DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
ĐLKÖĞRETĐM ANA BĐLĐM DALI SINIF ÖĞRETMENLĐĞĐ TEZLĐ YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVINA GĐRECEK ADAYLARIN LĐSTESĐ
Sno Başvuru No
Adı
Soyadı
Ales
Lisans
Ortalama
Yabancı Dil
Puanı
BMS Başarı
Puanı
Mülakat
Durumu
1
BEL83O
SEMĐH
KALE
84,817
87,850
20,00
78,94190
GĐREBĐLĐR
2
89QY18
NAGĐHAN
AKYILDIZ
77,688
85,050
45,00
75,98160
GĐREBĐLĐR
3
648W67
MUSTAFA
ÇELĐK
81,863
69,590
37,50
74,97210
GĐREBĐLĐR
4
557QA6
SEFA
DUTAR
78,738
84,360
15,00
73,48860
GĐREBĐLĐR
5
9MBP0H
Büşra
SALTIK
76,709
77,360
28,75
72,04330
GĐREBĐLĐR
6
NTYO28
Merve
ÖZKUL
77,690
83,430
0,00
71,06900
GĐREBĐLĐR
7
313180
SITKI
ONUK
83,325
61,730
0,00
70,67350
GĐREBĐLĐR
8
KJ50LU
ONUR
SONGÜN
76,262
74,200
12,50
69,47340
GĐREBĐLĐR
9
CVXEB7
Vildan
Solmaz
71,718
81,550
28,75
69,38760
GĐREBĐLĐR
10
90P69D
ENES
ÖZTÜRK
76,090
76,000
0,00
69,03000
GĐREBĐLĐR
11
PHC7T6
YAKUP
DEMĐRBAŞ
75,947
75,800
0,00
68,32290
GĐREBĐLĐR
12
041URD
YASĐN
ARSLANBABA
77,671
67,800
0,00
67,92970
GĐREBĐLĐR
13
DSQXR5
SÖYLER
71,086
85,600
0,00
67,42200
GĐREBĐLĐR
14
0AAWA7
DOGRUEL
74,009
60,330
20,00
66,49600
GĐREBĐLĐR
15
CY5YMR
ELĐF
MUHAMMED
HABĐB
MEHMET
DUMAN
74,066
67,800
0,00
65,82200
GĐREBĐLĐR
16
RZUA9U
HÜSEYĐN
BAŞKAYA
70,924
75,590
0,00
64,76480
GĐREMEZ
17
7AOA50
MAHMUT
TUNCER
69,975
68,200
0,00
62,62250
GĐREMEZ
18
ONG90B
Sadettin
Özcan
67,380
73,300
0,00
61,82600
GĐREMEZ
19
9OVOEB
Muhammet
ÖKSÜZ
63,465
83,600
0,00
61,14550
GĐREMEZ
20
L0Z128
Hilal Nur
KIRCI
60,000
84,100
20,00
60,82000
GĐREMEZ
21
MDG3DC
mehmet ali
boğa
63,258
68,500
16,25
59,60560
GĐREMEZ
22
VR9L12
GÜLÇĐN
BEKTAŞ
63,654
72,230
0,00
59,00380
GĐREMEZ
23
T64O3E
FERAMUS
ULUS
64,170
63,560
0,00
57,63100
GĐREMEZ
24
797XPV
MURAT
SEYMEN
64,177
59,050
0,00
56,82390
GĐREMEZ
25
NZ4E38
saliha yaprak
taş
60,009
54,500
0,00
53,53000
GĐREMEZ
26
4RLOXX
gökhan
gündüz
55,451
73,553
0,00
53,52630
GĐREMEZ
27
2FJJ7H
BANU
ĐLKER
55,492
63,830
0,00
51,61040
GĐREMEZ
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 14.00
YER : Eğitim Fakültesi / Đlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinin 7. maddesi
uyarınca BMS başarı puanı hesaplaması yapılarak kontenjanları belirlenmiştir.
Not : Sınava gelirken başvuru sırasında verilen sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı yanınızda
bulundurunuz.
BMS : Bilim Mülakat Sınavı
Download

BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 14.00 YER