endokrin sistem
• Glandula pituitaria (hypophysis, hipofiz bezi)
• Glandula pinealis (corpus pineale, epifiz bezi)
• Glandula thyroidea (tiroid bezi)
• Glandula parathyroidea (paratiroid bezi)
• Glandula suprarenalis (böbreküstü bezi)
• Thymus (timus)
• Pancreas (pankreas)
• Testis (yumurtalık, erbezi)
• Ovarium (yumurtalık)
• Ren (böbrek)
2
Endokrin sistem
Endokrin bezler (iç salgı bezleri); organizmada meydana gelen metabolik olaylar, büyüme, olgunlaşma gibi birçok fizyolojik olayda önemli görevleri olan bezlerdir. Vücutta sadece
iç salgı yapan bezler ile hem iç hem de dış salgı yapan bezler vardır. Salgılarını bir kanala bırakan bezlere ekzokrin bez
(dış salgı bezi), kana bırakan bezlere ise endokrin bez (iç salgı bezi) denir.
Glandula pituitaria (hypophysis, hipofiz bezi), glandula pinealis (corpus pineale, epifiz bezi), glandula thyroidea (tiroid bezi), glandula parathyroidea (paratiroid bezi), glandula suprarenalis (böbreküstü bezi), thymus (timus), pancreas
(pankreas), testis (yumurtalık, erbezi), ovarium (yumurtalık)
ve ren (böbrek) bazı endokrin işlevi olan organlardır.
3
Glandula pituitaria (hypophysis, hipofiz bezi)
4
Glandula pinealis (corpus pineale, epifiz bezi)
5
Glandula thyroidea (tiroid bezi)
6
Glandula parathyroidea (paratiroid bezi)
Tiroid bezinin arkasında bulunan dört tane bezdir.
7
Thymus (timus)
8
Glandula suprarenalis (böbreküstü bezi)
9
Pancreas (pancreas)
10
Testis (yumurtalık, erbezi)
11
Ovarium (yumurtalık)
12
Ren (böbrek)
Download

endokrin sistem