DUYURU
Tarih : 26.12.2014
Konu : İç Tesisat Teknik Esaslar Revizyonu
01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde İç Tesisat Teknik Esaslarında
aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikleri de içeren revize Teknik Esaslar
www.afyongaz.com.tr web sitemizde “Binalar İçin Doğal Gaz Teknik Esasları” bölümünde
yayına alınmıştır.
“Binalar için Doğalgaz Teknik Esasları”nda koyu italik yazılı değişiklikler
yapıldı;
(Sayfa:28 )
300 mbar basınç(dahil) ve 200 m3/h(dahil), ve/veya DN80(dahil) üzeri tüketimi olan
tesisatlarda kaynak noktalarının
röntgen filmleri çekilerek hazırlanacak rapor en az Level II sertifikasına sahip kişilerce
onaylanmalıdır. Onaylanan rapor
Proje Onay ve Tesisat Kontrol Birimine gönderilir. Bu kriterlerin altında olan tesisatlarda ise
dağıtım şirketinin isteği
doğrultusunda röntgen filmleri çekilebilir.
(SAYFA:53)
Cihaz veya cihazların toplam kapasitesi 70 kW ve üzerindeki kaskad sistemlerin
bulunduğu kazan dairesi ara
kat veya çatı katında ise binadaki yeri statik yük dağılımı, ilgili kurumların vereceği
onay raporu neticesinde
kontrol edilmelidir.
(SAYFA:85) (Esnek Bağlantı Hortumları)
Kaynak, sert lehimleme, lehimleme veya yapıştırma gibi diğer birleştirme metotları
dışında, conta ile veya
contasız olarak sızdırmazlığın elde edildiği, sızdırmazlığı ve kilitlemeyi sağlayan
etkenlere (conta ve/veya
kilitleme ringi) müdahale edilemeyen /değiştirilemeyen ve ondüleli paslanmaz çelik
borunun düzlemsel olarak
doğrudan bu birleştirme elemanının içine itilerek takılması ile birlikte kilitlemenin
sağlandığı, bu işlemin
ardından sadece dişli bağlantıların sıkılması ile bağlantının tamamlandığı ve tekrar
kullanımı mümkün
olmayacak mekanik bağlantı metotlarının (quick kaplin) kullanıldığı özel bağlantı
elemanları ile yapılacaktır.
(SAYFA:86) (Esnek Bağlantı Hortumları)
Üretim amaçlı ticari tesislerde, servis kutusu ve gaz yakıcı cihaz montajlarında BLH
hortumları kullanılamaz.
BLH hortumlarında çap düşmesi Te ayrımlarında yapılmalıdır.
Dikey hattın tamamında ve 2m. Altında kalan tüm uygulamalarda kanal kullanılması
zorunludur.
Sayaç çıkışından daire girişine kadar olan BLH hortuma kanal kullanılması
zorunludur.
(SAYFA:87) (Esnek Bağlantı Hortumları basınç kayıp tablosu)mu
Download

iç tesisat firmalarına duyuru - aksa afyon doğal gaz dağıtım a.ş.