüh ve takdirlerinde olup, bu teveccühü kazanma şerefine nail olabilmek bütün adayların tek ve yegâne
amacıdır.
Sonuç olarak, Bazı adaylar, öğretim üyeleri karşısında yeterli veya beklenen desteği bulamadıklarından veya
bulma umudunu doğuracak bilimsel ve yönetsel etki üretemediklerinden-üretebileceklerine inançları
olmadığından, devlet büyüklerimizin (Yüksek Öğretim Kurulunun bazı üyelerinin) adını kullanarak “bizleri
birleştirin yeterli oy alamayacağız” diye Ankara yolunu tutmuşlardır. Desteği öğretim üyelerinden ve
projelerinden değil de tarafsız olduğuna inandığımız mercilerden arayanlar, var olan mevcut yapının devamının
sağlanamayacağı endişesine kapılmasının şaşkınlığını yaşamaktadırlar. Bu durum, kuruluşundan günümüze
kadar Dumlupınar Üniversitesinin kabuğunu kıramamasının bir sonucudur. Böylece, üniversitemiz bir gurubun
güdümünde kalarak gerekli huzuru ve gelişmeyi sağlayamamaktadır. Her kesimi kucaklayıcı bir yönetim tesis
edilememiştir. Bu seçim sürecinin bu arzu ve isteği sağlayacağı açıktır. Bu arzu ve istekler, adayların desteği
üniversite çalışanlarından ve Kütahya’dan alarak herkesi kucaklayan, ortak akılı temel alan bir yönetim anlayışı
sergilemesi ile mümkün olabilir. Ancak bu sürecin, bazı çevreler tarafından devletimizin bazı kurumlarının
adlarının kullanılması suretiyle yönetmek istenmesi ve mevcut yönetimin devamı için destek alma yoluna
gitmesi, Dumlupınar üniversitesinin önündeki engelleri kaldıramaz. Dolayısıyla hepimiz için değerli olan devlet
kurumları ve yöneticilerinin adını kullanmak ahlaki olmamak ile birlikte kurumlarımızın yıpratılmasına neden
olmaktadır. Bu kurumlar sadece Kütahya’mız ve bizim için değil tüm Türkiye’miz için gerekli ve değerlidir.
Bu bağlamda, bazı adayların, devletimizin saygın kurumları ve yetkililerinin isimlerini yıpratma pahasına
kullanma cüreti gösterdikleri hepimiz tarafından görülmüştür ve bilinmektedir. Bu adayların seçim çalışmalarını
izlediğimizde, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya şehri ve yöresi ile birlikte ülkemiz ve insanlık için verebilecekleri
herhangi bir umut ve böyle bir umudu sağlayacak plan ve projelerinin olmaması ve hedeflerinin bulunmaması
oldukça manidar ve üzücü bulunmaktadır.
Dolayısıyla, seçim sürecinin birinci aşamasında akademik olarak hiçbir şey yapmamış ve üniversite, şehir, ülke
ve bilim dünyası için henüz yapabilecek bir proje ortaya koyamamış olan bazı adayların, devlet büyüklerimizin
isimlerini kullanarak toplumda yer edinmeye ve seçimin birinci aşamasını etkilemeye çalışmaları, hem bu
aşamada oyuna talip oldukları akademisyen öğretim üyelerine, hem ismini kullandıkları devlet şahsiyetlerine
hem de devlet büyüklerimize saygısızlık olarak atfedilmektedir.
Dumlupınar Üniversitesi camiasına, Kütahya ve ülke kamuoyuna saygılarımla duyurulur.
Prof.Dr. İsmail EKİNCİOĞLU
Rektör Adayı
Download

Dumlupınar üniversitesi Rektörlük seçimi kızışıyor.