TİTREŞİM VE DALGALAR DERSİ
1.
PERİYODİK HAREKETLER
 Sinüzoidal Titreşimler
 Basit Harmonik Hareket(B.H.H.)
 Dönme Vektörü ile B.H.H. Tanımlanması
 Kompleks üstel fonksiyon ve bu fonksiyon ile B.H.H. Tanımlanması
2.
PERİYODİK HAREKETLERİN ÜST ÜSTEGELMESİ






Bir Boyutta Üst Üste Gelmiş Titreşimler
Eşit Frekanslı İki Üst Üste Gelmiş Titreşim
Farklı Frekanslı Üst Üste Gelmiş Titreşimler
Birbirine Dik İki Titreşimin Üst Üste Gelmesi
Farklı Frekanslı Dik Hareketler Ve Lissajous Eğrileri
Dik ve Paralel Üst Üste Gelmenin Tartışılması
3.
FİZİKSEL SİSTEMLERİN SERBEST SALINIMLARI
 Kütle-Yay Problemi
 Kompleks Üstel Fonksiyon Kullanılarak Harmonik Osilatör Denkleminin Çözümü
 Esneklik ve Young Modülü
 Yüzen Cisimler
 Sarkaçlar
 Enerjinin Korunumu Prensibi ile Basit Sarkacın Hareketinin Tanımı
 Fizik Sarkaç
 Burulmalı Sarkaç
 U-Borusundaki Su ve Hava Yayı
 Gerçek Yayların Salınımları
 Harmonik Osilatörün Toplam Enerjisi
 Serbest Titreşimlerin Bozulması( Sönümlü Harmonik Hareket)
4.
ZORUNA SALINIMLAR VE REZONANS
 Harmonik Bir Kuvvet Altındaki Sönümsüz Osilatör
 Zoruna Salınımların Kompleks Üstel Fonksiyon ile Tanımı
 Sönümlü Zoruna Salınımlar
 Geçiş Olayı
 Dış Kuvvet Etkisindeki Bir Osilatör Tarafından Soğurulan Güç
5.
ÇİFTLENİMLİ SALINICILAR VE NORMAL MODLAR
 İki Çiftlenimli Sarkaç
 Normal Modların Üst Üste Gelmesi
 Normal Frekansların Bulunabilmesi için Analitik Yaklaşım
 Çiftlenimli Salınıcının Zoruna Titreşimi ve Rezonans
 N-tane Kütleden Oluşan Çiftlenimli Salınıcılar
 N-kütleli Bir Çiftlenimli Salınıcının Normal Modlarının Bulunması
 Boyuna Salınımlar
6.
SÜREKLİ SİSTEMLERİN NORMAL MODLARI VEW FOURİER ANALİZİ
 Gerilmiş Bir Telin Serbest Salınımları
 Gerilmiş Bir İpin Zoruna Harmonik Titreşimleri
 Kati Bir Çubuğun Boyuna Titreşimleri
7.
İLERLEYEN DALGALAR
 İlerleyen Dalgalar Ve Normal Modlar
 Bir Yönde İlerleyen Dalgalar
 Dalgaların Üst Üste Gelmesi
 Mekanik Dalgalarda Taşınan Güç Ve Enerji
YRD. DOÇ. DR. SELİM KAYA
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Download

titreşimler ve dalgalar dersi