Değerli Üyemiz,
Uzun süredir Başkan olarak Sizlerle bu köşeden haberleşemedik. Şüphesiz bu
benim kabahatim. Affola…
Bu kere, Finans Kulüp olarak, bireysel ve kurumsal üyelerimizin maddi ve
manevi desteğini arkamızda hissederek 25 yıllık tecrübe ve geçmiş
deneyimlerimiz ile geleceğe dönük bugünden toplumsal ve sosyal faydaya
dönüşebilecek bir çalışmaya başlama kararı aldığımızı Sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Çalışmamızın konusu, İstanbul Kalkınma Ajansı’ nın Mali Destek Programı olarak
duyurusu yapılmış bulunan “Yenilikçi İstanbul” programı kapsamında
hazırladığımız bir projedir.
Ajans, Programın temel hedefini, katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek
hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve
yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların
yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi şeklinde belirlemiştir.
Finans Kulüp, bu amaca dönük etkinlikleri geliştirmek ve yıllardır süregelen
İstanbul’un Finans Merkezi olması yolunda Türk Finansal Piyasalarının gelişimini
desteklemek üzere “Sürdürülebilir Yenilikçilik Merkezi” kurulması suretiyle
amaca uygun bir proje hazırlayarak Ajans’ a başvuruda bulunmaya karar vermiştir.
Finans Kulüp, bir sivil toplum kuruluşu olarak, piyasaların gelişimini, ekonomik
büyümeye katkısını sağlayacak ve toplumsal kalkınmaya dönüşecek bilgi birikimi
ve tecrübenin kuşaklararası aktarımını destekleyecek etkinliklerini, eğitim, iletişim
ve ilişki ağlarının güçlendirilmesi üzerine kurmuştur. Bu çerçevede, toplumsal
fayda, finansal piyasalarda çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların
ekonomik
menfaatinin
artışını sağlayacak
finansal bilincin tabana
yayılmasında “bilgili, deneyimli kişilerin çoğalması” olarak tanımlanmıştır.
Kurulmasını planladığımız Merkezimiz gerçekleştireceği etkinlikler ile bu projede
Finans Kulübün güçlü desteğini de alarak geleceği yarının deneyimli kuşaklarına
teslim edebilmek ve finansal okuryazarlığın artmasını sağlamayı hedeflemiştir.
Hepimiz biliyoruz ki, finansal Piyasaların en önemli aktörleri Bankacılık
kurumlarıdır. Son yıllarda sağlanan önemli gelişmeler ile sektör, çalışanlar, işlemler
ve müşteriler alanında ciddi büyüklüklere ulaşmıştır. Banka dışı finans kurumlarının
da büyümesini destekleyen Bankalar, bu gelişmelerin sürdürülebilmesi için sosyal
yatırım boyutunda insan kaynağı olarak hem çalışanlara hem de müşterilere daha
fazla kaynak ayırmaktadır. Amacımız İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte
bankacılık sektörünün bahse konu bu ayrılan kaynağından desteklenmek suretiyle
sistematik şekilde belirlenen, beklenen fayda ve sonuçları ile birlikte “sosyal
yatırımı” sürdürmek istiyoruz.
Bu projede, bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişimi ile tasarlanan, Yenilikçi Finans
Laboratuvarı, eğitim, webinar (seminer) ve simülasyon (iş yönetim sistemleri
benzetim oyunları) etkinlikleri web (tarayıcı) tabanlı uygulamalar planlanmıştır.
Bunun yanında fiziki birlikteliği sağlayacak İstanbul Finans Platformu
toplantıları, panel ve konferanslar düzenlenmesi projemizin bir diğer parçası
olarak düşünülmüştür. Bu toplantılar, katılımcılara açık olarak hazırlanmış,
paydaşların kendilerini ifade edebilecekleri, müşterileri veya potansiyel çalışanları
ile buluşabilecekleri etkinlikler şeklinde planlamıştır. Ayrıca, Finans alanında
yenilikçiliği ürün ve hizmet süreçlerini de destekleyecek yeni işbirliklerinin ve iş
ağlarının kurulmasını destekleyen toplantılar programlanmıştır.
Umuyor ve bekliyorum ki, bu yeni projemiz ile Finans Kulüp daha farklı bir konuma
gelme şansını yakalayacaktır…
Sevgi ve saygılarımla,
Tevfik Altınok
Başkan
Download

Değerli Üyemiz, Uzun süredir Başkan olarak Sizlerle bu köşeden