4 Haziran 2014
TS/BAS-BÜL/14-44
Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik
TÜSİAD E-TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNERİLER SUNAN
RAPORUNU TANITIYOR
TÜSİAD Türkiye’de e-Ticaretin gelişmesi için öneriler sunmak amacıyla, “Dijital Pazarın
Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe
Yönelik Adımlar” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporun tanıtım toplantısı 5 Haziran 2014
Perşembe günü 09.30-13.00 saatleri arasında İstanbul Sabancı Center’da düzenlenecek.
Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu
Başkanı Esin Güral Argat tarafından gerçekleştirilecek.
Konuşmaların ardından “Türkiye’nin Dijital Gelecekle Buluşması: E-ticaret” başlıklı bir
panel
düzenlenecek.
Panelin
başkanlığını
TÜSİAD
Bilgi
Teknolojileri
ve
Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik üstlenecek. Panelde,
Markafoni Kurucu Ortağı Sina Afra tarafından raporun tanıtımı yapılacak ve e- ticaret
konusu panelistler tarafından tartışılacak.
“Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut
Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” Raporu
Tanıtım Toplantısı Programı
5 Haziran 2014
Sabancı Center
İstanbul
09:30 - 10:00
Hoşgeldiniz Kahvesi
10:00 - 10:40
Açılış Konuşmaları
Esin Güral ARGAT, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim
Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı
10:40 - 12:00
Türkiye’nin Dijital Gelecekle Buluşması: E-ticaret
Oturum Başkanı: Erol BİLECİK, TÜSİAD Bilgi Teknolojileri ve
Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı
Rapor Sunumu: Sina AFRA, Markafoni Kurucu Ortağı
Panelistler:
Bülent HİÇSÖNMEZ, Google Türkiye Ülke Müdürü
Burak BÜYÜKDEMİR, eTohum Kurucusu
Soner CANKO, CEO, BKM
Av. Yasin BECENİ, Yönetici Ortak, BTS & Partners
12:00 – 12:30
Soru-Cevap
12:30 – 13:00
İkram
Download

TÜSİAD e-Ticaretin gelişmesi için öneriler sunan raporunu tanıtıyor