İPUCU
Menü kullanımında izlenecek yol şu şekildedir.
Örneğin; ParA ekranına gelmek için izlemeniz gereken yol;
Ana ekranda Enter tuşuna bastığınızda 0Pr ekranı görünecektir. Aşağı ok tuşuyla
ParA satırına gelip Enter'a bastığınızda ParA sayfasının parametre ayarına
gelebilirsiniz.
Kullanıcı seviyesi 0 Pr ekranındasınız
SP1, SP2 veya dsp ekranı (değiştirilebilir)
InP1, lnP2, lnP3, SPE ya da Y (sadece
görüntülenebilir)
0 Pr ekranı gelecektir
Bir seviye ileri
Parametre seviyesi ParA
ekranındasınız
Isıtm.kont.HYS1, HYS2, HYS3
Soğtm.kont HYS4, HYS5, HYS6
q, At1, Ht1, At2, Ht2
ParA ekranı gelecektir
Fabrika
ayarı
HYS1
HYS2
HYS3
Isıtma kontrolü açma eşiği
Isıtma kontrolü kapama eşiği kademe II
Isıtma kontrolü kapama eşiği
-1999…0.0
0.0…HYS3
0.0…9999
-5
3
5
HYS4
HYS5
HYS6
Pb1
dt
rt
db
tt
Soğutma kontrolü açma eşiği
Soğutma kontrolü kapama eşiği kademe II
Soğutma kontrolü kapama eşiği
Oransal band
Türevsel zaman
İntegral zaman
Ölü band (nötr bölge)
Kontrol elemanı çalışma zamanı
0.0…9999
HYS6…0.0
-1999…0.0
1…9999
0…9999 s
0…9999 s
0.0…999.9
10…3000s
5
-3
-5
10
80
350
1
15
0
1
2
3
İşlev yok
Harici ayar değeri (SPE)
Ayar değeri kaydırma (DSP)
Açısal konum geri bildirim
SEN2 (Sensör tipi)
1
2
3
4
0…20 ma
4…20 ma
0…10 v
0…5 v
5 1…5 v
6 Direnç teletransmitter
Değer düzeltme fonksiyonu ile, ölçülen değerin
Bir seviye geri
Bir önceki / sonraki
parametre
Değer aralığı
FnC2 (Fonksiyon)
Analog giriş (lnP2)
OFF2 (Offset)
-1999… belirli bir dereceye ayarlanması sağlanır.
0…
+9999
SCL2
(Ölçek düşük seviye)
-1999…
Standart sinyal ile ölçüm transformatörü
0…
+9999
SCH2
(Ölçek yüksek seviye)
-1999… yukarı yönlü olarak değişebilir.
100…
+9999
Örneğin; 0…20mA = 0…1500 º C
Fiziksel sinyal aralığı %20 oranında aşağı ya da
DF2 (Filtre zaman sabiti)
Dijital filtre
Analog giriş (lnP3)
Analog girişler (InP) - 3 adet
Termal şok koruması (RAFC)
ConF ekranı gelecektir
disU
Üst Gösterge
Görünüm (disP)
Kontrol cihazı çıkışıları OutP
disL
Alt gösterge
FNCT
0
1
2
3
İşlev yok
Giriş lnP1 gönderilir
Giriş lnP2 gönderilir
Giriş lnP3 gönderilir
Kontrol cihazı
(CNTR)
SIGN
Sinyal
tipi
0
1
2
ROUT
0…101
Aralık
dışındaki
değer
0PNT
Sıfır
noktası
END
0
1
2
3
4
6
7
Alarm fonksiyonu
(AF)
Yüzde Sinyal
101 : Son çıkış sinyali
-1999…
0…
9999
-1999… Çıkış değişkeninin aralık değeri, fiziksel
Analog giriş InP1
Analog giriş InP2
Analog giriş InP3
Kontrolcünün açısal konumu
Ayar değeri
Termal şok koruma ile son değer
Analog giriş (lnP1)
Kapalı
Analog giriş InP1
Analog giriş InP2
Analog giriş InP3
Kontrolcünün açısal konumu
Ayar değeri
Termal şok koruma ile son değer
SEn1 (Sensör tipi)
0 İşlev yok
1 Ayar değeri değişimi
2 Ayar değeri kaydırma
3 Alarm girişi
bin2
4 Çalışma modu değişimi
Brulör modülasyonu
D2 ve DG kontakları açık
0…
180…
255
Hiçbir tuşa basılmadığı takdirde
Kontrolcünün otmatik olarakana ekrana dönüş zamanı
Decp
Ondalık nokta
0
1
2
Ondalık sayı yok
Bir ondalık sayı var
İki ondalık sayı var
CodE
Kilit seviyesi
0
1
2
3
Kilitleme yok
Konfigürasyon seviyesi kilitli
Parametre seviyesi kilitli
Klavye kilitli
bin1
Brulör 2.kademe
D2 ve DG kontakları kapalı
OFF1 (Offset)
SCL1 (Ölçek düşük seviye)
Baud oranı
BDRT
CTYP
0
1
2
RASL
0.0…
999.9
Kapalı
Gradyen Kelvin/dakika
Gradyen Kelvin/saat
CACT
1
2
1
0
3 noktalı kontrol
Modülasyonlu kontrol
Isıtma kontrolü
Soğutma kontrolü
-1999…
Rampa eğimi
SPL
0…
Alt sınır değeri
+9999
TOLP
RAL
2|HYS1| = 10…9999
Ayar değeri tolerans bandı genişliği
2 |HYS1| = 10K (ısıtma kontrolü)
2 |HYS4| = 10K (Soğutma kontrolü)
0…250
Rampa limiti
Tanım
Direnç termometresi Pt100, 3 telli
Direnç termometresi Pt100, 2 telli
Direnç termometresi Pt1000, 3 telli
Direnç termometresi Pt1000, 2 telli
Direnç termometresi LG-Ni1000, 3 telli
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Direnç termometresi LG-Ni1000, 2 telli
0…135 ohm
Cu-CuNi T
Fe-CuNi J
NiCr-Ni K
NiCrSi-NiSi N
Pt10Rh-Pt S
Pt13Rh-Pt R
Pt30Rh-Pt6Rh B
0…20 Ma
4…20 Ma
DC 0…10V
DC 0…5V
DC 1…5V
SEN3 (Sensör tipi)
0
1
2
Kapalı
Direnç termometresi Pt1000 - 2telli devre
Direnç termometresi Lg-Ni1000 - 2telli devre
FNC3 (Fonksiyon)
0
1
İşlev yok
Hava kompanzasyonlu ayar değeri
OFF3 (Offset)
-1999… belirli bir dereceye ayarlanması sağlanır.
0…
Örnek: Ölçülen değer : 294,7, Offset : +0,3, Yeni
+9999 değer : 295
DF3 (Filtre zaman sabiti)
Dijital filtre
0.0… Dijital ikinci sıra giriş filtresinin uyarlanması için
1278… kullanılır.
1500.0… Örneğin zaman = 0 s = filtre kapalı
ALARM FONKSİYONU
0 İşlev yok
FNCT
0…
9999
FNCT
Değer
1
2
3
4
5
Değer düzeltme fonksiyonu ile, ölçülen değerin
tout
Zaman aşımı
çıkış sinyaline atanır
Son
değer
-1999…
SPH
100…
Üst sınır değeri
+9999
oLLo
oLHi
Kendini
iyileştirme
Örneğin zaman = 0 s = filtre kapalı
Kapalı
Kontrolcünün açısal konumu gönderilir
0…20 MA
4…20 MA
DC 0…10V
kullanılır.
Arayüz (Intf)
Çiftli girişler (binF)
4
0
1
2
3
4
6
7
0.0…
0.6…
100…
-1999…
+9999
-1999…
+9999
0
1
Alt çalışma sınırı
Üst çalışma sınırı
Açık
Kilitli
0
1
2
3
Cihaz adresi
ADR
Modbus
0…
1…
254
Cihaz adresi
ADR
Profibus
0…125
Uzaktan Dntm
0…
30…
7200 s
Zamanlayıcı
Dtt
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
SCH1 (Ölçek yüksek seviye)
Değer düzeltme fonksiyonu ile, ölçülen
değerin belirli bir dereceye ayarlanması
-1999… sağlanır.
0…
+9999
-1999…
0…
+9999
-1999…
100…
+9999
Fonksiyon
Standart sinyal ile ölçüm transformatörü
durumunda, fiziksel sinyal atanır.
Örneğin; 0…20mA = 0…1500 º C
Fiziksel sinyal aralığı %20 oranında aşağı ya
da yukarı yönlü olarak değişebilir.
Data ağındaki adres
DF1 (Filtre zaman sabiti)
Dijital filtre
0.0…
0.6…
100…
Dijital ikinci sıra giriş filtresinin uyarlanması
için kullanılır.
Örneğin zaman = 0 s = filtre kapalı
Sadece RWF55.6
Unit (Sıcaklık birimi)
0 = Kapalı
Celsius
Fahrenhayt
Sınır değer
AL
Alarm değeri
Geçiş farkı
HYST
Histerezis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IK1 izlenen giriş lnP1
IK2 izlenen giriş lnP1
IK3 izlenen giriş lnP1
IK4 izlenen giriş lnP1
IK5 izlenen giriş lnP1
IK6 izlenen giriş lnP1
IK7 izlenen giriş lnP1
IK8 izlenen giriş lnP1
IK7 izlenen giriş lnP2
IK8 izlenen giriş lnP2
IK7 izlenen giriş lnP3
IK8 izlenen giriş lnP3
-1999… Ayar değerinden sapma ya da limit değerinin
0…
izlenmesi
+9999 IK1'den IK8'e : Limit değeri AL
0…
1…
9999
Limit değeri ile ilgili geçiş farkı
Aralık dışı tepkisi
0
Kapalı
ACRA
1
Açık
Ölçüm aralığının aşılması ya da tutturulmaması durumunda geçiş durumu
Kendi ayarlama fonksiyonu (TUNE)
Kendi ayarlama fonksiyonunu (TUNE) kullanmak için
ve
tuşlarına 5 saniye kadar birlikte bastığınızda
Alt ekranda TUNE ibaresi yanıp sönmeye başlayacaktır.
TUNE ibaresi sabit hale geldiğinde kendi ayarlama fonksiyonu
sonlanır. Kontrolcü tarafından hesaplanan parametreler
kaydedilir.
Bu işlemi iptal etmek için ok tuşlarına birlikte basmanız gereklidir
Düşük alev veya manuel kontrolde bu fonksiyon çalışmaz.
Yazılım sürümünün görüntülenmesi
ve
tuşlarına birlikte bastığınızda
cihazın yazılım sürümünü ekranda görebilirsiniz
ve
tuşlarına yeniden bastığınızda
tüm segment ve ışıklar 10 saniye süreliğine yanar
Ayar değerinin ayarlanması
Ana ekrandayken aşağı ve yukarı ok tuşunun
kullanımı ayar değerinin arttırılması ve azaltılmasını sağlamaktadır.
Ayar değeri SP1 artırılır
ana ekran
Manuel kontrolün yapılması
Ayar değeri SP1 azaltılır
veya zaman aşımı
Download

"Bağımlılıkla Mücadele Kursu" Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti