Amerikalı İş Ortakları ile
Büyüme Fırsatı
Michael Lally, Ticaret Müsteşarı
Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı
Nisan 2014
U.S. Commercial Service | Ankara, Turkey
Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu
 Ticari ilişkileri geliştirmek
 Küçük ve orta ölçekli işletmeler
- Ortak işbirliği distribütörlük & Temsilcilik
fırsatları sağlamak

Türk şirketleri Amerikalı şirketlerin ürün ve
hizmetleri ile buluşturuyor, Türkiye’nin iş
potansiyelini arttırmak için finansman
bulmalarına yardımcı oluyoruz.
Türkiye’deki En Büyük ABD Yatırımları
Amerika’daki En Büyük Türk Yatırımları
Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri





2009 İkili Ticaret:
2010 İkili Ticaret:
2011 İkili Ticaret:
2012 İkili Ticaret:
2013 İkili Ticaret:
10.7 milyar $
14.7 milyar $
19.8 milyar $
19 ~ milyar $
18.7 milyar $
YATIRIM:
–
–
ABD’de Türk yatırımları:
Türkiye'de ABD yatırımları
•
•
yaklaşık 1 milyar $
yaklaşık 8 milyar $
AES’nin İskenderun’da kuracağı 635MWlık ithal kömür projesi
Dow Chemical ve Aksa’dan karbon elyaf üretimi için ortak yatırım
Ticaret Hacmi 2010-2013
(Milyar $)
16,0
14.6
14,0
12,0
12,5
12,1
10,5
10,0
8,0
6,0
6.2
4,2
6,7
5,2
4,0
Toplam Ticaret 2010:
$14,8
Toplam Ticaret 2011:
$19,9
Toplam Ticaret 2012:
$18,9
Toplam Ticaret 2013 :
$18.8
Amerika'dan Türkiye'ye
yapılan İhracat (Amerikan
Doları)
Amerika'ya Türkiye'den
yapılan İthalat (Amerikan
Doları)
2,0
0,0
2010
2011
2012
2013
Amerika ve Türkiye Dolaysız Yabancı Yatırım Tablosu
2009-2013 (Milyon $)
1600
1403
1400
1200
1000
Amerika'nın
Türkiye'ye Yatırımı
800
600
400
200
438
323
260
55
53
41
139
0
2009
2010
2011
2012
344
228 Türkiye'nin
Amerika'ya
Yatırımı
2013
2013 Yılında Türkiye’den Amerika’ya İhracat Yapılan
Üç Büyük Sektör

Taşıtlar:
$1.201 milyar $

Demir Çelik:
$948 milyar $

Fabrikasyon Metal Ürünleri:
$473 milyar $
2013 Yılında Amerika’dan İthalatı Gerçekleştirilen Üç
Büyük Sektör

Petrol ve Kömür Ürünleri:
$1,4 milyar $

Kimyasallar:
$ 1,1 milyar $

Taşıma Araçları:
$1,7 milyar $
A.B.D. Tarım Müsteşarlığı
ABD Ürünleri
Türkiye’ye İhracat
15%
85%
Consumeroriented
Value-added by
Turkey
Turk Ürünleri
Pamuk
Tekstil
Buğday
Un
Mısır, Soya ve
Canlı Hayvan
Et ve Süt Ürünleri
Badem
Atıştırmalık Gıda
• A.B.D. ve Türkiye tarım konusunda işbirliği içindedir ve Amerikalı
ihracatçılar Türkiye’ye gıda ve lifli üretim ve ihracatı konusunda önemli
girdiler temin etmektedir.
• Türkiye Amerika’dan ithal edilen ürünlerin %85’ini ihraç etmekte ya
da bu ürünlere katma değer sağlamaktadır.
10
Neden ABD Ticaret Müsteşarlığı ile Çalışmalısınız?
 İhtiyaçlarınıza uygun Amerikan mal ve hizmetlere ulaşabilmek
 ABD’deki tüm eyaletlerde 100’den fazla ofis aği ile, ABD’li güvenilir
tedarikçilere daha kolay ulaşabilmek
 Veri bankamızda yer alarak ek iş fırsatları sağlayabilmeniz iҫin
ABD Ticaret Müsteşarlığı – Faaliyet
Alanlarımız
Firmalar Arası
İşbirliği
Oluşturma
Hizmet
Sağlayıcılar
Listesi
Pazar Bilgisi
Ticaret
Finansmanı
Ticari
Danışmanlık
ABD’de
Yatırım
Ticaret
Diplomasisi
Amerikan Ticaret Müsteşarlığı olarak Amerikalı Firmalara
Türkiye’deki pazarlarını genişletmeleri için yardımcı oluyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanlığı
Türkiye
A.B.D.
ABD Ticaret
Müsteşarlığı
Türk-Amerikan Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesinde Öncelikli
Sektörler










Sağlık ve Tıp Teknolojisi
Enerji ve Yenilenebilir Enerji
Çevre Ekipmanları ve Hizmetleri
Savunma ve Havacılık Ekipmanları ve Hizmetleri
Tarım ve Gıda Endüstrisi
Otomotiv
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
İnşaat ve Mühendislik
Plastik Malzemeler ve Plastik İşleme Makinaları
ABD’de Üniversite Eğitimi
ABD’de İş Koşulları
• Stratejik Pazar ve Serbest Ticaret Anlaşmaları
ABD ve Serbest Ticaret Anlaşması Bulunan Ülkelerin Toplam Nufusu 610 milyon civarındadır - ABD Küresel Tüketici Ürünleri
Piyasasının %42 sini elinde bulundurmaktadır.
•Küresel Yenilik ve Girişimciliğin Merkezi
ABD dünyadaki toplam AR-GE harcamalarının 36% sına sahiptlr
2009 yılı verilerine göre ayda ortalama 558,000 yeni iş yeri kurulmuştur
• Fikri Hakların Korunmasına Yönelik Etkili Düzenlemeler
ABD Patent Ofisi Tarafından verilen patentlerin % 50.1 i ABD dışındaki ülkelerden alınmıştır
• Yüksek Öğrenimde Dünya Lideri
Dünya genelinde en prestijli 20 üniversitenin 15’i ABD okullarıdır.
• Verimli İşgücü
ABD işgücü verimliliği 2009 yılında 2.3 % oranında artmıştır
• Yeni İnsanlara, Kültürlere ve Fikirlere Açıklık
3
16
www.clustermapping.us
17
Ticaret Finansmanı
Ofislerimiz
3 Ofis
4 Amerikalı Diplomat
14 Türk Yetkili / Sektörel Uzman
Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı
Sorumluluk Bölgeleri
Türk Amerikan İş Birliğini Diğer Pazarlara Taşıyabilmek İçin




Azerbaycan
Gürcistan
Türkmenistan
Özbekistan
ABD İle İş İlişkilerinizi Geliştirmek İçin
Türkiye’deki ABD ticaret ortağınız:
A.B.D. Ticaret Müsteşarlığı
www.buyusa.gov/turkey
ABD İle İş İlişkilerinizi Geliştirmek İçin
Michael Lally, Ticaret Müsteșarı
Tel: (312) 457-7278
E-mail: [email protected]
Berrin Ertürk, Ataşe Yardımcısı
Tel: (232) 441-2446
E-mail: [email protected]
Bize Zaman Ayırdığınız İçin
Teşekkür Ederiz!
Download

Sunum 1