MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
1 Ekim 2014
H. Uran TİRYAKİOĞLU
İSO Meclis Üyesi
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI
VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
31. Grup Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sanayii
32. Grup Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii
33. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii
34. Grup Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Sanayii
REFAH ARTIŞI İÇİN TÜRKİYE’YE DIŞ GELİR LAZIM
Milyar $
160
140
120
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
İhracatın %93,9’u sanayi ürünüdür.
%9,5 CAGR
80
60
Türkiye ihracatının %47’si İstanbul’dandır.
40
%6 CAGR
20
%4
%6,2
Yaratıcı Endüstri
CAGR
%20,8
Ürünleri
CAGR
0
Yaratıcı Hizmetler
Kaynak: UNCTAD
Turizm
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
İhracat
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi
www.trademap.com
Sanayi ürünleri ihracatı ile her yıl nüfus artışının çok üzerinde gelir artışı ile
refah sağlanır, bunun %47’si İstanbul’dandır.
SANAYİ İSTİHDAMININ ÇARPAN ETKİSİ
İdareci
0,5
Yemek
pişir/
dağıt
Aşçı
1,0
Dağıtıcı/bulaşık
1,0
Şoför
0,3
Nakliyeci/dış depocu/
kargocu/ liman hizmetleri
2,5
Doktor
0,3
Avukat/noter
0,1
Gümrükçü
0,5
Toptancı
2,0
Reklamcı
0,1
Büfeci/bakkal/lokanta
0,5
Nalbur/elektrikçi/tesisatçı
0,5
Y.M.M.
0,2
Banka memuru/sigortacı
0,6
Sanayi sitesi/OSB görevlisi
0,2
Kırtasiyeci/matbaacı/
hediyelik eşya
0,5
İnşaatçı/boyacı/duvarcı/
bahçe
1,0
Temizlik hizmetleri/hurdacı
2,0
Diğer
2,2
TOPLAM
310
80 endirekt,
ikincil, ailelerin
kullandığı
Smart
Manufacturing
310
+100
100
+58
58
+ 20
%20
ilk
20
yi
4,0
id
üz
e
Şoför
Te
kn
ol
oj
Servis
otobüs/
minibüs
l
te
in
Örnek: 100 Kişilik Fabrika
100 Sanayi istihdamı 58 (Direkt 20 ve Endirekt 38 kişilik) hizmet sektörüne iş
vererek kendi varlığından daha büyük (310 kişiye kadar ek) istihdam yaratır.
100
Sanayi
20,0
The Multiplier Effect: There Are More Manufacturing-Related Jobs Than You Think, Keith D. Nosbusch and John A. Bernaden.
İSTANBUL 1/100 000 PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ
•Plan Bütünlüğü çerçevesinde yer alan depolama ve sanayi binaları
tevsii yapılmaması, çevre kirliliğine yol açmaması, ilgili kurumların
olumlu görüşünün olması ve ileri teknoloji kullanılması koşulları ile
ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcudiyetlerini
sürdürebilirler. Ancak, depolama ve sanayi binalarının planlarda
belirlenen lojistik ve/veya sanayi alanlarına hazırlanacak bir eylem
planı çerçevesinde desantralizasyonu esastır (1/100.000 Ölçekli İstanbul
Çevre Düzeni Planı Raporu Sekizinci Bölüm-Plan Uygulama Hükümleri, sayfa:720, madde
8.2.12).
•Sanayi Alanları: Mevcutta ileri teknoloji kullanan sanayi alanları ile
ileri teknoloji kullanarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve
yeniden organizasyonu planlanan sanayi alanlarıdır (1/100.000 Ölçekli
İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sekizinci Bölüm-Plan Uygulama Hükümleri,
sayfa:732, madde 8.4.4.2).
Sanayi yerleşimi İstanbul’un toplamının sadece
%1,3’üdür.
İSTANBUL DIŞ GELİR AZALIŞI
Milyar $
80
70
60
50
40
30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Oysa ki Türkiye ve
İstanbul, refah
düzeyini artırmak için
üretim, istihdam,
ihracat yolu ile dış
gelirini arttırmak
zorundadır.
İBB 1/100000
amaç ve
stratejilerinde
gelişme alanı
20
%6,2
CAGR
%20,8
CAGR
İstanbul Kültür
Başkenti
ÇDP 5.2.2.1’e göre
İBB Plan uygulama
hükümleri gereği
- Kapsam daralması,
- Başka şehre yatırım,
- Kapanma
İhracatın %93,9
Sanayi Ürünü
%4 CAGR
10
0
Yaratıcı Endüstriler
(Kültür Endüstrileri)
Kaynak: UNCTAD
Creative Economy Report
İhracat
Turizm
Finans Merkezi
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi
Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm İl Md.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
İstanbul’un turizm gelirleri; İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün İstanbul’a gelen yabancı sayıları ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın yabancı ziyaretçilerin yıllara göre ortalama harcamaları verileri kullanılarak hesap edilmiştir.
2023 İHRACAT HEDEFİ
Milyar $
500
400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
500 Milyar $
2023 HEDEF
300
200
%9,5 CAGR
Türkiye
100
İstanbul
0
Yıllar
%6,2
%20,8
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
İhracat
İstanbul sanayii gelişmezse; dolayısı ile ihracatı artmazsa, hedef gerçekleşmez.
SANAYİYE UYUMLU ŞEHİRLEŞME:
BERLİN
Siemens Power Energie
Siemens AG
• Siemens’in birçok fabrikası Berlin’dedir. Halen Elektrik makinaları ve ileri
teknoloji üretimler yapılmaktadır. Fabrikaların Etrafı yerleşim alanıdır.
• 100 yılı aşkın süredir “Desantralize” edilmemişlerdir.
SANAYİYE UYUMLU ŞEHİRLEŞME:
MUNIH
Krauss-Maffei
BKK
Demag
• Krauss-Maffei, Münih’in içinde, tank zırhı dökümlerinin yapıldığı, dev plastik
enjeksiyon makinalarının imal edildiği, her yıl 10.000’lerce ton çelik döküm
yapılan bir fabrikadır. Çevresinde konutlar da bulunmaktadır.
• 100 yıldır “Desentralize” edilmemiştir.
• TIR lar fabrikaya ağaçlıklı yollardan ulaşmakta, çalışanlar işlerine bisikletle
gidebilmekte, hiçbir çevre ve trafik sorunu görülmemektedir.
SANAYİYE UYUMLU ŞEHİRLEŞME:
LOS ANGLES, CA
Silicon Valley
Nortrop Aircraft
Hughes Aircraft
Robinson
Helicopter
• Hughes Aircraft Elektrik makinaları fabrikaları, Nortrop Aircraft ve Robinson
Helikopter fabrikaları (Ağır sanayi) Los Angeles içinde, “Rodando Beach”
sahilindedir. Etrafı yerleşim alanıdır.
• 70-80 yıldır hiçbiri “Desentralize” edilmemiştir, yakınında “silicon valley”
oluşmuştur.
SANAYİYE UYUMLU ŞEHİRLEŞME:
LUDWIGSHAFEN
• Şehir, nehir kenarındaki kimya sanayiine uyumlu şekilde, sanayinin
etrafında oluşturulmuştur.
SANAYİYE UYUMLU ŞEHİRLEŞME:
TRIESTE, MONFALCONE
Evler
Fincantieri Tersanesi
600 Yan Sanayi
• 200 yıllık Fincantieri tersanesi (Ağır sanayi) Trieste de Monfalcone
sahilindedir. Etrafı yan sanayi ve yerleşim alanıdır; birçok parçanın yanısıra
prefabrik olarak yapılmış kamaralar treyler üzerinde yan sanayiden
tersaneye getirilmektedir. 1959 da özelleşmiş ama “Desentralize”
edilmemiştir. FVG bölgesi İtalya ve Avrupa’nın en zengin bölgesi olmuştur.
İSTANBUL 1/100 000 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
İstanbul’un yarattığı ihracat ve katma değer düşünülerek plan
hükmü tadilat önerisi:
«Çevre kirliliğine yol açmayan ve yüksek katma değerli sektörlerdeki sanayi
binalarına, ileri teknoloji kullanılması koşulları ile ruhsat verilir.
Ancak, depolama ve sanayi binalarının planlarda belirlenen lojistik ve/veya
sanayi alanlarına İSO ile beraber hazırlanacak bir eylem planı
çerçevesinde desantralizasyon yapılır.»
•
•
İstanbul Metropolitan Alanda
2 yeni OSB kurulması
Metropolitan Bölgede
Islah OSB başvurularının kabulü
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI
VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
• İstanbul Teknokent’te elektronik üretim kompleksi açılmalıdır.
• İmar planlarının sürekli değiştirilmesinin önüne geçilmeli,
planların kalıcı olması sağlanmalıdır. Böylece, sanayi tesisleri
önlerini daha net görebilecekler, devamlı taşınmak zorunda
kalmayacaklardır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği - I
•
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer
alan koordinasyon merkezi, yetkilendirilmiş kuruluş (YK), teminat
gibi konularda yaşanan belirsizlikler (15 Nisan 2014’de YK
hakkındaki usul ve esasların yayımlanmasına rağmen) devam
etmektedir. Üreticiler Yönetmelikten doğan yükümlülüklerini nasıl
yerine getireceklerini planlayamamakta, buna ilişkin maliyetlerini
öngörememektedir.
Yönetmelikteki belirsizlik yaşanan konulara ilişkin düzenlemeler
içeren tebliğlerden eksik olanlar yayımlanmalı ve sürdürülebilir bir
sistem kurulabilmesi için geçiş süreci gözden geçirilmelidir.
Ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışılık ile bu
Yönetmelik özelinde de mücadele edilmeli, yükümlülüğü olan tüm
taraflar uygulama aşamasında kapsama alınmalıdır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği - II
• AEEE’lerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atık gazların
bertaraf edilmesi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu atık
gazların bertaraf edilmesi işlemlerinin ülkemizdeki tam teşekküllü
bertaraf tesis veya tesislerinde yapılması için Bakanlığımızın yer
tahsisi ve yatırım desteği gerekmektedir.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Ambalaj Atıklarının Bedelsiz Verilmesi
• «Ambalaj atıklarının bedeli karşılığı verilmesi» aleyhindeki
davada Danıştay’ın kararı sonucu, sanayi tesislerinin ambalaj
atıklarını lisanslı tesislere/ belediyelere bedelsiz olarak vermeleri
gerekmektedir.
İleriye yönelik kalıcı bir çözüm için, Çevre Kanunu ve ilgili
mevzuatta yapılacak değişiklikler ile ambalaj atıklarının serbest
piyasa koşulları ile değerlendirilebilmesine olanak sağlanmalıdır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Piyasaya Sürülen Ürünlerin Ambalajlarının Geridönüşümü
• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre; piyasaya ürün
sunan üreticilerin, kullanılan ambalajların geridönüşümü ile ilgili
yükümlülükleri genellikle yetkilendirilmiş kuruluşlar olan ÇEVKO,
TÜKÇEV, PAGÇEV üzerinden yerine getirilmektedir. Ancak
halen sisteme kayıtlı olmaları gereken üreticilerin sadece
%20’sinin buna tabii olduğu düşünülmektedir. Yükümlülüklerini
yerine getiren üreticilerin isimlerinin, Bakanlık web sitesinde
yayınlanması ile şeffaflık oluşumu, daha çok üreticinin kayıt
altına girmesinin yolunu açacaktır.
24 Ağustos 2011 28035 Resmi Gazete’de yayınlanan Ambalaj
Atıklarının Kontrol Yönetmeliği
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Sera Gazı Emisyonu
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sera gazı emisyonlarına
ilişkin hazırlanacak projeksiyonlarda kullanılmak üzere,
firmalardan hem geçmiş yıllara ait hem de ileriki yıllar için uzun
dönemli piyasaya sürecekleri ürün miktarları, ürün başına
emisyon miktarları gibi bilgiler istenmektedir. Söz konusu bilgiler
hem gizlilik hem de ileriye yönelik belirsizlikler nedeniyle
verilememektedir. Bu bilgiler firma bazında değil, sektör bazında
toplanmalıdır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Çevre Yatırımlarına Teşvik
• Mevzuat kapsamında atıksu arıtma tesislerinde, ödemesi yapılan
bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderinin %50’si geri
ödenebilmektedir. Ancak; bu teşvik sadece alıcı ortama deşarjlar
için geçerli olduğundan İstanbul’daki sanayi tesislerimiz bu
destekten yararlanamamaktadır. Atıksularını arıtıp kanalizasyon
sistemine deşarj eden sanayi tesisleri de bu teşvik kapsamına
alınmalıdır.
• Çevresel etkilerin (karbon ayakizi) ve kaynak kullanımının (su
ayakizi) azaltılmasına, atıkların yeniden değerlendirilebilmesine
yönelik yatırımlar için somut ve etkin bir teşvik sistemi (knowhow transferi, finansman olanakları, ar-ge destekleri, üniversitesanayi işbirlikleri) minimum bürokrasi ile hayata geçirilmelidir.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI VE
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
• Özellikle Almanya’nın deneyimi ışığında, güneş enerjisinden
elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile destek sağlanmalıdır.
Download

Sunuma ulaşmak için tıklayınız. Attach