2014-2015 ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ
(YENİ KAYIT VE ARA SINIF TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN)
2014-2015 eğitim-öğretim yılı 1.yarıyıl katkı payları/öğrenim ücretleri, Bakanlar
Kurulunca açıklanmadığından “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları
ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” a göre 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için
belirlenmiş katkı payları ve öğrenim ücretleri alınacaktır. Katkı Payı ve Öğrenim ücreti
ödemeleri 29.Ağustos.2014 Cuma gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm İş Bankası
Şubelerinden Üniversite adı ve Öğrenci Numarası bildirilerek yapılabilir. Lütfen Öğrenim
Ücreti Ödemenizi aşağıda açıklanan seçeneklerden birisi ile yapınız. Aşağıda açıklanan
seçeneklerden birisi ile yapılan ödemeler için Üniversite adı ve Öğrenci Numarasının
belirtilmesi yeterlidir. Hesap Numarası bildirilmesi gerekmemektedir. Telefon ile hesap
numarası sormayınız. Bakanlar Kurulunca 2014-2015 Öğretim Yılına ait
"Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak
Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın Resmi Gazetede
yayımlanmasından sonra çıkacak artı eksi farklar
hesaplanaraköğrencilerimize
duyurulacaktır.
UYARI...
Aşağıda açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi,
banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul
edilmemektedir.
Bu şekilde yapılan Ödemeler Öğrenci Bilgi
Sistemine yansımamaktadır.
1) Banka Şubelerinden Ödeme
İş Bankasının herhangi bir şubesine Üniversite adı ve öğrenci numaranızla başvurarak
ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenizin sonunda bankadan alacağınız dekont üzerindeki
bilgilerin doğru ve kendinize ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
2) İş Bankası İnternet Bankacılığından Ödeme
İş Bankası internet bankacılığını kullanıyorsanız, İş Bankasının İnternet sitesinden
(http://www.isbank.com.tr) İ n t e r n e t Ş u b e s i n e internet Şifrenizle giriş yaparak
“Ödemeler” ve “Üniversite Ücretleri”ni sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden
“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numaranızı doğru şekilde
giriniz.. Ödeyeceğiniz tutarı da girdikten sonra onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan
sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince
saklayınız.
3) İş
Bankası ATM’lerinden Kartla Ödeme
İş Bankası kartınızla giriş yaptıktan sonra “Üniversite Ödeme” seçeneğinde ATM ekranında
görünen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kodunu ve Öğrenci numaranızı girerek, ödeme
işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den
aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız.
1
TÜM ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU
Yükseköğretim Kurumlarında öğrencilerden katkı payı, öğrenim ücreti alınması ile ilgili
02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa eklenen
geçici 60.Maddesinde "- Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44
üncü Maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46
ıncı Maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler,
2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. hükmü yer almaktadır.
Bakanlar Kurulunca 2014-2015 Öğretim Yılına ait "Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra; 2014-2015
eğitim-öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücreti miktarları belirlendiğinde varsa aradaki katkı
payı/öğrenim ücreti farkı ile birlikte, bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders
alınması veya 44
üncü Maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin
tamamlanamaması hallerinde, 46 ıncı Maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir
ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak
uygulanmasını öngören hükümlere göre hesaplanacak her bir ders için kredi başına ödenecek
katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları hesaplanarak güz dönemi içinde öğrencilerden ilave
olarak tahsil edilecektir.
ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR.
2
Download

2014-2015 öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri