Forum: İnsan Hakları Komitesi Sorun: Tarım işçileri ve gıda imalatçılarının işgücünün istismar edilmesi Yazar: Yağmur Ertuğrul Pozisyon: Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Konferansımızın bu yılki teması 'Açlık ve Yoksullukla Mücadele'. Bildiğimiz gibi şu anda dünya üzerindeki yaklaşık 893 milyar insan açlık çekiyor. Bir gün içerisinde açlıktan ölen insanların sayısı ise ortalama 17 bin. Şu anda üzerinde bulunduğumuz dünyanın yarısı geçimini günde 2 dolar ve daha az para ile geçirmeye çalışıyor. Dünyanın %1 i dünya zenginliklerinin %50'sine sahipken dünyanın %50si dünya zenginliklerinin sadece %1'ine sahip. Dünya nüfusunun %25'i geçimini çiftçilik ile sürdürmeye çalışıyor. Günümüzde tarım işçileri, kötü koşullar altında çalışıyor. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuk tarım işçilerinin işgücü, istismar ediliyor. Mevsimlik tarım işçilerinin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşarken, çocuk tarım işçileri eğitimlerinden ve yaşlarının getirdiği oyun oynama ihtiyacından uzak bir şekilde çalışıyorlar. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, emeklerine oranla çok daha düşük ücretle çalışan tarım işçilerinin gücü sömürülüyor. Bu, elbette ki dünyan'nın sadecebir yerinde olmuyor, tüm dünyaya yayılmış durumda. Aşağıda paylaşılan videolar ile konunun daha iyi anlaşılabileceğini umuyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=ZNpwIzeyjKQ http://www.youtube.com/watch?v=L2qhp-­‐YY-­‐z0 Anahtar Kelimelerin Tanımları İstismar: İstismar; işletme yararlanma, birinin iyi niyetini kötüye kullanma ve sömürme anlamlarına gelir, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. İstismar kelimesi ağırlıklı olarak cinsel istismar için kullanılsa da, birinin emeğinden bir çok şekilde yararlanma, karşılığını vermeden emeğini kullanma anlamındda da kullanılabilir İşgücü İstismarı: Konumuzun ele aldığı işgücü istismarı, işgücünün karşılığının gerekli şekilde verilmemesi halinde meydana gelir. Çalışan kişi emeğinin karşılığı olan ücret/sosyal güvenceyi alamadığında işgücü istismar edilmiş kabul edilir. Genel Bakış Dünya üzerindeki nüfusun yaklaşık %25i tarımla uğraşmaktadır. Bu %25lik kesin büyük ölçüde gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin nüfusu olmakla birlikte, tarım işçilerinin işgücü istismar edilmektedir. Gerekli güvenlik koşulları sağlanmamakta, hiçbir sağlık önlemi alınmamakta ve düzenli ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca ödenen ücretler işgücüne oranla çok düşük ücretler olup, işgücü çok ucuz fiyatlara satın alınmaktadır. Çocuk Tarım İşileri Özellikle Afrikada kakao tarlalarında gördüğümüz çocuk işçiler gerek eğitim gerekse de yaşlarının getirdiği oyun oynama vb. faaliyetlerce eksik kalmaktadırlar. Mevsimlik çocuk işçilerinin eğitim döneminin ilk kısmında eğitime devam edemedikleri görülmüş ve ailelerinin yanında ya da belirli bir güç tesiri altında çalışmaya devam ettkleri saptanmıştır. Mevsimlik Tarım İşçileri Bir çok ülkede göç edecekleri bölgenin mevsimi tarım için elverişli olduğunda o bölgeye göç eden işçiler bulunur. Bunlara mevsimlik tarım işçileri denir. Mevsimlik tarımişçileri belirli bir süre için o bölgeye göç eder ve orada tarrım faaliyeti ile gelir elde etmeye çalışır. Her ne kadar o bölge o mevsimde tarıma elverişli olursa olsun, bu mevsimlik tarım işçilerinin gelirlerinin çok yüksek olacağı anlamına gelmez, aksine birçok mevsimlik tarım işçisinin geliri yoksulluk sınırının altına tekabül eder. İlgili Taraflar ve Görüşleri BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) FAO, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943 yılında kurulmuş, Billeşmiş Milletler bağlı bir örgüttür. 191 üye devlete sahiptir. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI (WFP) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ortak bir projesidir. 1961 yılında kurulmuş ve 1963 yılında aktif olarak çalışmaya bağlamıştır. Gıda yardımı ve acil yardım yoluyla üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını desteklemeye çalışır, ayrıca gıda kaynaklarının yetersizliğinden doğan acil sorunları giderme amacıylaçalışmalar yapar.Ülkelerde dengeli beslenmeyi sağlamaya, toprakları tarıma elverişli hale getirmeyi ve sulama çalışmalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunur. TÜRKİYE Türkiye'de istismara en çok mevsimlik tarım işçileri uğramaktadır Ayrıca Türkiye'deki Kürt sorunu, bu işçilerin büyük bir çoğunluğunun Kürt olduğunu göstermektedir Türkiyede mevsimlik tarım işçilerinin hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayışı, onlar üzerinden yapılan sömürüyü de arttırmaktadır. Türkiye'deki çoğu tarım işçisi yoksulluk sınırının altında çok güç koşullarda çalışmaktadır. Olayların Zaman Çizelgesi 1962 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası fiilen uygulanmaya başlandı Antlaşmalar ve Olaylar Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy(CAP)) Ortak tarım politikasının amacı çiftçilere akla uygun bir yaşam standardı sağlamak, tüketicilere adil fiyattan kaliteli ürünler ulaştırmak ve ayrıca kırsal mirası korumaktır. Avrupa Birliğinin temel antlaşması olan Lisbon Antlaşmasında 39. maddede Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasına neden ihtiyaç duyduğundan bahsedilmiş ve bu sebeplerde işgücünün verimliliğini sağlamaya ve tarım sektörü çalışanlarının gelirini arttırmaya değinmiştir. Bu politika Avrupa Birliğinin en eski ve en kapsamlı politikası olup, ilk ortak piyasa düzeni uygulamasını 1962'de tahıl üzerinden yapmıştır. Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde Dünya Gıda Organizazyonu'nu oluşturmuştur. Ancak bu organizasyon bile sorunun tam anlamıyla çözülmesine katkıda bulunamamıştır. Ayrıca Avrupa Birliği, Ortak Tarım Politikası başlatmış ve bu sayede sorunları çözmeyi ve durumu daha iyi hale getirmeyi amaçlamıştır ancak bu politika da yeterli olmamıştır. Çözüm Önerileri İlk olarak, tarım işçilerinin sosyal güvenlik sorunlarına çözüm bulunmalıdır ve iş eşnasında yaşanabilecek herhangi bir kaza ya da problem durumunda işçinin zor durumda kalmaması için işçinin sigorta ile çalışması sağlanmalıdır. Tarım işçilerinin hakettikleri ücretleri alması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu hem mevsimlik tarım işçilerini hem de orada sürekli olarak yaşayan tarım işçilerini kapsamalıdır. Ayrıca ödemelerin, ülkenin yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde geliştirilmesi sağlanmalıdır. Çocuk işçilerin çalışmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır ve, yaş, eğitim, kişinin biireysel isteği vb. değerler de ele alınarak çocuk işçilerin belli bir yaşa ve eğitime ulaşmadan ve kendi isteği olmadan çalışması kesinlikle engellenmelidir. Mevsimlik olarak yada yılın belirli süresinde çalışan tarım işçileri için yeni yasalar çıkartılmalı ve her türlü istismarın önlenmesi sağlanmalıdır. Bu yasaların içinde çalışma saatleri, iş güvenlikleri, yaş sınırı, üretiminde çalışabilecekleri ürünler vb. Öğeler ele alınmalı ve geniş bir yasa çıkartılarak her türlü ihtiyaca cevap verilmelidir. Bu sorunların çözümü için belirli organizasyonlardan ve Birleşmiş Milletlere bağlı ülkelerden yardım istenebilir. Yapılan çözüm önerisinde konu üzerinde tartışmanın önemi vurgulanmalı ve her yıl Birleşmiş Milletlerden bu konuyu tekrar masaya yatırması istenmelidir. Kaynakça http://www.yuruyus.com/www/turkish/news.php?h_newsid=3771&dergi_sayi_no=133&
http://www.ilo.org/global/lang-­‐-­‐en/index.htm#a3 http://www.fao.org/home/en/ http://indiaconsole.com/culture/farmers-­‐day.html http://www.ncfh.org/?pid=4&page=2 http://www.wfp.org/ http://ekonomi.haberturk.com/makro-­‐ekonomi/haber/736711-­‐tarim-­‐alanimiz-­‐yeterli-­‐
mi http://www.bianet.org/biamag/emek/149913-­‐mevsimlik-­‐tarim-­‐iscisi-­‐cocuklarin-­‐
durumu-­‐kaygi-­‐verici http://en.wikipedia.org/wiki/World_Food_Day http://www.habervaktim.com/haber/319557/cikolatanin-­‐tadini-­‐bilmeyen-­‐kakao-­‐
iscileri.html http://www.indianchild.com/importantdays/farmers-­‐day.htm http://cironline.org/reports/resources-­‐agricultural-­‐workers-­‐facing-­‐harassment-­‐sex-­‐
abuse-­‐4800 http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/312-­‐sayi-­‐244/1090-­‐turkiye-­‐ve-­‐brezilyadaki-­‐
gelismeler-­‐isci-­‐ve-­‐halk-­‐hareketlerinin-­‐gelisimine-­‐tarihsel-­‐bir-­‐bakis-­‐ http://yenisafak.com.tr/yazarlar/osmanozsoy/modern-­‐kolelik-­‐ve-­‐cevremizdeki-­‐
koleler/40178 http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1da_ve_Tar%C4%B1m_%C3%96rg%C3%BCt%C3
%BC http://www.amerikaninsesi.com/content/kazakistanda-­‐yabanc-­‐ici-­‐istismar-­‐
98426374/885579.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_%C
3%96rg%C3%BCt%C3%BChttp://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/511205ve
5.pdf http://www.grain.org/article/entries/4779-­‐colombia-­‐farmers-­‐uprising-­‐puts-­‐the-­‐
spotlight-­‐on-­‐seeds http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e06.htm http://tr.wikipedia.org/wiki/D-­‐8 http://www.skillsportal.co.za/page/human-­‐resource/industrial-­‐relations/1006360-­‐
Exploitation-­‐of-­‐farm-­‐workers-­‐exposed#.UxL3Pfl_s1I http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/185687.asp http://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation http://www.bianet.org/bianet/print/61481-­‐togoda-­‐cocuklar-­‐sinirotesi-­‐ucuz-­‐isgucu http://sanliurfa.com/mohaber-­‐114213-­‐Tugluk-­‐Tarim-­‐Iscileri-­‐Somuruye-­‐Maruz-­‐
Kaliyor.html http://www.tr.boell.org/web/103-­‐1536.html http://posta212.com/dunya/21-­‐milyon-­‐kisi-­‐zorla-­‐calistiriliyor http://cironline.org/reports/resources-­‐agricultural-­‐workers-­‐facing-­‐harassment-­‐sex-­‐
abuse-­‐4800 http://www.amerikaninsesi.com/content/kazakistanda-­‐yabanc-­‐ici-­‐istismar-­‐
98426374/885579.html http://www.dunya.com/endonezya-­‐potansiyeli-­‐yuksek-­‐ama-­‐dikkat-­‐edilmesi-­‐gereken-­‐
bir-­‐ulke-­‐203798h.htm http://solgazetebakis.com/gecmis-­‐sayilar/turkiyede-­‐sendikacilik/tarim-­‐isciligi-­‐ve-­‐
sendikacilik/ http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/311-­‐sayi-­‐135/1079-­‐tarim-­‐iscilerinin-­‐calisma-­‐
kosullari-­‐ve-­‐orgutlenme-­‐sorunlari-­‐1-­‐ http://www.tasam.org/tr-­‐TR/Icerik/3174/somurgecilik_faktoru_ve_hint_toplumu http://en.wikipedia.org/wiki/Children_in_cocoa_production http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/312-­‐sayi-­‐244/1090-­‐turkiye-­‐ve-­‐brezilyadaki-­‐
gelismeler-­‐isci-­‐ve-­‐halk-­‐hareketlerinin-­‐gelisimine-­‐tarihsel-­‐bir-­‐bakis-­‐ http://www.vanipekyoluhaber.com/medya/manisa-­‐da-­‐somurulen-­‐isciler-­‐rojava-­‐ya-­‐
dondu-­‐h947.html http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2011/11/111128_nestle_child_labour.shtml http://www.ekonomistim.com/dunyanin-­‐yarisi-­‐2-­‐dolarla-­‐yasiyor/ http://alternatifsiyaset.net/2013/04/07/2-­‐milyon-­‐kurdistanli-­‐tarim-­‐iscisi/ ARAŞTIRMA SORULARI Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor? 3. Ülkenizdeki tarıma dayalı iş gücü milli gelirinizin yüzde kaçını oluşturuyor? 4. Hangi ülkelerde bu tarz sorunlarla daha çok karşılaşılıyor? 5. Bu sorunu çözmeye yönelik daha önce yapılmış organizasyonlar/olaylar konusunda bilgi sahibi misiniz? 6. Çocuk işçilerin istismar edilen tarım işçilerindeki oranı nedir? 7. İstismar nedir? 8. Tarım işçilerinin işgücü, hangi şekillerle istismar edilebilir? 
Download

Tarım işçileri ve gıda imalatçılarının işgücünün istismar edilmesi