GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖLÇME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU BAŞVURULARI
ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
Halil İbrahim SOLAK
Özgür TOKAY
Zehra KOÇ
Aydemir Can TEKİN
Mustafa CEYLAN
Şennur Hazal ŞENEL
ALES
87.53
77.51
73.98
72.84
71.92
72.14
ALES
%30
26.26
23.25
22.19
21.85
21.58
21.64
YAB.Dil.
58.75
63.75
85.00
70.00
66.25
51.25
Y.DİL
%10
5.88
6.38
8.50
7.00
6.63
5.13
Lisans
Mezuniyet Notu (*)
78.6
74.8
76.9
71.9
76.66
86.93
L.M. Notu
%30
Sınav
Notu
23.58
22.44
23.07
21.57
22.998
26.079
(*) 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınarak hesaplanmıştır. Açıklamalar
ÖN DEĞERLENDİRME VE AKABİNDE YAPILAN YAZILI SINAV NOTLARINI DA İÇEREN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA
28343 NOLU İLANA BAŞVURAN ADAYLARDAN; Halil İbrahim SOLAK ASİL ADAY OLARAK VE Özgür TOKAY Da
YEDEK ADAY OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
KAZANAN ADAY MÜRACAATTA SUNDUĞU BELGELERİN ASILLARI İLE BERABER EN KISA SÜRE İÇİNDE ŞAHSEN
GTÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA BAŞVURMALIDIR. 51
40
20
16
13
‐
Sınav
Notu %30
15.3
12
6
4.8
3.9
‐
Toplam
Notu
71.01
64.07
59.76
55.22
55.10
52.85
DURUM
ASİL
YEDEK
KAZANAMADI
KAZANAMADI
KAZANAMADI
SINAVA GİRMEDİ
Download

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği ABD