GROUPAMA BASIN YANSIMA
RAPORU
NİSAN 2014
Rapor Özeti
 Nisan ayında Groupama‟nın yazılı basında 57 adet, online
mecralarda ise 44 adet haberi yer almıĢtır.
Bültenler
24.02.2014
Groupama, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle, Türk Sineması‟nın unutulmaz
filmlerini restore etmeye devam ediyor…
„Muhsin Bey‟, Groupama‟nın
desteğiyle yeniden canlanıyor
Groupama, İstanbul Film Festivali kapsamında bu yıl yedinci kez hayata
geçireceği “Türk Klasikleri Yeniden” projesi için “Muhsin Bey” filmini
restore ediyor. Kültür mirasımıza sahip çıkan ve bugüne kadar Türk
Sineması‟nın unutulmaz 6 filmini restore eden Groupama, şimdi de
“Muhsin Bey” filmini 27 yıl aradan sonra pırıl pırıl görüntüsüyle tekrar
izleyiciyle buluşturacak.
Groupama yedi yıl önce yaklaĢık 150 bine ulaĢan takipçisiyle Türkiye‟nin en büyük sinema
etkinliği olanĠstanbul Film Festivali iĢbirliği ile baĢladığı “Türk Klasikleri Yeniden” projesi
kapsamında, klasikleĢen filmlerimizi restore ederek Türk Sineması‟na sahip çıkıyor. Bu yıl ise
Yavuz Turgul‟un yazıp yönettiği 1987 yapımı “Muhsin Bey” filmini seçen Groupama, Türk
Sineması‟nın 100. yılında sinemaseverlere eĢsiz bir armağan sunuyor.
Ülkeminizin sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi iĢbirliğiyle restore
edilen “Muhsin Bey”, bu yıl 33.‟sü düzenlenecek olan Ġstanbul Film Festivali‟nde 27 yıl
aradan sonra izleyiciyle tekrar buluĢacak.
Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger; “Türk Sinemasının 100. yılını kutladığımız bu
önemli yılda herkes tarafından sevilen „Muhsin Bey‟ filmini restore ederek Türk
sinemasına tekrar kazandıracağımız için çok mutluyuz. Groupama olarak bu yıl yedincisini
gerçekleĢtireceğimiz „Türk Klasikleri Yeniden‟ projemizle milli kültür mirasımızın
korunmasına önümüzdeki yıllarda da destek vereceğiz” dedi.
ġener ġen, Uğur Yücel ve Sermin Hürmeriç gibi usta isimlerden oluĢan oyuncu kadrosuyla
Türk sinema tarihinin en baĢarılı filmlerinden biri olarak gösterilen “Muhsin Bey”, 1987
yılında katıldığı 27. Antalya Film ġenliği‟nde “En Ġyi Film” ve “En Ġyi Senaryo” ödülünü
almıĢtı. 1988 yılında gerçekleĢen Ġstanbul Film Festivali‟nde de “Jüri Özel Ödülü”ne layık
görülen „Muhsin Bey‟, ġener ġen‟e “En Ġyi Erkek Oyuncu”, Uğur Yücel‟e de “En Ġyi Yardımcı
Erkek Oyuncu” ödülü kazandırdı. Görüntü yönetmenliğini Aytekin Çakmakçı‟nın üstlendiği
“Muhsin Bey”in özgün müzikleri ise Atilla Özdemiroğlu‟na ait.
Groupama ile “Türk Klasikleri Yeniden” projesi 7. Yılında
2008 yılından beri “Türk Klasikleri Yeniden” projesi kapsamında Türk sinemasının tarihe
adını yazdırmıĢ filmlerini restore eden Groupama, sanata verdiği desteği bu yıl „Muhsin Bey‟
filmini restore ederek sürdürüyor. Bu kapsamda, 2008 yılında Erden Kıral‟ın “Bereketli
Topraklar Üzerinde” (1979) filmiyle “Türk Klasikleri Yeniden” projesine baĢlayan Groupama,
2009 yılında Ömer Lütfi Akad‟ın “Vurun Kahpeye” (1949), 2010 yılında Atıf Yılmaz‟ın “Selvi
Boylum Al Yazmalım” (1978), 2011 yılında Memduh Ün‟ün Üç ArkadaĢ (1958), 2012 yılında
Halit Refiğ‟in “Gurbet KuĢları” (1964) ve 2013 yılında Lütfi Ö. Akad‟ın “Vesikalı Yarim”
(1968) filminin restorasyonlarını üstlenmiĢti.
11 Nisan 2014
Groupama, “Muhsin Bey” filmini 27 yıl aradan sonra
izleyiciyle tekrar buluşturdu
Groupama bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği “Türk Klasikleri Yeniden”
projesi kapsamında, Yavuz Turgul‟un yazıp yönettiği “Muhsin Bey” filmini
restore etti.
27 yıl aradan sonra yenilenerek 33. İstanbul Film Festivali kapsamında
yeniden izleyiciyle buluşan filmin galasında, yönetmen Yavuz Turgul,
yapımcı
Abdurrahman
Keskiner,
filmin
müziklerini
yapan
Attila
Özdemiroğlu ve başrol oyuncusu Şener Şen, Uğur Yücel, Osman Cavcı,
Erdoğan Sıcak ve Sönmez Yıkılmaz bir araya geldi.
Groupama, yedi yıl önce Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı (ĠKSV) iĢbirliğiyle hayata
geçirdiği “Türk Klasikleri Yeniden” projesiyle, Türk filmlerini restore ederek milli
kültür mirasımızın korunmasına verdiği desteği sürdürüyor. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu Sinema-TV Merkezi iĢbirliğiyle yenilenen
Yavuz Turgul‟un 1987 yapımı “Muhsin Bey” filmi, 33. Ġstanbul Film Festivali
kapsamında 10 Nisan 2014 akĢamı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof.
Sami ġekeroğlu Sinema-TV Merkezi‟nde izleyicilerle buluĢtu.
“Muhsin Bey”in gösterimi için düzenlenen davete, Groupama Genel
Müdürü
Ramazan Ülger, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu
Sinema-TV Merkezi akademisyenleri, Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı yöneticileri, filmin
yönetmeni olan Yavuz Turgul, yapımcı Abdurrahman Keskiner, müzik Attila
Özdemiroğlu, baĢrol oyuncularıdan Şener Şen, Uğur Yücel, Osman Cavcı,
Erdoğan Sıcak, Sönmez Yıkılmaz ayrıca sinema ve iĢ dünyasından tanınmıĢ
simalar katıldı.
'Türk Klasikleri Yeniden' projesinin gördüğü yoğun ilginin, her geçen yıl daha da
artması ile ne kadar doğru bir karar verdiklerini belirten Groupama Genel Müdürü
Ramazan Ülger, Ģöyle konuĢtu: “Groupama‟nın 'Türk Klasikleri Yeniden'
projesi kapsamında restorasyonu gerçekleştirilen yedinci filmimiz 'Muhsin
Bey' ile bir kez daha karşınızda olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.
Öncelikle Muhsin Bey'in yeniden beyaz perde ile buluşmasını sağlayan;
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV
Merkezi‟ni, gerçekleştirdikleri titiz ve mükemmel çalışma için kutlamak
istiyorum. Bu akşam aramızda bulunan tüm efsane oyuncularave
ülkemizde kültür ve sanatımızın gelişmesine büyük katkılar sağlayan
İstanbul Kültür Sanat Vakfı‟nın çok değerli yöneticilerine teşekkür
ediyorum. Groupama olarak artık geleneksel hale gelen restorasyon
projemize önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz.”
Şener Şen, Uğur Yücel ve Sermin Hürmeriç gibi usta isimlerden oluĢan oyuncu
kadrosuyla Türk sinema tarihinin en baĢarılı filmlerinden biri olarak gösterilen
“Muhsin Bey”, 1987 yılında katıldığı 27. Antalya Film Şenliği‟nde “En İyi Film”
ve “En İyi Senaryo” ödülünü almıĢtı. 1988 yılında gerçekleĢen Ġstanbul Film
Festivali‟nde de “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen „Muhsin Bey‟, Şener Şen‟e
“En İyi Erkek Oyuncu”, Uğur Yücel‟e de “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”
ödülü kazandırdı. Görüntü yönetmenliğini Aytekin Çakmakçı‟nın üstlendiği
“Muhsin Bey”in özgün müzikleri ise Atilla Özdemiroğlu‟na ait.
Groupama‟nın desteğiyle “Muhsin Bey” filmi restore edildi
“Muhsin Bey” filmi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu
Sinema-TV Merkezi öğretim kadrosu ve öğrencileri tarafından, Prof. Sami
ġekeroğlu‟nun baĢkanlığında, yüksek teknoloji ve el emeğine dayanan 7 aylık bir
çalıĢmayla tamamlandı. Film dijital olarak tarandıktan sonra 176 bin 688 resme
ayrıldı. Her bir film karesi üzerinde tek tek çalıĢılarak toz ve çizikler giderildi.
Restorasyon iĢlemlerinin tamamı, filmin orjinaline sadık kalınarak yapıldı. “Muhsin
Bey” tüm yenileme iĢlemleri (tarama, restorasyon, renk ve yoğunluk düzeltme,
kurgu) ileri teknolojiyle ve yüksek çözünürlükte (4K) tamamlanan ilk renkli Türk
filmi oldu.
Groupama ile “Türk Klasikleri Yeniden” projesi 7. Yılında
2008 yılından beri “Türk Klasikleri Yeniden” projesi kapsamında Türk
sinemasının tarihe adını yazdırmıĢ filmlerini restore eden Groupama, sanata verdiği
desteği bu yıl „Muhsin Bey‟ filmini restore ederek sürdürüyor. Bu kapsamda, 2008
yılında Erden Kıral‟ın “Bereketli Topraklar Üzerinde” (1979) filmiyle “Türk Klasikleri
Yeniden” projesine baĢlayan Groupama, 2009 yılında Ömer Lütfi Akad‟ın “Vurun
Kahpeye” (1949), 2010 yılında Atıf Yılmaz‟ın “Selvi Boylum Al Yazmalım” (1978),
2011 yılında Memduh Ün‟ün Üç ArkadaĢ (1958), 2012 yılında Halit Refiğ‟in “Gurbet
KuĢları” (1964) ve 2013 yılında Lütfi Ö. Akad‟ın “Vesikalı Yarim” (1968) filmlerinin
restorasyonlarını üstlenmiĢti.
Groupama‟ya IKSV‟den Plaket...
“Türk Klasikleri Yeniden” projesini bu yıl yedinci kez hayata geçiren
Groupama‟ya İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (IKSV) tarafından “2014 Özel
Gösterim Sponsoru” plaketi takdim edildi. İstanbul Film Festivali‟nin açılış
galasında gerçekleşen törende plaketi Groupama Genel Müdürü Ramazan
Ülger İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı‟dan aldı.
Groupama, altı yıl önce Ġstanbul Film Festivali iĢbirliğiyle baĢlattığı “Türk Klasikleri Yeniden”
projesi ile sinema tarihine adını yazdırmıĢ Türk filmlerini restore ederek, milli kültür
mirasımızın korunmasına verdiği desteği sürdürüyor. IKSV ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi iĢbirliğiyle yenilenen filmler
Ġstanbul Film Festivali‟nde izleyiciyle buluĢuyor.
Son olarak Yavuz Turgul‟un yazıp yönettiği, Türk sinemasının baĢyapıtlarından biri olan 1987
yapımı “Muhsin Bey” filmini 27 yıl aradan sonra yenileyerek, izleyiciyle buluĢturacak olan
Groupama, verdiği destekten ötürü “2014 Özel Gösterim Sponsoru” plaketine layık
görüldü. Ġstanbul Film Festivali‟nin açılıĢ etkinliğinde ĠKSV Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülent
EczacıbaĢı‟dan plaketi alan Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger; filmin restorasyonu
konusunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu Sinema Televizyon
Merkezi‟nin özverili çalıĢmalarını takdir ettiğini belirtti. Ülger “Bu sene Türk sinemamızın
100. Yılını kutluyoruz. Bu önemli yılda Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olan
“Muhsin Bey” filmini restore ederek milli kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz. Geleneksel hale
gelen “Türk Klasikleri Yeniden” projemizle Türk sinemamıza olan desteğimiz devam
edecektir” dedi.
Film restorasyonu çalıĢmaları teknolojinin yanı sıra insan emeğine ve uzmanlığa dayanıyor.
Sinema Restorasyonu konusunda dünyadaki en ileri donanıma sahip Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami ġekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi‟nde 27 yıllık Muhsin
Bey filmi çok sayıda uzman tarafından toplamda geceli gündüzlü 7 aylık bir çalıĢmayla
yenilendi. Tüm çizik, toz, leke gibi hasarlardan tek tek arındırılan her bir film karesi,
orijinaline sadık kalınarak onarılırken, filmin ömrü de 500 yıl uzatılmıĢ oldu.
TSB’nin yeni başkanı Ramazan Ülger oldu...
11 Nisan 2014, Cuma günü gerçekleştirilen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Olağan
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik
Genel Müdürü Ramazan Ülger TSB Başkanı seçildi.
TSB üyesi 61 Ģirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı seçimde, baĢkan adaylarından
Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger 42 oy alarak TSB BaĢkanı seçildi. Daha önce de TSB
Denetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yapan Ülger, Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik
görevlerinin yanı sıra 2 yıl süre ile TSB baĢkanlığını da yürütecek.
Ramazan Ülger EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme
Bölümündeki lisans eğitiminden sonra kariyerine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği‟nde
baĢladı ve Merkez Birliği‟nde Fon Yönetim Müdürlüğü yaptı. Yüksek lisansını Ankara Gazi
Üniversitesi‟nde tamamlayan Ramazan Ülger 2000-2004 yılları arasında Güven Sigorta ve
Güven Hayat‟ta Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2008 yılları arasında Güven Hayat‟ta Genel
Müdür ve 2008- 2009 yılları arasında Güven Sigorta ve Güven Hayat‟ta Genel Müdür olarak
çalıĢtı. Ramazan Ülger, Tarım Sigortaları Kanunu hazırlıkları sürecinde Tarım Bakanlığı
nezdinde çalıĢmalarda bulunmuĢ ve Tarım Sigortaları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği yapmıĢtır.
Ramazan Ülger, 2009 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik‟te Acenteler, Bölgeler
ve Tarım SatıĢ‟tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve baĢladığı Ģirkette 2012
yılından itibaren Genel Müdür olarak görev yapıyor.
Groupama acentelerini ödüllendirdi...
Groupama, geleneksel “Acente Ödül Kampanyası” kapsamında, en başarılı
acentelerini, gösterdikleri yüksek performans doğrultusunda Portekiz ve Amerika
seyehatleri ile ödüllendirdi.
Groupama Sigorta, her yıl olduğu gibi bu yıl da baĢarılı ve yüksek performans gösteren
acentelerini “Acente Ödül Programı” kapsamında ödüllendirdi.16`sı sigorta ve 5`i
emeklilik acentesinden oluĢan toplam 21 acente Portekiz`e gitme Ģansı yakaladı.Geziye
Groupama Genel Müdür Yardımcısı Hakan MuĢtu, 6 bölge müdürü ve 27 acente
temsilcisi olmak üzere 34 çalıĢanla birlikte, toplam 55 kiĢi katıldı. Portekiz`in baĢkenti
Lizbon`a düzelenen gezi kapsamında calıĢanlar Lizbon`un tarihi sokaklarında yaptıkları
keyifli yürüyüĢün ardından Meryem Ana Manastırı, Masrip Kalesi ve 13. YY`dan itibaren
Portekiz hanedanları tarafından kullanılan Kraliyet Sarayı gibi tarihi yerleri ziyaret
ettiler. Teleferik gezisi ile Lizbon Ģehrinin panaromik görüntüsünü seyretme ve dünyanın
2. büyük akvaryumunu görme Ģansı yakaladılar.
Groupama 2013 yılı sonu itibariyle yıllık bazda üretim, büyüme ve karlılık kriterini
tutturan sigorta ve fon büyüklüğü ile artıĢ kriterlerini tutturan emeklilik acentelerini de
Amerika seyehatiyle ödüllendirdi. Geziye Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Abdullah Kutlu,
SatıĢ Genel Müdür Yardımcısı Hakan MuĢtu, Hasar Genel Müdür Yardımcısı Cem
Sarıbayraktar ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gücük katıldı. Amerika`nın en
büyük ve dünyanin en önemli ticaret ve finans merkezlerinden biri olan New York
Ģehrine düzenlenen gezi kapsamında caliĢanlar Central Park, Rockefeller Center,
Broadway, Empire State Binası ve China Town gibi turistik yerleri gezme Ģansı
yakaladılar. Bir günlük Washington gezisinin ardından “Mamma Mia Müzikali” ni de
izleme fırsatı buldular.
Basın Haberleri
Yayın
Yayın Tarihi
Link
HAFTA SONU
4/16/2014 27 YIL SONRA YENĠDEN 'MUHSĠN BEY'
SABAH ALMANYA
4/12/2014 MUHSĠN BEY HOġ DÖNDÜN
HABERTÜRK MAGAZĠN
4/12/2014 MUHSĠN BEY ĠN KAMERAMAN ÖFKESĠ
SABAH CUMARTESĠ
4/12/2014 OLKAN ÖZYURT
HÜRRĠYET KELEBEK
4/12/2014 MUHSĠN BEY BULUġMASI
SABAH
4/12/2014 MUHSĠN BEY HOġ DÖNDÜN
POSTA
4/12/2014 27 YIL SONRA YENĠDEN
VATAN
4/12/2014 27 YIL SONRA YENĠDEN
GÜNEġ
4/12/2014 MUHSĠN BEY YORGUN DÜġTÜ
ZAMAN
'27 YIL ÖNCE ÇEKTĠĞĠM FĠLMĠMĠN GALASINA BUGÜN
4/12/2014 KATILIYORUM'
AKġAM
4/12/2014 27 YIL SONRA MUHSĠN BEY
STAR
4/12/2014 MUHSĠN BEY 27 YIL SONRA BULUġTURDU
GÜNLÜK EVRENSEL
4/12/2014 'MUHSĠN BEY' YENĠDEN
BURSA HAKĠMĠYET
YAġAYAN BURSA
4/12/2014 27 YIL SONRA MUHSĠN BEY
MĠLLĠYET CADDE
4/12/2014 27 YIL ARADAN SONRA MUHSĠN BEY
POSTA
4/9/2014 MUHSĠN BEY LE YENĠDEN
YENĠ ġAFAK
4/9/2014 MUHSĠN BEY' FĠLMĠ RESTORE EDĠLDĠ
RADĠKAL EK
4/5/2014 27 YIL SONRA PIRIL PIRIL BĠR 'MUHSĠN BEY' KEYFĠ
BESTYLE MAGAZINE
4/1/2014 33. ĠSTANBUL FĠLM FESTĠVALĠ
SĠGORTACI
'MUHSĠN BEY', GROUPAMA'NIN DESTEĞĠYLE YENĠDEN
4/1/2014 CANLANIYOR
HAYATIMIZ SĠGORTALI
GROUPAMA, BU YIL MUHSĠN BEY FĠLMĠNĠ RESTORE
4/1/2014 EDECEK
FORTUNE TÜRKĠYE
AKILLI YAġAM
4/1/2014 GROUPAMA, YEġĠLÇAM'A HAYAT VERĠYOR
TAKVĠM
4/30/2014 'MUHSĠN BEY' GROUPAMA ĠLE HAYAT BULDU
POSTA
4/30/2014 27 YIL SONRA YENĠDEN MUHSĠN BEYĠ
YENĠ ġAFAK
4/29/2014 "MUHSĠN BEY" GROUPAMA ĠLE HAYAT BULDU
VATAN
GROUPAMA, "MUHSĠN BEY" FĠLMĠNĠ 27 YIL ARADAN
4/25/2014 SONRA ĠZLEYĠCĠYLE BULUġTURDU
SABAH
4/22/2014 GROUPAMAP ''MUHSĠN BEY"E HAYAT VERDĠ
Hayatımız Sigortalı
01/05/2014 MUHSĠN BEY GROUPAMA ĠLE YENĠDEN CANLANDI
HÜRSES
4/29/2014 TSB'NĠN YENĠ YÖNETĠM KURULU BELĠRLENDĠ
HÜRRĠYET
4/28/2014 VEFAT TAZMĠNATINA STANDART
HÜRRĠYET
4/28/2014 TRAFĠK PRĠMLERĠ YÜZDE 7 ARTTI
DÜNYA
4/23/2014 SEKTÖRÜN ÇATI ORGANI YENĠ YÖNETĠMĠNĠ BELĠRLEDĠ
ZAMAN ANKARA
TAġRA BASKISI
4/22/2014 TÜRKĠYE SĠGORTA BĠRLĠĞĠ'NĠN YENĠ BAġKANI ÜLGER
STAR
4/18/2014 GROUPAMA 'YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ' SERTĠFĠKASI ALDI
HABERTÜRK
4/18/2014 GROUPAMA'DAN SOSYAL MEDYA ATAĞI
TĠCARĠ HAYAT
4/17/2014 TSB'NĠN YENĠ BAġKANI RAMAZAN ÜLGER OLDU
DÜNYA
4/16/2014 GROUPAMA'YA ĠKSV'DEN PLAKET
HÜRSES
4/15/2014 TSB'NĠN YENĠ BAġKANI RAMAZAN ÜLGER OLDU
BEST
4/15/2014 SEKTÖR HASAR TAKĠPÇĠLERĠNE KARġI ÖNLEM ALIYOR
BEST
4/15/2014 GROUPAMANIN SOSYAL MEDYA ATAĞI!
BEST
GROUPAMA "YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ" SERTĠFĠKASI
4/15/2014 ALAN ĠLK ġĠRKET OLDU
BEST
GROUPAMA GENEL MÜDÜRÜ RAMAZAN ÜLGER,
4/15/2014 TÜRKĠYE SĠGORTA BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI'NA ADAY OLDU
BANKA & SĠGORTA
GROUPAMA GENEL MÜDÜRÜ RAMAZAN ÜLGER,
4/15/2014 TÜRKĠYE SĠGORTA BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI'NA ADAY OLDU
SÖZCÜ
4/14/2014 SĠGORTACILARIN BAġKANI ÜLGER
HÜRRĠYET
4/14/2014 SĠGORTACILARIN YENĠ BAġKANI, RAMAZAN ÜLGER
BUGÜN
4/13/2014 ""SĠGORTACILARIN YENĠ BAġKANI ÜLGER OLDU
HEDEF HALK
4/13/2014 TSB'NĠN YENĠ BAġKANI ÜLGER OLDU
MĠLLĠYET
4/12/2014 SĠGORTA BĠRLĠĞĠ YENĠ BAġKANINI SEÇTĠ
DÜNYA
4/12/2014 TÜRKĠYE SĠGORTA BĠRLĠĞĠ'NĠN YENĠ BAġKANI ÜLGER
TÜRKĠYE
4/11/2014 GROUPAMA TEMĠZ ENERJĠ KULLANIYOR
MĠLLĠYET
'YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ'DE GARANTĠSĠ OLAN ĠLK
4/10/2014 ġĠRKET
SABAH
4/8/2014 GROUPAMA'DAN SOSYAL MEDYA ATAĞI
AKġAM
4/7/2014 GROUPAMA'DAN SOSYAL MEDYA ATAĞI
DÜNYA
4/2/2014 YAKUP SAYAR
HAYATIMIZ SĠGORTALI
4/1/2014 GROUPAMA SOSYAL MEDYADA HIZLI ĠLETĠġĠME HAZIR
CAPITAL
4/1/2014 "2014 YAVAġ GĠDĠYOR, BÜYÜME DÜġÜK KALIR
SĠGORTACI
4/1/2014 TSB BAġKANLIĞINA ĠKĠ ADAY
Yayın: Haftasonu Dergisi
Tarih: 16.04.2014
Yayın: Sabah Almanya
Tarih: 12.04.2014
Yayın: HaberTürk Magazin
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Sabah Cumartesi
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Hürriyet Kelebek
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Sabah
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Vatan
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Posta
Tarih: 12.04.2014
Yayın: GüneĢ Gazetesi
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Zaman Gazetesi
Tarih: 12.04.2014
Yayın: AkĢam Gazetesi
Yayın: Star Gazetesi
Tarih: 12.04.2014
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Günlük Evrensel
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Bursa Hakimiyet
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Milliyet Cadde
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Yeni ġafak
Yayın: Radikal
Tarih: 09.04.2014
Tarih: 05.04.2014
Yayın: Best Style Magazine
Tarih: 01.04.2014
Yayın: Sigortacı
Yayın: Hayatımız Sigortalı
Tarih: 01.04.2014
Tarih: 01.04.2014
Yayın: Fortune Türkiye
Tarih: 01.04.2014
Yayın: Takvim
Tarih: 30.04.2014
Yayın: Posta
Tarih: 30.04.2014
Yayın: Yeni ġafak
Tarih: 29.04.2014
Yayın: Vatan
Tarih: 25.04.2014
Yayın: Sabah
Tarih: 22.04.2014
Yayın: Hayatımız Sigortalı
Tarih: 30.04.2014
Yayın: Hürses
Tarih: 29.04.2014
Yayın: Hürriyet
Tarih: 28.04.2014
Yayın: Hürriyet
Tarih: 28.04.2014
Yayın: Dünya
Tarih: 23.04.2014
Yayın: Zaman Ankara
Tarih: 22.04.2014
Yayın: Star
Tarih: 22.04.2014
Yayın: Habertürk
Tarih: 18.04.2014
Yayın: Ticari Hayat
Tarih: 17.04.2014
Yayın: Dünya
Tarih: 16.04.2014
Yayın: Hürses
Tarih: 15.04.2014
Yayın: BEST
Tarih: 15.04.2014
Yayın: BEST
Tarih: 15.04.2014
Yayın: BEST
Tarih: 15.04.2014
Yayın: BEST
Tarih: 15.04.2014
Yayın: Banka & Sigorta
Yayın: Sözcü
Tarih: 15.04.2014
Tarih: 14.04.2014
Yayın: Hürriyet
Tarih: 14.04.2014
Yayın: Bugün
Tarih: 13.04.2014
Yayın: Milliyet
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Dünya
Tarih: 12.04.2014
Yayın: Türkiye
Tarih: 11.04.2014
Yayın: Milliyet
Tarih: 10.04.2014
Yayın: Sabah
Tarih: 08.04.2014
Yayın: AkĢam
Tarih: 07.04.2014
Yayın: Dünya
Tarih: 02.04.2014
Yayın: Hayatımız Sigortalı
Tarih: 01.04.2014
Yayın: Capital
Tarih: 01.04.2014
Yayın: Sigortacı
Tarih: 01.04.2014
İnternet Haberleri
Yayın
Yayın Tarihi
Başlık
YENISAFAK.COM.TR
09.04.2014
Muhsin Bey' filmi restrore edildi
SABAH.COM.TR
11.04.2014
Muhsin Bey hoĢ döndün
AKSAM.COM.TR
12.04.2014
27 yıl sonra Muhsin Bey
CADDE.MILLIYET.COM
.TR
12.04.2014
27 YIL ARADAN SONRA „MUHSiN BEY‟ / Cadde / Milliyet
Ġnternet
ARCAAJANS.COM
12.04.2014
27 YIL ARADAN SONRA 'MUHSiN BEY' - Arca Haber Ajansı
MEDYA365.COM
12.04.2014
27 yıl aradan sonra tekrar Muhsin Bey
HABERLER.COM
11.04.2014
Groupama, 'Muhsin Bey' Filmini Ġzleyiciyle Tekrar ...
SOSYETTE.COM
16.04.2014
Muhsin Bey' filmi 27 yıl aradan sonra tekrar izleyiciyle buluĢtu Sosyette.com
SIGORTACIGAZETESI.
COM.TR
16.04.2014
Groupama, “Muhsin Bey” filmini 27 yıl aradan sonra izleyiciyle
tekrar buluĢturdu
MILLIYET.COM.TR
16.04.2014
„Muhsin Bey‟ filmi yenilendi - Milliyet Haber
BEYAZPERDE.MYNET.
COM
16.04.2014
27 Yıl Sonra, Muhsin Bey ile Bir Kez Daha - Haberler Beyazperde
OTEKISINEMA.COM
16.04.2014
Muhsin Bey Ekibi Yıllar Sonra Sahnede Bir Arada! | Öteki
Sinema
AYAKLIGAZETE.COM
16.04.2014
MUHSĠN BEY' YENĠDEN GÖSTERĠMDE!
LIFESTYLE.COM.TR
16.04.2014
27 Yıl Sonra, Muhsin Bey ile bir kez daha < Life Style
16.04.2014
“Muhsin Bey” Groupama ile canlandı | YaĢam Haberleri <p>Groupama bu... | Sigorta Gündem - Galeri
SIGORTAGUNDEM.CO
M
BLOG.RADIKAL.COM.T
R
16.04.2014
Ġstanbul Film Festivali'nin incisi; Muhsin Bey - ahmet deydin Radikal Blog
MYLIFE.COM.TR
16.04.2014
Muhsin Bey, 27 yıl sonra restore edildi - My Life - 12 Nisan
2014
HURRIYET.COM.TR
16.04.2014
Muhsin Bey buluĢması - Hürriyet KELEBEK
SIGORTACIGAZETESI.
COM.TR
16.04.2014
Groupama, “Muhsin Bey” filmini 27 yıl aradan sonra izleyiciyle
tekrar buluĢturdu
HAPPYBLUEMONDAY
S.BLOGSPOT.COM.TR
16.04.2014
HappyBlueMondays: Muhsin Bey yenilendi
MAGAZINDUAYENI.CO
M
16.04.2014
USTALARIN 'MUHSĠN BEY' BULUġMASI! - Magazin Duayeni
- Magazin Haberleri, Magazin, Tv Dizi, Medya, Ünlüler,
Dedikodu
AYDINPOST.COM
16.04.2014
Ustaların 'Muhsin Bey' buluĢması
HABERCORLU.COM
16.04.2014
27 YIL ARADAN SONRA „MUHSiN BEY‟
SABAH.COM.TR
22.04.2014
Groupama,'Muhsin Bey'e hayat verdi
DUNYA.COM
02.04.2014
Çözüm için daha çok iletiĢim
HABER3.COM
03.04.2014
TSB BaĢkanlığı favori; Ramazan Ülger
SONDAKIKA.COM
07.04.2014
Bireysel Emeklilik Fonları Yüzde 0,27 Değer Kazandı
SABAH.COM.TR
08.04.2014
Groupama'dan sosyal medya atağı
PLATINHABER.COM
11.04.2014
Tsb'nin Yeni BaĢkanı Ramazan Ülger Oldu
FINANSCADDESI.COM
11.04.2014
TSB yeni BaĢkanı Ramazan &#220;lger - finanscaddesi.com
DUNYA.COM
11.04.2014
TSB'nin yeni BaĢkanı Ramazan Ülger oldu
SONDAKIKA.COM
11.04.2014
Tsb'nin Yeni BaĢkanı Ramazan Ülger Oldu
MEMLEKET.COM.TR
11.04.2014
TSB'nin yeni BaĢkanı Ramazan Ülger oldu
MEMLEKET.COM.TR
21.04.2014
TSB'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi
HABERLER.COM
21.04.2014
Tsb nin Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
DUNYA.COM
21.04.2014
TSB'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi
HABER3.COM
21.04.2014
TSB'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi
PLATINHABER.COM
21.04.2014
Tsb'nin Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
EKONOMI.MILLIYET.C
OM.TR
21.04.2014
TSB'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi - Milliyet Haber
SONDAKIKA.COM
21.04.2014
Tsb'nin Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
EKONOMI.HABER7.CO
M
21.04.2014
TSB'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi
EMLAKKULISI.COM
21.04.2014
Türkiye Sigorta Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi!
ZAMAN.COM.TR
22.04.2014
Türkiye Sigorta Birliği‟nin yeni baĢkanı Ülger
Yayın: yenisafak.com.tr
Tarih: 09.04.2014
Yayın: sabah.com.tr
Tarih: 11.04.2014
Yayın: aksam.com.tr
Tarih: 12.04.2014
Yayın: cadde.milliyet.com.tr
Tarih: 12.04.2014
Yayın: arcaajans.com.tr
Tarih: 12.04.2014
Yayın: haberler.com.tr
Tarih: 12.04.2014
Yayın: sosyette.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: sigortacı gazetesi.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: milliyet.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: beyazperde.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: otekisinema.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: ayakligazete.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: lifestyle.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: radikal.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: mylife.com.tr
Yayın: hurriyet.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Tarih: 16.04.2014
Yayın: sigortacıgazetesi.com.tr
Tarih: 16.04.2014
Yayın: happybluemondays.blogspot
Tarih: 16.04.2014,
Yayın: magazinduayeni.com
Tarih: 16.04.2014
Yayın: aydinpost.com
Tarih: 16.04.2014
Yayın: habercorlu.com
Tarih: 16.04.2014
Yayın: sabah.com.tr
Tarih:22.04.2014
Yayın: dunya.com
Tarih:02.04.2014
Yayın: haber3.com
Tarih:03.04.2014
Yayın: sabah.com.tr
Tarih:08.04.2014
Yayın: platinhaber.com.tr
Tarih:11.04.2014
Yayın: finanscaddesi.com.tr
Tarih:11.04.2014
Yayın: finanscaddesi.com.tr
Yayın: sondakika.com.tr
Tarih:11.04.2014
Tarih:11.04.2014
Yayın: memleket.com.tr
Tarih:11.04.2014
Yayın: haberler.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: dunya.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: haber 3.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: platinhaber.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: milliyet.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: sondakika.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: haber7.com.tr
Tarih:21.04.2014
Yayın: emlakkulisi.com
Tarih:21.04.2014
Yayın: zaman.com.tr
Tarih:22.04.2014
TV HABERLERİ
Kanal
Adı
Program
Adı
BUGÜN BUGÜN
TV
SANAT
360
ARTĠST
ARTI 1
TV
ARTI BĠR
SANAT
BUGÜN
BUGÜN
HAFTA
TV
SONU
SHOW
TV
KANAL
D
KANAL
D
KANAL
D
TV8
STAR
Haber Başlığı
MUHSĠN BEY FĠLMĠNĠN GALASINDAN
GÖRÜNTÜLER.MĠMAR SĠNAN GÜZEL
SANATLAR ÜNĠ., ġENER ġEN, YAVUZ
TURGUL, ATĠLLA DORSAY, AGAH
ÖZGÜÇ, NURĠ ALÇO, UĞUR YÜCEL
MUHSĠN BEY FĠLMĠ YENĠLENDĠ. TÜRK
KLASĠKLERĠNE YENĠDEN PROJESĠ
KAMSAMINDA ÇEKĠLĠYOR RÖPORTAJ:
RAMAZAN ÜLKER, YAVUZ TURG,
UĞUR YÜCEL
MUHSĠN BEY FĠLMĠ RESTORE
EDĠLEREK ĠSTANBUL FĠLM FESTĠVALĠ
KAPSAMINDA ĠZLEYĠCĠ ĠLE BULUġTU.
- GROUPAMA GENEL MÜD. RAMAZAN
ÜLGER, YAPIMCI ABDURRAHMAN
KESKĠNER, SĠNEMA YAZARI COġKUN
ÇOKYĠĞĠT, PROF. SAMĠ ġEKEROĞLU,
YÖNETMEN YAVUZ TURGUL
MUHSĠN BEY 27 YIL SONRA RESTORE
EDĠLDĠ.
MUHSĠN BEY FĠLMĠNĠN RESTORE
CUMARTESĠ
EDĠLMĠġ VERSĠYONU VĠZYONA
SÜRPRĠZĠ
GĠRDĠ. - MERT FIRAT, ġENER ġEN
ġENER ġEN, MUHSĠN BEY FĠLMĠNĠN
MAGAZĠN D ĠSTANBUL FĠLM FESTĠVALĠNDE
GÖSTERĠME SUNULMASINI ANLATTI.
MERT FIRAT, ĠSTANBUL FĠLM
MAGAZĠN D
FESTĠVALĠNE KATILDI.
NURĠ ALÇO, GENÇ OYUNCULARI
MAGAZĠN D
ELEġTĠRDĠ.
NURĠ ALÇO YÜKSEK ÜCRET ALAN
OYUNCULARA TEPKĠSĠNĠ DĠLE
PAZAR
GETĠRDĠ. MERT FIRAT ĠSE DĠZĠ
MAGAZĠN
SÜRELERĠNĠN UZUN OLMASINDAN
YAKINDI. DAVETĠN ONUR KONUĞU
ġENER ġEN OLDU.
MUHSĠN BEY ĠSĠMLĠ FĠLM YENĠDEN
SÜPER
GÖSTERĠME SUNULDU. GALAYA
STARLIFE
ġENER ġEN, UĞUR YÜCEL, NURĠ
ALÇO, MERT FIRAT DA KATILDI.
Yayın
Tarihi
Link
11.04.2014 İzle
11.04.2014 İzle
11.04.2014 İzle
12.04.2014 İzle
12.04.2014 İzle
12.04.2014 İzle
12.04.2014 İzle
12.04.2014 İzle
13.04.2014 İzle
13.04.2014 İzle
Download

Muhsin Bey