HAKKARİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sevgili Anne-Babalar!
Yoğun geçen bir eğitim-öğretim sezonunun birinci dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Çocuğunuz
için iki hafta sürecek olan yarıyıl tatilinin hem eğlenceli hem de eğitim öğretim açışından dolu dolu
geçmesini dileriz. Dönem başından itibaren Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetici ve öğretmenleri olarak öğrencilerimiz için gerekli çalışmaları yaptık. Okulların ihtiyaçlarını imkânlarımız ölçüsünde gidermeye çalıştık. Zaman zaman olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kaldık.
Ama yine de, gerek okul yönetimleri gerekse de öğretmenler bu konuda üstün çaba sarf ederek çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları için çaba harcadılar.
Okullarda sağlıklı eğitim-öğretim hizmetleri ancak okul yönetimi, öğretmen ve veli arasında
kurulacak bir diyalog ile mümkün olacağı inancını taşımaktayız. Bu nedenle yarıyıl tatilinde öğretmenlerin
çocuklarınız için uygun gördükleri tatil planlarının uygulanmasında sizlere önemli görevler düşmektedir. Unutmayınız ki, okulda çocuklarınızın başarısında okul yönetimi ve öğretmenler kadar sizlerin de sorumlulukları vardır. Çocuklarınıza yarı tatilinde kazandıracağınız kitap okuma alışkanlığı çok
erdemli bir davranış olacaktır. Çocuklarınızın karneleri hoşunuza gitmese de sakın başka çocuklarla kıyaslamayın ve olumsuz tepkilerden kaçının. Çünkü kötü karnelerin tek sorumlusu onlar değildir. Çocuklarınız karnelerini alırken dönem boyunca çocuğunuzun okul başarısında görev ve sorumluluklarınızı
ne derece yerine getirdiğinize dair kendinize de bir karne verin. Karneniz kötü ise oturup kendinizi objektif bir şekilde sorgulayın. Çocuklara destek verdiğinizi, onlara güven duyduğunuzu hissettirirseniz çocuklarınız eğitim öğretim yaşamlarında daha sorumlu davranacaklardır. Eğitim en önemli hedeflerinden
biri de evrensel değerleri benimsemiş insanları yetiştirmektir. Bu kapsamda çocuklarımızın evrensel değerleri benimsemeleri konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Öğretmen gibi anne babalar da
hal ve hareketleri ile çocuklarımıza örnek olmalıdır. Çocuklarımızı sadece ders notlarına değil davranış
notlarına da dikkat etmemiz gerekir. Kendisine ve çevresine hoşgörü ile yaklaşan evrensel değerleri benimsemiş bir öğrenci başarılı bir öğrenci olarak görülmelidir.
Unutmayınız ki çocuğunuzun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alacağı eğitim sadece sizin değil
aynı zamanda tüm toplumun da gurur kaynağı olacaktır.
KIRIK
NOTLARIN
PANZEHİRİ:
ORTAK AKIL!!!
KÖTÜ
KARNENİN
TEK SORUMLUSU
ÇOCUK DEĞİLDİR!!!
Okular kapanıyor. Öğrenciler bir dönemin meyvesi olarak
gördükleri karnelerini alacaklar. Karne günü bazı öğrenciler için
mutluluk kaynağı olurken bazı öğrenciler için korku kaynağı
olabilmektedir. Hatta istenmeyen bazı durumlara da (intihar,
evden kaçma v.b.) neden
olabilmektedir. Karne korkusunu;
öğrencinin karneyi aldıktan sonra
nelerin olacağı konusundaki
zihinsel tasarlaması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle sert ve
baskıcı ailelerin çocukları zayıf karne korkusunu diğer ailelerin
çocuklarına göre daha fazla
yaşamaktadır. Evden
kaçma,
intihar gibi istenmeyen davranışlar bu ailelerin çocuklarında daha
fazla görülebilmektedir.
KARNE NEYİN GÖSTERGESİDİR?
Karne aslında çocuğun başarısından ziyade derslerindeki bazı eksikliklerinin olduğunu göstermek için
öğrenciye ve veliye verilen bir uyarı belgesidir.
Çocuğun, ilgi, yetenek, zeka ve hayat okulundaki başarısının bir göstergesi değildir.
Çocukta Karne Sendromuna Dikkat!!!
- Karne alan çocuğun psikolojisi nedir?
Okul çocuğu bir değerlendirme ve sonuçla karşı karşıya olduğunun bilincindedir. Bunun gerginliğini
yaşamaktadır. Sınav kaygısı yaşayan çocuk gibi. Bu çocuk da bu dönemde başarısız karne ile
'kötü evlat', 'aptal çocuk' gibi birtakım değerlendirmelere maruz kalacağı kaygısını yaşıyor.
- Karne korkusu çocukta kendini nasıl belli ediyor?
Karne korkusunun artması baskıcı ve otoriter ailelerde yoğun olarak yaşanmakta. Çocuk o
baskıdan korktuğu, çekindiği için yüksek kaygı yaşıyor. Buna bağlı olarak karnede not
değiştirmeye hatta intihara varan olumsuzluklar yaşamakta.
Anne Baba Karneyi Nasıl Karşılamalı?
Hepimizin karneyle ilgili anıları var. Şöyle bir hatırlayalım; içinde ister iyi, ister kötü notlar
yer alsın; “karne” kaygı yaratırdı, biraz karnımızı ağrıtırdı değil mi? Sanki bütün bir eğitim yılının
ağırlığı bu bir sayfalık kağıtla elimize bırakılıverirdi. Evet ağırdı, taşıması zordu…
Peki ama neden? Okul karnesini bu kadar ağırlaştıran sizce nedir? Sanırım her şeyden
önce; onaylanmak, takdir edilmek, beğenilmek duygusuna ulaşmanın çocukluktaki en somut yolu “iyi
bir karne getirmek” idi. Düşünsenize, en çok ihtiyaç duyduğumuz, benliğimizi besleyen “onaylanma
duygusuna” ulaşıp ulaşmamamızı, sadece o ikiye katlanmış bir sayfalık kağıt belirliyordu. Karne;
beraberinde bir çok sosyal anlamlar taşıyan, ağır duygusal yükler getiren bir kavram. Küçücük
omuzlara yüklenen ağır bir yük. Hele şimdiki karneler, çocuklarımızın geleceğini belirleyen
sınavlarda da etkili hale geldi. Peki anne-babalar çocuklarının sırtındaki karne yükünü hafifletmek
için neler yapabilirler?
1.Çocuğunuzun okul başarısı ya da başarısızlığında
ailenin önemli bir yerinin olduğunu unutmayın.
2.Çocuğunuzdan beklentilerinizi onun ilgi yetenek
ve potansiyelini bilerek gerçekçi oluşturun.
3.Çocuğunuzun karnesiyle ilgili anlattıklarını dikkatle, sessizce dinleyin.
4. Önce başarılı olduğu dersleri takdir edin.
5. Maddi ödüllendirme şart değildir. Onun size
yaşattığı olumlu duyguları ifade etmeniz bile
çocuğunuz için mutlu edici olacaktır. Belki birlikte güzel notları kutlamak, onun başarısıyla gurur duymasını
sağlayarak ona en değerli hediye olacaktır.
6. Başarısız olduğu derslerle ilgili konuşmak için acele etmeyin, hele kızgınsanız sakinleşmeyi bekleyin. Uygun
zaman geldiğinde rahat ve güvenli bir ortamda başarısızlığının nedenlerini karşılıklı belirleyin.
7. Çocuğunuza verdiğiniz sorumlulukları gözden geçirin. Okuldaki sorumluluklarını aksatıyorsa, evdeki sorumluluklarını yerine getirmesini öğreterek işe başlayabilirsiniz.
8. Karnesinde kötü notları olsa bile dinlenmesine izin verin. Ders çalışmasını bir ceza yöntemi olarak
uygulamayın. Ceza vermek yerine başarısını arttırma yönünde nasıl destekleyebileceğinizi düşünün.
9. Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.
10. 2.dönem için birlikte ve uygulanabilir bir çalışma programı hazırlayın.
11. Ona güvenin, motive edin. Kendine güvenmesi için, önce sizin ona güvendiğinizi duymak hoşuna gidecektir.”
KARNE
VELİNİN DE
NOTUDUR!!!
ÇOCUĞUNUZ DEĞERLİDİR!!!
Önemli olan, çocuğun ailesinin
desteğinin arkasında olmasını
bilmesi, anne babasının sevgisinden
şüphe etmemesi ve bu sevginin
başarısız da olsa süreceğini
hissetmesi fazla müdahale
edilmeden kendi gücünün sınamasına
ve hatalarından ders çıkarmasına
imkan verilmesidir.
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK
İÇİN!
Çocuklar sıkı gözlemcilerdir. Çocuğunuzun kitap okumayı
sevmesini istiyorsanız ona örnek olun ve birlikte kitap
okuyun.Tatil, çocukların kendilerini geliştirmeleri için çok
iyi fırsat aslında. Bu nedenle kitap okumak, iyi bir tatil
programının olmazsa olmazlarından. Çocuğunuzla birlikte
kitapçıları dolaşıp, keyif alacağı konularla ilgili kitaplar
seçmek, okuma alışkanlığını destekler. Ancak bu etkinlikte onu desteklemek için okuduğu kitabı anlatmasını istemeniz yada o yüksek sesle okurken dinlemeniz, paylaşım
duygusunu geliştirir.





PAHA
L I HE
DİYE
BAŞA
LERİN
RIYA
KATK
ISI
OLMA
Z
CU
Ç O NU
Tİ NU
EN YO
S
KL
BE İVA
I
T
IR O
AŞ N M
R
ĞU ZA
BO
AKADEMİK BAŞARI İNSAN
HAYATI İÇİN YETERLİ DEĞİL
KARNENİN SORUMLULUĞUNU
AİLE, ÖĞRETMEN VE ÇOCUK
PAYLAŞMALI
ÇO
C
BA UĞU
ŞA
N
NE
R
DE ISI
LI
Z
NL
ER LIĞI
İA
N
RA IN
ŞT
IR
IL
MA
-
UN
UĞ YLER
C
O
Ö
EÇ IS
Z
N
İ
I
B
E
AR
RN AÇL
A
Y
K
Tİ
İH
Çocuğunuza uyumadan önce kitap okuyun
Kitap okumaktan zevk aldığınızı çocuğunuza
hissettirin
Çocuğunuzla beraber kitaptaki olayları resme
dönüştürün.
Çocuğunuzla aynı kitabı okuyun ve kitaptaki
olayları tartışmanız çocuğunuza kitaplara olan
ilgisini arttıracaktır.
Kitap seçerken çocuğun gelişimine ve düzeyine uygun kitaplar seçin.
Download

çocuğunuz değerlidir!!! - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü