BİLECİK ŞEYH EDEBALİ
ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
ULUSLARARASI KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ VE
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ ÇALIŞTAYI
Konuşmacılar
Oğulcan KABAKCI / Gedik Test Merkezi Müdürü
Cankat KUŞ / GEV-ATB Müdürü
Kaynak Mühendisliği Konuları
• Kaynak nedir? Kaynak Yöntemleri Nelerdir? Uluslararası Kaynak Mühendisi Kime Denir?
• Kimler Uluslararası / Avrupa Kaynak Mühendisi (IWE/EWE) Olabilir?
• Uluslararası / Avrupa Kaynak Mühendisliği Diploması ile Hangi Alanlarda İş Bulabilirim?
• Uluslararası / Avrupa Kaynak Mühendisliği Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
• Gedik Eğitim Vakfı’nda Verilen Eğitimlerin İçeriği Nelerdir?
Tahribatsız Muayene Konuları
• Tahribatsız Muayene Nedir?
• Tahribatsız Muayenenin Sanayi’deki Önemi Nedir?
• Tahribatsız Muayene Yöntemleri Nelerdir?
• Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin Uygulama Alanları Nelerdir?
• Tahribatsız Muayene Kursları ve Personel Belgelendirme Kriterleri
Nelerdir?
Uygulama
• Makine ve İmalat Mühendisliği Laboratuvarında Kaynak ve Tahribatsız Muayene
Testleri Yapılacaktır.
0 5 Ka sı m 2 0 1 4 / 1 3 : 3 0
R e k törl ü k Ko n fe ra n s S a l o n u
NOT: Katılım için sınırlı sayıda kontenjan olduğundan dolayı,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü adına Doç. Dr. Harun MİNDİVAN’a
([email protected]) ön kayıt için başvuru yapılması gerekmektedir.
Download

bilecik şeyh edebali üniversitesi mühendislik fakültesi makine ve