E- BÜLTEN
Sayı: 12 Yıl: 2014
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ
ÇOCUKLARA TİYATRO İLE
ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ANLATACAK
Ülke genelinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencisi olan çocuklarda
“Enerji Verimliliği” bilincinin ve algısının kazandırılması
amacıyla başlatılan Enerji Çocuk Projesi kapsamında Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullarda 2014-2015
eğitim-öğretim yılı içinde seçilen 21 pilot ilde çeşitli
aktivitelerde bulunacak olan Enerji Verimliliği Derneği, tiyatro
gösterimi ile çocuklara enerji verimliliğini anlatacak.
Tiyatro gösterimi dışında belirlenen pilot okullarda "Enerji
Verimliliği Kulüplerinin" kurulması, Enerji Verimliliği ile ilgili
5. 6. 7. ve 8 sınıf öğrencileri arasında resim yarışmasının
düzenlenmesi, 8. sınıf öğrencileri arasından "Enerji Çocuk
Yönetim Kurulunu" oluşturacak öğrencilerin belirlenmesi ve
"Enerji Verimliliği Haftası"nda pilot 21 ilden seçilen 21
öğrencinin katılımı ile Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da "Enerji
Çocuk Yönetim Kurulu" toplantısının yapılması gibi konularda
da çalışmalarını sürdürecek olan Derneğimiz, hanımlardan sonra
çocukları da enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmeyi
hedeflemektedir.
ENERJİ TAKIMI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ
ANLATIYOR
Türkiye’de enerji verimliliği konusunda ev içi tüketiminden,
sanayiye; sanayiden ulaşıma her alanda tasarrufun önemini
bizlere hatırlatacak olan Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Enerji
Verimli Sanayi ve Enerji Verimli Ulaşım dörtlüsü,
Türkiye’ye 2023 yılına kadar 150 milyar TL kaynak
oluşturmak için Enerji Takımı olarak güçlerini birleştirdi.
Enerji Takımı; evde, yolda, okulda, sanayide, 7’den 70’e
sesini duyurmak ve herkesi bu takımın aktif bir üyesi yapmak
için tüm Türkiye’yi gezecek.
Bu şekilde, nasıl tasarruf yapacağını bilen ve enerjisini
verimli kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Enerji
Takımı, 77 milyon ile ele ele vererek Türkiye'yi enerji dolu
yarınlara taşıyacak...
.
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Adana, Mersin,
Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Edirne, Denizli, Kars, Van,
Hakkari, Sinop tiyatro gösteriminin ve diğer etkinliklerin
yapılacağı 21 pilot ili oluşturmaktadır.
2. Yeşil Endüstri Platformu New York’ta yapıldı.
UNIDO’nun 22.09.2014’te New York’ta düzenlemiş olduğu ve derneğimizinde Türkiye’nin
tek üyesi olarak yer aldığı 2. Yeşil Endüstri Platform toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz
Ömer Cihad Vardan katılım sağlamıştır. Açılış konuşmalarında UNIDO Genel Müdürü,
UNEP İcra Müdürü ve video ile bağlanan AB Çevre Komiseri katılmıştır. Platformun
gelişme sürecinde hükümetlerin ve STK’ların konu üzerinde çalışmalar yapması
gerektiğinden bahsedilmiştir. Sistemin büyümesi ile idari giderler anlamında UNIDO ’nun
belli bir noktadan sonra destek olamayacağı ve yerel desteğin gerekliliği üzerinde
durulmuştur. Tanıtım ve kamuoyu çalışmaları sırasında yerel UNIDO ofisleri ile çalışılması
ve platform ’un web sitesinde faaliyetlerin yayınlanması üzerine tavsiye verilmiştir. Enerji
Verimliliği Derneği faaliyetleri hakkında yapılan açıklamalardan sonra birkaç katılımcı
projeleri çok beğendiklerini ve kendi ülkelerinde uygulamak istediklerini belirtmişlerdir.
Enerji Verimliliği Derneği
İktisadi İşletmesi Kuruldu
Derneğimiz
faaliyetlerinde
kullanılmak üzere “Enerji
Verimliliği Derneği İktisadi
İşletmesi”çalışmaları tamamlanmış
ve
15.09.2014
tarihinde faaliyete başlamıştır.
E- BÜLTEN
Sayı: 12 Yıl: 2014
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ’NİN ÇALIŞMALARI KIRŞEHİR’DE TANITILDI
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşunun 100. Yılı etkinliğinde stant açan Enerji Verimliliği Derneği,
katılımcılara hem dernek faaliyetlerini anlattı hem de Enerji Takım kitapçıklarını dağıttı.
ŞUBELERDEN HABERLER
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ’NE 3 YENİ ŞUBE
Enerji Verimliliği Derneği 3 yeni şubesi ile şube sayısını 17’ye çıkarttı. Adana, Ankara ve Bartın illerimizin geçici Şube
Yönetimleri Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca onaylandı. Adana Şubemize Sn. Zeki Kıvanç’ın, Ankara Şubemize
Sn. Av. Süleyman Boşça’nın ve Bartın Şubemize Sn. Mehmet Kemik’in başkanlık edeceği yeni şubelerimizin
yönetimlerini kutluyor ve başarılar diliyoruz.
ADANA ŞUBEMİZ
ANKARA ŞUBEMİZ
BARTIN ŞUBEMİZ
ŞUBE ZİYARETLERİ
Mevcut Şubelerimizden Edirne, Kırklareli, Isparta, Kocaeli, Bursa, Samsun, Denizli şubelerini ziyaret ettik.
EDİRNE ŞUBEMİZ
KIRKLARELİ ŞUBEMİZ
BURSA ŞUBEMİZ
ISPARTA ŞUBEMİZ
SAMSUN ŞUBEMİZ
KOCAELİ ŞUBEMİZ
DENİZLİ ŞUBEMİZ
E- BÜLTEN
Sayı: 12 Yıl: 2014
2014 Yılında Enerji Verimliliği ile İlgili Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar ve Forumlar
Tarih
Etkilik
Web Sayfası
Yer
14-16 Ekim 2014
Şangay Uluslararası Yeşil Binalar ve Enerji
Verimliliği Fuarı
http://www.chinaexhibition.com/Offi
cial_Site/11-4962-GBC_2014__2014_Shanghai_International_Green
_Building_and_Energy_Efficiency_E
xhibition.html
Şangay - Çin
20-25 Ekim 2014
Bonn İklim Değişikliği Konferansı
http://unfccc.int/meetings/bonn_oct_2
014/meeting/8418.php
Bonn - Almanya
30 Ekim-02 Kasım
2014
Rensef Fuarı
www.rensef.org
Antalya - Türkiye
16-18 Kasım 2014
ACEEE Akıllı Verimliliği Konferansı
http://aceee.org/conferences/2014/ie
San Francisco - Kaliforniya ABD
17-18 Kasım 2014
Enerji Verimliliği ve Korunması Forumu
http://energy.fleminggulf.com/eecf20
14
Doha - Katar
24-25 Kasım 2014
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı/ EIF
2014
http://www.enerjikongresi.com
1-12 Aralık 2014
Lima İklim Değişikliği Konferansı
14-17 Ocak 2015
Enerji Verimliliği Haftası - 6. Enerji
Verimliliği Forumu ve Fuarı
25-27 Şubat 2015
Dünya Sürdürebilir Enerji Günleri
29-30 Nisan 2015
İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2
014/meeting/8141.php
Ankara - Türkiye
Lima - Peru
www.evf.gov.tr
İstanbul - Türkiye
http://www.wsed.at
Wels - Avusturya
http://www.icsgistanbul.com
İstanbul - Türkiye
DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Derneğimiz Proje ve İdari Faaliyetler Sorumlumuz Ayşe Esra Yüce’nin kızı dünyaya gelmiştir. Bebeğin Anne ve
babasını tebrik eder, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini dileriz.
Çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi almak, görüş ve önerilerde bulunmak için [email protected] adresimize mail gönderebilirisiniz.
Download

Eylül - Ekim 2014 - Enerji Verimliliği Derneği