Kezban Arca Batıbeki’nin çalışmaları, her ne kadar toplumsal söylemde gezinse de kendi
öznelliğini temsil eder. Modernitenin sildiği, ortadan kaldırdığı, yok ettiği, yok saydığı hafıza,
zaman-mekan kavramlarına, dolayısıyla mekan denildiğinde beliren aidiyet, kimlik meselesine
de bağlanır.
Buradan hareketle, Batıbeki’nin sanatsal üretiminin dokusuna sinen “Pop” da göz önüne
alınmalıdır. Geçmişin zevkleriyle modern coşkuları birleştiren her türlü öykünme biçiminde olduğu
gibi Pop’da da nostalji ögeleri belirgindir, cünkü Pop-art, eşyayı, nesneyi sever. Parlak tüketim
eşyaları, sıradan, avam kültür eleştirisi üzerinedir... Pop-art, kitle kültürü mantığı üzerine oturur
ve Batıbeki’nin hemen her dönem çalışmalarında olduğu gibi ikonografiktir. Fotoromanlar, alt
kültür, klişe, kitsch... estetikten çok sosyoloji ve tarih çizgisine yakındır.
Pop-art’ın yaptığı gibi Batıbeki’de, tüketim toplumunun mitleri haline gelen imgeleri kullanır
ama kendi resimsel, plastik anlayışı içinde yeniden biçimlendirerek yapıtlarına geniş bir toplumsal
özlük kazandırır. Pop-art’ın temelde yapmaya çalıştığı şey yüksek kültür ile kitle kültürü arasında
bir uzlaşım sağlamaksa, sanatçı bu uzlaşmayı sorunsallaştırır. O, popüler-toplumsal kültürden,
gündelik yaşamdan ana fikrini alır. Bu temele dayanan üretimlerinin bütünü, Batıbeki’nin yaratıcı,
yorumlayıcı, dönüştürücü eylemi olarak ortaya çıkar. Sanatta gündelik yaşam ayrımlarının
silinmesi, yüksek ve popüler kültür arasındaki ayrımın çökmesi, biçimsel eklektizm ve kodların
karışımıdır. Bu bağlam içinde Batıbeki’nin çalışmaları, post-modernist söylemi de sanat aracılığıyla
görünür hale getirir.
Metin, Derya Yücel’in ana metninden derlenmiştir.
4
Kezban Arca Batıbeki’s works represent her subjectivity, despite the fact that they wander around
public discourse. Memory, which is erased, destroyed and ignored by modernity, is connected
to the values of time and space and related to identity problems which arise when space is
concerned.
Accordingly, the ”Pop” dimension which is part of Batıbeki’s artistic works’ texture must be taken
into consideration. As in all types of emulations blending pleasures of the past with modern
exuberance, elements of nostalgia are evident also in Pop-art because it likes things and objects.
Pop art likes objects based on mass culture dialectics and has an iconographic dimension like
Batıbeki’s works of different periods, more related to sociology and history than clichés, kitsch,
subculture and cheap love stories.
As with pop-art, Batıbeki uses images which have become consumer society myths, by
redesigning them within her own picturesque plasticity to bestow them a wide scoped social
identity.
If what pop-art tries to do is a compromise between high culture and mass culture, the artist
questions this rapprochement and takes inspiration from daily life and popular-social culture.
Batıbeki’s creative interpretation becomes an act of transformation, erasing the details of daily
life, annihilating the division between high and popular culture to become a mixture of formal
eclecticism and codes. Accordingly, Batıbeki’s works add visibility to a post-modernist discourse
through art.
Excerpts from a text by Derya Yücel.
5
SUNSET
6
126 x 126 cm.
dijital kolaj / digital collage
2014
7
8
135 x 90 cm.
dijital kolaj / digital collage
2012
TOSCANA BURNING
9
100 x 178 cm.
dijital kolaj / digital collage
2010
The SMOKE
The CAGE
12
134 x 100 cm.
dijital kolaj / digital collage
2007
13
İSTANBUL
14
125 x 125 cm.
dijital kolaj / digital collage
2011
15
NIAGARA
225 x 126 cm.
dijital kolaj / digital collage
2007
DOLLS
18
95 x 143 cm.
dijital kolaj / digital collage
2007
SUNDAY AFTERNOON
20
150 x 85 cm.
dijital kolaj / digital collage
2009
21
CATS & OWNERS
MIRROR
24
85 x 150 cm.
dijital kolaj / digital collage
2007
126 x 167 cm.
dijital kolaj / digital collage
2010
25
26
27
KEZBAN ARCA BATIBEKİ
BİYOGRAFİ
İstanbul’da dogdu. Marmara Üniversitesi Grafik Sanatlar bölümünden
mezun oldu. İsveç TV için bir çocuk filmi, uzun metrajlı filmlerde
fotoğraf ve Sanat Yönetmenliği yaptı, sanat üzerine yazılar yazdı..
1983 te gittiği ve uzun süre kaldığı Oxford ve Londra’da resim
üzerine yoğunlaştı. 1984 ten itibaren popüler kültür ve üzerine yaptığı
resimlerle Çağdaş sanat ortamında tanınmaya başladı. 21 kişisel sergi
açtı, birçok yurtiçi ve yurtdışı karma sergiye katıldı.
İki kez Esbank büyük ödülü aldı. İstanbul’da yaşıyor, resim, fotoğraf,
BIOGRAPHY
Born in Istanbul. Batibeki graduated from The Fine Arts Faculty of İstanbul
Marmara University’s Graphic Arts Department. She worked for the best art
and women magazines in Turkey as an illustrator, designed book covers,
children books and movie posters. She created an animation film for Swedish
State TV and worked as a production designer and photographer on the
films production.
1983 she relocated to Oxford and London in the UK to focus on her
painting. She featured in twentyone solo exhibitions and participated in
numerous Turkish and International group shows. She has been widely
regarded as one of the most insightful artists concerned with popular culture
involved in the contemporary art scene in Turkey. She works on paintings,
photographs, installations and short films about women. She also writes
about Art for the newspaper and magazines.
yerleştirme ve kısa film üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
She has twice been presented with the Grand Prize at the Esbank Awards.
She lives and works in Istanbul.
SEÇİLMİŞ KİŞİSEL SERGİLER
CHOSEN LATEST PERSONAL EXHIBITIONS
2004 Yolda / The Bunka Quint Gallery in the Costume Design Museum
2004 On the Road / The Bunka Quint Gallery in the Costume Design
Museum / Tokyo – Japan
2005 I Shot Andy Warhol in Istanbul / Proje4L Elgiz Contemporary Art
Museum – Artvarium / Istanbul
2010 “Pulp Fiction” / Galerist Collaboration with Passage Petits-Champs 1
Istanbul
2011 “Pulp Fiction-The Sequel” / LTMH Gallery / New York - USA
2012 - 2013 / “He Loves me… She Loves me not!” / Anima Gallery
Collaboration with Leila Heller / Doha – Qatar
2014 “DOLLS” / ALANIstanbul / Istanbul – Turkey
2014 A Room Without View / İstanbul74 / İstanbul - Turkey
Tokyo – Japonya
2005 “I Shot Andy Warhol in İstanbul“ Proje4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi
Artvarium / İstanbul
2010 “Pulp Fiction” / Galerist işbirliğiyle Passage Petits-Champs 1/ İstanbul
2011 “Pulp Fiction - The Sequel* / LTMH Gallery / New York
2012 - 2013 “He Loves me...She loves me not ! “ / Leila Heller Gallery NY ile
birlikte Anima Gallery collaboration with Leila Heller / Doha – Qatar
2014 “Dolls” / ALANİstanbul / İstanbul
2014 “Manzarasız Bir Oda” / İstanbul74 / İstanbul
SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER
2005 I Shot Andy Warhol in İstanbul / Cinema Odysee
17. Türk Sinema Günleri / Strasbourg – France
2007 Istanbul Now / Lukas Feichtner Art Gallery / Viyana – Avusturya
2008 Baku Bienali / Baku – Azerbaycan
2008 “Truths and Mirages” Video Art sergisi / Sofya – Bulgaria
2010 “Istanbul Cool” / LTMH Gallery / New York
2010 “Uluorta” / İstanbul 2010 SANAT LİMANI / Istanbul
2011 “Hayal ve Hakikat’ / İstanbul Modern / İstanbul
2012 “Ortadoğu’da Güncel Sanat” / The Deborah Colton Gallery Ve
Leila Heller işbirliğiyle / Houston –USA
2014 “NEST”/ Leila Heller Gallery / New York – USA
2014 “Elgiz Kolleksiyonundan yeni bir Seçki” / Elgiz Müzesi / İstanbul
CHOSEN LATEST MIXED EXHIBITIONS
2005
2007
2008
2008
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2014
I Shot Andy Warhol in Istanbul / Cinema Odysee
17. Turkish Film Days / Strasbourg - France
“Istanbul Now” / Lukas Feichtner Art Gallery / Wien - Austria
Baku Biennial / Baku – Azerbaijan
“Truths and Mirages” Video Art Exhibition / Sofya – Bulgaria
“Istanbul Cool” / LTMH Gallery / New York
“Openly” / International Woman Artists Video Exhibition
Sanat Limanı Antrepo 5 Karaköy / Istanbul
“Reality and Dreams””/ Istanbul Modern / Istanbul
“Contemporary Middle Eastern Art” / The Deborah Colton Gallery
Collaboration with Leila Heller / Houston – USA
“Sublime Porte” / St. John’s University / New York – USA
“NEST” / Leila Heller Gallery / New York – USA
A New Selection From the Elgiz Collection / Elgiz Museum of
Contemporary Art / Istanbul - Turkey
www.beyazart.com
Sergi Koordinatörü / Exhibition Coordinator
Eser Öztunalı, Yağmur Ertekin
Katalog Metni / Catalog Text
Derya Yücel
Portre Fotoğrafı / Portrait Photograph
Özkan Önal
Tasarım / Design
Gürkan Kızılsakal
Baskı / Print
Bilnet Matbaacılık
Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.
Dudullu Org.San.Böl. 1. Cadde No:16
Dudullu, Ümraniye, İstanbul
444 44 03
Sponsor / Sponsorship
www.beyazart.com
Download

tıklayınız.