Turizm1-I.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
5301272-Etiket
ve Davranış
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
5301268-Beden
Eğitimi II
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5301266-Türk Dili
II
Pazartesi
Öğr.Gör. Dilek EFE
D6
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
SS
Öğr.Gör. Yasemin ÇELİK
5301254-İngilizce Konuşma
Becerisi II
D3
5301258-Pazarlama
İlkeleri
Salı
Okt. Eda KARADAĞ
D6
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
5301250-Temel İngilizce II
D9
5301262-İşletme Yönetimi
ve Organizasyon
Çarşamba
Okt. Eda KARADAĞ
D4
5301260-Turizm
Ekonomisi
5301252-İngilizce
Dilbilgisi II
Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMİR
D5
5301256-Bilgisayarda Matematik
Hesaplama
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Cemil SÜSLÜ
D1
Okt. Eda KARADAĞ
D3
Öğr.Gör. Elif MAZLUM
BL
5301264-Atatürk
İlk.ve İnk.Tarihi II
Cuma
ÖE. Elif UĞUR
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D1
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm1-II.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
5321266-Türk Dili
II
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5321268-Beden
Eğitimi II
Pazartesi
Öğr.Gör. Yasemin ÇELİK
5321250-Temel
İngilizce II
D3
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
SS
5321250-Temel
İngilizce II
5321450-Temel İngilizce IV
Salı
Okt. Eda KARADAĞ
D6
5321250-Temel
İngilizce II
Okt. Eda KARADAĞ
D6
ÖE. Tolga KORKMAZ
5321252-İngilizce
Dilbilgisi II
5321258-Pazarlama
İlkeleri
D4
5321262-İşletme Yönetimi
ve Organizasyon
Çarşamba
Okt. Eda KARADAĞ
D2
Okt. Eda KARADAĞ
D4
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
5321254-İngilizce Konuşma
Becerisi II
D5
Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMİR
D1
5321256-Bilgisayarda Matematik
Hesaplama
Perşembe
Okt. Eda KARADAĞ
5321272-Etiket
ve Davranış
D7
5321264-Atatürk
İlk.ve İnk.Tarihi II
Öğr.Gör. Elif MAZLUM
BL
5321260-Turizm
Ekonomisi
Cuma
Öğr.Gör. Dilek EFE
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
ÖE. Elif UĞUR
D3
Yrd.Doç.Dr. Cemil SÜSLÜ
D5
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm2-I.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
5301464-Önbüro Yönetimi ve
Otomasyonu
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
5301462-Türkiye
Turizm Çekicileri
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5301466-Halk
Oyunları
Pazartesi
Öğr.Gör.A.Varol BAYER
D5
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D8
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
SS
Salı
5301458-İnsan Kaynakları
Yönetimi
5301470-Hizmet
Kalitesi Yönetimi
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMİR
D1
5301452-İngilizce
Dilbilgisi IV
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
D7
5301454-İngilizce Konuşma
Becerisi IV
5301460-Sosyal
Bilimlerde İstatistik Analiz
Perşembe
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D5
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D6
5301456-Maliyet
Muhasebesi
Doç.Dr. Yavuz MAZLUM
D3
5301450-Temel İngilizce IV
Cuma
Yrd.Doç.Dr. Cemil SÜSLÜ
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D3
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D8
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm2-II.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5321466-Halk
Oyunları
Pazartesi
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
5321456-Maliyet
Muhasebesi
5321470-Hizmet
Kalitesi Yönetimi
5321464-Önbüro Yönetimi
ve Otomasyonu
SS
5321452-İngilizce
Dilbilgisi IV
Salı
Yrd.Doç.Dr. Cemil SÜSLÜ
D8
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
D2
Öğr.Gör.A.Varol BAYER
D2
ÖE. Hakan DİLEK
5321458-İnsan Kaynakları
Yönetimi
D1
5321462-Türkiye
Turizm Çekicileri
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMİR
5322470-Hizmet
Kalitesi Yönetimi
D1
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D7
5321460-Sosyal
Bilimlerde İstatistik
Analiz
Perşembe
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
Doç.Dr. Yavuz MAZLUM
D1
5321454-İngilizce Konuşma
Becerisi IV
Cuma
ÖE.Çağatay MERCAN
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D2
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm3-I.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
5301662-İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5301660-Turizm Hukuku
Pazartesi
Av. Tülay DAL
D1
Av. Cüney K. ACER
D7
5301664-Turizm Planlama ve
Politikaları
Salı
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
D9
5301650-İngilizce-Konuşma
Becerisi VI
5301668-Rekreas
yon ve
Animasyon
Yönetimi
Çarşamba
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D3
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
D1
5301652-İngilizce
Okuma II
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D1
5301666-Sürdürü
lebilir Turizm
Uygulamaları
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D2
Perşembe
5301656-Fransızca-II
5302654-Almanca-II
Cuma
Okt. Leyla SÖNMEZ
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D4
ÖE. Fatih BAZ
D4
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm3-II.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5321662-İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
Pazartesi
Av. Tülay DAL
D4
5321654-Almanca-II
Salı
ÖE. Fatih BAZ
5321652-İngilizce
Okuma II
D9
5321666-Sürdürü
lebilir Turizm
Uygulamaları
5321664-Turizm Planlama ve
Politikaları
Çarşamba
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D1
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D7
Öğr.Gör.Kazım KOCABOZDOĞAN
5321668-Rekreas
yon ve
Animasyon
Yönetimi
Perşembe
Öğr.Gör. Soner AKŞUN
5322656-Fransızca-II
D6
5321650-İngilizce Konuşma
Becerisi VI
D6
Okt. Figen ERGÜRBÜZ
D6
5321660-Turizm Hukuku
Cuma
Okt. Leyla SÖNMEZ
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D6
Av. Cüney K. ACER
D3
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm4-I.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
5301862-T.İ. Proje Özel Konuları II
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5301850-Turizm İngilizcesi-II
Pazartesi
Doç.Dr. Halil DEMİRER
KS
5301864-Ziyafet
Organizasyonu
ve Protokol
Servisi
Salı
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D5
Öğr.Gör.A.Varol BAYER
D5
5301860-Etkinlik Yönetimi
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D12
5301852-Almanca IV
Çarşamba
ÖE. Fatih BAZ
D9
5301854-Fransızca IV
Perşembe
Okt. Leyla SÖNMEZ
D2
5301858-Tur.İşl.Çevresel Sistemler
Cuma
Öğr.Gör. Duygu BABAT
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Turizm4-II.Örgün
Mustafa Kemal Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1.Ders 2.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders 7.Ders 8.Ders 9.Ders 10.Ders 11.Ders 12.Ders 13.Ders 14.Ders 15.Ders 16.Ders 17.Ders
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
5321866-Kariyer
Yönetimi
5321864-Ziyafet
Organizasyonu
ve Protokol
Servisi
5321850-Turizm
İngilizcesi-II
Öğr.Gör. Dilek EFE
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
Öğr.Gör.A.Varol BAYER
Pazartesi
D4
D6
D7
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
22:10 - 22:55
5321860-Etkinlik Yönetimi
Öğr.Gör. Fikret GÖKÇE
D6
5321862-T.İ. Proje Özel Konuları II
Salı
Doç.Dr. Halil DEMİRER
KS
5321850-Turizm
İngilizcesi-II
Çarşamba
Öğr.Gör.A.Varol BAYER
5322854-Fransızca IV
D2
5321852-Almanca IV
Perşembe
Okt. Leyla SÖNMEZ
D5
ÖE. Fatih BAZ
D9
5321858-Tur.İşl.Çevresel Sistemler
Cuma
Öğr.Gör. Duygu BABAT
Ders Planı Oluşturuldu:21.1.2015
D1
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Download

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü