TÜZEL KİŞİ
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
UZUN
ÜNVANI
KISA
ADRESİ (Üretim Tesisi)
HABERLEŞME
Telelefon:
Faks:
BİLGİLERİ
E-posta:
Web Sitesi:
ANA UĞRAŞI ALANI
Kara Platformları
Deniz Platformları
Havacılık
Elektronik & Elektrik
Bilişim
Ar-Ge / Mühendislik
Silah-Mühimmat / Roket-Füze
Giyim-Kuşam
Malzeme - Kalıp - Parça
Diğer
ANA ÜRETİMİ
İŞLETME BİLGİLERİ
Tesisin Kapalı Alanı (m²):
Sermaye (TL):
Tesisin Açık Alanı (m²):
Yabancı Payı (%
Var
GÜVENLİK BELGELERİ
)
Toplam Çalışan Sayısı:
Mühendis Sayısı:
Yok
AQAP
İSO
YÖNETİM KURULU
Tesis Güvenlik
Adı Soyadı:
ASA
BAŞKANININ
Baba Adı:
Anne Adı:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl:
TC.Kimlik No:
Doğum Yeri/Tarihi:
Üyelik
ÜYELİK İÇİN
için başvurunuz
Özel Üyelik*
Giriş Aidatı
5.000 TL
Yıllık Aidat
5.300 TL
Üyeliğe kabul edildiğim takdirde SASAD Tüzüğüne
uyacağım.
.… / …. / ….
Yönetim Kurulu Başkanı
ADAY ÜYELİK İÇİN
Giriş Aidatı
Yok
Yıllık Aidat
3.000 TL
* Toplam çalışanı 50'nin altında olan veya önceki yıl satış tutarı 8 Milyon TL'nin altında olan firmalar "özel üye" olarak kabul edilir.
SASAD ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU FORMUNUN EKLERİ:
1) Ticaret Sicil Kaydı
2) Tesis Güvenlik Belgesi (MSB)
3) Savunma Ürünlerine İlişkin İş Bitirme Belgeleri ve Referanslar
4) İşletim İzni Belgesi (MSB)
5) ISO, AQAP ve Benzer Kalite Belgeleri
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün İsimleri
7) Firma ve Ürün Tanıtım Broşürleri
Not: Yukarıda sayılan belgelerde eksikleriniz varsa lütfen SASAD ile bağlantıya geçiniz.
Tel: (312) 426 22 55
•
E-posta: [email protected]
Download

üyelik basvuru formu