DUzceUn iversitesiAkgakocaYerlegkesi
ServisSaatleriQizelgesi
MERKEZ. YERLE$KE
YERLE$KE. MERKEZ
07:40(PERSONEL)
O7:45(PERSONEL)
10:00
08:40
10:40
14:00
it:ao
15:00
14=40
17:IAFERSONEL)
.2015
16.01
USur6zcm.t
Koop.
S.S.Do$ancrlar
Not: Acildurumlarda
0s42ss2671
4 (c.ESKieiNn)
0536785242S
1U.6ZCAN)numaratararanabitir.
Download

DUzce U n iversitesi Akgakoca Yerlegkesi Servis Saatleri Qizelgesi