T.C. ANTALYA 11. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/15 ESAS
Örnek No: 25*
ALACAKLI: BASRİ ÖZGE
VEKİLİ: Av. MESUT OĞUZ
BORÇLU: EMRAH ÇIRAKMAN, TC: 13276971714
Aşağıda belirtilen borçluya ait menkullerin satış ilanın, ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/08/2014
1. İhale Tarihi: 01/10/2014 günü, saat 09:30 - 09:35 arası
2. İhale Tarihi: 16/10/2014 günü, saat 09:30 - 09:35 arası
İhale Yeri: KORKMAZ YEDİEMİN DEPOSU-YILDIZ MAHALLESİ 236 SOKAK HAMİDİYE CADDESİ NO: 2/5 ANTALYA
No
Takdir Edilen Değeri TL
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
750,00
1
% 18
1 Adet RCF 4020 8003A3
2
750,00
1
% 18
1 Adet Shure vlx p4
3
30,00
1
% 18
1 Adet Hercules Nota Sehpası
4
80,00
2
% 18
2 Adet Behringer D1-100 Ultra (Tanesi 40,00 TL’den)
5
450,00
1
% 18
1 Adet Bağlantı ekipmanları takım halinde
6
4.000,00
4
% 18
4 Adet İnter Bam Sport 300 (tanesi 1.000,00 TL’den)
7
20.000,00
1
% 18
1 Adet Nova NT1P + ekipmanları (11 parça)
8
2.000,00
2
% 18
2 Adet Mikrofon Shure Beta (tanesi 1.000,00 TL’den)
9
6.000,00
12
% 18
12 Adet Yamaha MSR-400 Hoparlör (Tanesi 500,00 TL’den)
10
4.000,00
1
% 18
1 Adet Soundcraft SI Compact Mixer
11
200,00
4
% 18
4 Adet SM57 Mikrofon (tanesi 50,00 TL’den)
12
50,00
1
% 18
1 Adet PG57 Mikrofon
13
150,00
3
% 18
3 Adet PG56 Mikrofon (tanesi 50,00 TL’den)
14
2.000,00
1
% 18
1 Adet TTX2000 Işık masası
15
1.000,00
1
% 18
1 Adet Hartge Amphi
16
240,00
8
% 18
8 Adet Muhtelif Mikrofon Ayakları (tanesi 30,00 TL’den)
(Bas›n: 57587- www.bik.gov.tr)
(İİK m. 114/1, 114/3)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2011/208 Esas
KARAR NO: 2012/280
Davacı TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ tarafından davalı İLKSEN METAL VE PVC AKSESUARLARI SAN. TİC.
LTD. ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan Marka (Tecavüzün tespiti, men'i, maddi ve manevi tazminat) davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın KISMEN KABULÜNE,
1- Büyükçekmece C.Başsavcılığının 2011/8921 soruşturma nolu dosyası üzerinden B.Çekmece 1. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2011/539 D:İş sayılı kararı ile davalının iş yerinde 21.04.2011 günü icra edilen "arama, el koyma ve
yediemin tutanağı"nda belirtilen 871 adet 16 mm aynalı, P35 mm silindirli kilit ve 524 adet 16 mm aynalı, P25 mm
silindirli kilit üzerinde TSE marka ve logosunun akdi ilişki olmaksızın kullanılmasının marka hakkına tecavüz
oluşturduğunun tespit ve men'ine,
2- Maddi tazminat isteminin kabulü ile 5.000,00 TL 21.04.2011 haksız eylem tarihinden itibaren işletilecek kamu
alacaklarına uygulanan faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3- Manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 4.000,00 TL'nin 21.04.2011 haksız eylem tarihinden itibaren
işletilecek kamu alacaklarına uygulanan faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4- Mahkememiz kararı kesinleştiğinde masrafı davalı taraftan karşılanarak ülke genelinde yayınlanan 5 gazeteden
birinde 1 kez ilanına,
5- Alınması gereken 555,75 TL harçtan, peşin alınan 445,50 TL harcın mahsubu ile kalan 110,25 TL harcın
davalıdan alınarak hâzineye irat kaydına,
6- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, AAÜT uyarınca markaya tecavüzün tespit ve men'i yönünden
1.800,00 TL maktu, maddi tazminat yönünden 1.800,00 TL maktu, kabul edilen manevi tazminat yönünden 1.800,00 TL
maktu olmak üzere toplam 5.400,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7- Davalı tarafça yapılan 466,80 TL ilk masraf, 6 tebligat 39,00 TL, 3 müzekkere masrafı 24,00 TL olmak üzere
toplam 529,80 TL yargılama giderinden, davanın kabul ve red oranları ile davaya sebebiyet verme gözetilerek
taktiren 500,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
8- Karar kesinleştiğinde kullanılmayan avansın davacıya iadesine,
İlişkin olarak 18/03/2014 tarihinde kesinleşen hüküm, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/07/2014
(Bas›n: 57529- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

57587-57529