DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA
OLAN İP!
Özgür YALTA
26 Kasım 2014
Eylül 2013’de ne demiştik ?
• Perakende, Türkiye’nin bölgesel global marka çıkaracağı ilk
aday sektörler arasında
• Perakende hızla globalleşiyor, treni kaçırmamak lazım
• Hızlı davran
• Menzili genişlet
• İç pazarın cazibesine kapılma
• Kendi modelini yarat
2
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Kasım 2013’de Çin’e odaklanmıştık
Çin, ABD hariç tüm diğer hedeflediğimiz pazarların toplamı
kadar büyüklüğe sahip olma yolunda…
3
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Nisan 2014’de ne demiştik ?
Doğru bildiklerinizi yanlış olabilir, tekrar gözden geçirin…
4
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Bugün ise sektörün barometresini
gözler önüne sermek istiyoruz…
5
Markalarımız yurtdışı açılım
konusunda ne noktada ?
6
1) Mevcut odak alanları
Rusya ve Orta Doğu ön planda…
Batı
Avrupa
Kuzey Amerika
%47
%7
Doğu
Avrupa
Rusya, Eski
Rus ve Türki
Cumhuriyetler
%80
%53
Asya
Orta Doğu
%13
Afrika
Güney Amerika
%73
%50
Avustralya
%3
Operasyonların en büyük
olduğu ülkeler
%10
Rusya
Kazakistan
Suudi Arabistan
Irak ve BAE
7
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
2) Gelecek dönemde odak alanları
Rusya ve Orta Doğu’ya ek olarak Asya ve Kuzey Amerika’nın payı artmakta
Batı
Avrupa
Kuzey Amerika
%50
%23
Doğu
Avrupa
Rusya, Eski
Rus ve Türki
Cumhuriyetler
%63
%40
Asya
Orta Doğu
%40
Afrika
Güney Amerika
%73
%36
%3
Mevcut pazarlar
arasından
öncelikli 3 ülke
Gelecekte
öncelikli 3 ülke
Rusya
Çin
Suudi Arabistan
ABD
İran - Almanya
Körfez ülkeleri
8
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
3) Ağırlıklı hangi iş modeli tercih ediliyor ?
Markaların
%90’ı
franchise ile
faaliyet gösteriyor
%40
Markaların
’a
yakınının kendi
mağazası yok
Firma ölçeği arttıkça,
kendi mağazalarının payı ve kanal çeşitliliği artıyor.
9
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
4) Gelecek 3 yılda, yurtdışının payını ne kadar
artacak ?
Bugün
3 yıl içerisinde
%5 - 15
%10-30
10
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
5) Pazar seçimi neye göre yapılmakta ?
AVM atağı
Ürün gamı ve
konumlandırma
açısından uygun
pazarlar
Uygun rekabet
ortamı
Coğrafi
Yakınlık
Doymamış
pazarlar, büyüyen
pazarlar
Olumlu Türk
markası algısı ve
kültürel yakınlık
Pazardan
gelen talepler
11
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
6) Başarıyı getiren en önemli faktörler ?
Pazarı iyi
analiz edip,
doğru strateji
Doğru lokasyon
seçimi
Organize
perakendeciliğin/
AVM’lerin geliştiği ülkeler
Olgunlaşmamış, riskli
pazarlar
Türk kültürüne
yakınlığı olan
pazarlar
Pazarı yerinden
yönetecek yöneticiler
Türkiye’de
altyapının oturması
Perakendeyi durumunda
bilen iyi iş
Franchise
ortağı operasyonlarını daha
Odaklanmak, fazla
yayılmamış olmak
yakın takip edince
12
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
7) Geliştirilmesi gerekli alanlar ?
İş ortağı
seçimi
Tasarım
Kurumsallaşma
Yurt dışı
organizasyonun
geliştirilmesi
Tedarik zinciri
ve/veya sourcing
fırsatları
Pazara giriş
stratejileri
Marka satın
alma
Planlama
kabiliyetinin
artırılması
13
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Hedef ve bulunduğumuz yer
14
©2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Sektör 2023 Hedefi
Bugün
2023
3,000
BMD Üyeleri için
mağaza / satış noktası ile
yurtdışında faaliyette
Hazır giyim ve konfeksiyonda
17.5
yaklaşık
milyar USD
ihracat noktasındayız
20,000 mağaza /satış
noktası ile yurtdışında güçlü
varlık
50 milyar USD ihracat hedefi
En az 2 adet global Türk
perakende markası
15
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Hedef bize ne söylüyor ?
Bugün
2023
3.000
20.000
satış noktası
Her yıl 2,000 yeni satış
noktası
satış noktası
1/3
1/3
1/3
Bugünkü hedef
pazarların büyüme
hızı ve bizim
mevcut
performansımız ile
Yakın
coğrafyalarımız daha
stabil hale gelir ise
‘Yeni bir şeyler
yaparak’
16
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Hedef tutarlı ve doğru, ancak uygulamaya geçişte
yolumuz zorlu…
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına
1
çevirmekte zorlanmakta
Marka gücümüz ve operasyon modelimiz, büyük atılım
2
için yeterli değil
Perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam
3
demek değil
17
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına
çevirmekte zorlanmakta…
Sektörde herkes biliyor ki…
• Türkiye pazarı 5 yıl içinde doygunluğa çok yaklaşmış olabilir
• Doygunluğa ulaşıldığında, manevra kabiliyeti kalmayabilir.
• Lokal kalmak, iç ve dış müşteri açısından bizleri oldukça
baskı altına alabilir.
18
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına
çevirmekte zorlanmakta…
Buna rağmen, yurtdışında hızlı büyüme bariyeri yüksek
• Gelecek 5 yıl, Türkiye pazarında %50 ve üstü büyüme
beklentisi çoğu markanın devam ediyor
• Halen Türkiye pazarında rekabet oturma aşamasında,
kaleleri koruma çabası sürüyor
• Finansal, altyapı ve insan kaynağı olarak da markalar
yeterince hazır hissetmiyor
19
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Türk markaları hangi segmentlerde varlık
gösteriyor ?
Yerel güçlü
markalar
Coğrafi/
kültürel
yakınlığı olan
uluslararası
markalar
Perakende
liderleri
Yaşam tarzı /
moda ihraç
eden ülke
markaları
Lüks
Premium
Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
Mass ( Hacim )
Türk markaları
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
20
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya
mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız.
Yerel güçlü
markalar
Coğrafi/
kültürel
yakınlığı olan
uluslararası
markalar
Perakende
liderleri
Yaşam tarzı /
moda ihraç
eden ülke
markaları
Lüks
Premium
Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
Mass ( Hacim )
Türk markaları
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
21
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya
mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız.
Yerel güçlü
markalar
Coğrafi/
kültürel
yakınlığı olan
uluslararası
markalar
Perakende
liderleri
Yaşam tarzı /
moda ihraç
eden ülke
markaları
Lüks
Premium
Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
7-8 Marka
Mass ( Hacim )

En az 20 Marka daha
eklemeliyiz
Türk markaları
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
22
Mevcut modelimizde bugünkü en önemli temsilciler
ne yapmakta?
EU ve
İspanya dışı
%35
Japonya dışı
%30
• Yakın coğrafyadan başlamış
• Çoğunlukla kendi mağazası ama
gerektiğinde franchise ile büyüme
• Bugün %1’lik Pazar payını %7’lere
kadar taşıma hedefi
• Özellikle Zara dışı markaları büyütme
•
•
•
•
•
Yakın coğrafyadan başlamış
Çin’i büyüme ve sourcing üssü yapmış
Gelişmiş pazarlarda satın alma odaklı
2010’a kadar zarar etmiş
Şimdi ABD’de J Crew’i satın alma
hedefinde
23
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Son olarak, perakendede globalleşme, her
zaman üretim ve istihdam demek değil
Sektör, ihracat – markalaşma dengesi için yaratıcı, katma
değerli çözümler üretmeyi de biraz daha fazla düşünmeli
• Coğrafya genişledikçe ve fiyat baskısı arttıkça, global
sourcing alternatifleri daha çok gündeme gelecek.
%20-
%75+
24
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Önerilerimiz
25
©2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Yurtdışında Büyüme Modeli Önerimiz
Finansman, Pazar Bilgisi, Operasyon
Altyapısı, İnsan Kaynağı
Hazır mı ?
Evet
Hayır
1. Master franchise
2. Shop in shop – toptan
3. Marka satın alma
4. Francising
5. İş ortaklığı
6. Mağazalı büyüme
26
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Hangi modeli uyguluyor olursak
olalım, yapmamız gerekenler
27
©2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
1) Pazar seçiminde daha rasyonel olalım, yakın
coğrafyayı önce tam olarak bitirelim.
• Rusya’da var mıyız ? Yok muyuz ?
Bu tartışmayı sonlandıralım.
Rusya
%1
Doğu Avrupa
• Eski Rus Cumhuriyetlerinde
düşünmeden hızla derinleşmeliyiz. %2,6
• Orta Doğu’da franchise fırsatlarını
kaçırmamalıyız.
Orta Doğu
%3,9
• İran, Irak ve Kuzey Afrika en önemli
fırsatlar, ancak potansiyel, gelecek
5 yıl realize olamazsa alternatifi
yaratılmalı
Not: GSYIH % değişim, 2015 ve 2016 öngörüsü ortalaması
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
38
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer
bölgeleri ele alın.
Avrupa
• Genel önerimiz satın alma seçeneğinin
ancak uygun olduğu yönünde
Batı Avrupa
%1,7
Kuzey Amerika
Amerika
• Artık yalnızca ABD’den ibaret değil
• Ancak, Türk markalarının mevcut değer
zinciri ve marka gücünü dikkate
aldığımızda, o pazarlarda olmak neredeyse
yeni bir iş kurmak demek
%3
Güney Amerika
%1,1
Not: GSYIH % değişim, 2015 ve 2016 öngörüsü ortalaması
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
39
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer
bölgeleri ele alın.
Çin, Hindistan ve Asya
Çin
• Asya’da olmadan, sektör hedefi tutmaz
%7
Hindistan
• Batı Çin, Tier 2 ve 3 şehirler, özellikle fırsat
sunmakta
%6,4
• Sabırlı bir şekilde Hindistan , Endonezya,
Malezya pazarını genişletmek hedeflenmeli
Afrika
Afrika
%4,4
• Hinterlandımız dışında en büyük şansımız
bu bölgede ama vadesi uzun
40
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
3) 2015’i ‘evi tam hazır hale getirme yılı’ olarak
belirleyin, bu size büyüme ve katma değer için
yatırıma gerekli finansmanı da sağlayacaktır.
Rekabet Gücü
Pazardan Beslenme Hızı
Pazara Sunma Hızı
Bilgi Toplama
Bilgiyi İşleme
Uygulama Hızı
Standardizasyon ve
Özelleştirme Dengesi
Pazar ve tüketici
verisini toplama ve
güncelleme becerisi
Pazar ve müşteri
verisinden anlamlı
bulgular çıkarabilme
becerisi
Alınan kararları hızla ve
esneklikle uygulama
becerisi
Verimli bir şekilde
faaliyet gösterirken
özel ihtiyaçlara cevap
verebilme becerisi
Pozitif İşletme
Sermayesi
%15 İndirim
Ortalaması
%25 EBIT
%10 Borçluluk Oranı
43
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Kaynak: Kurt Salmon, Redefining Business Models
4) Kendi hedef ve gerçeklerinize göre, en uygun
iş yapış modelini oluşturun.
Pazara Sunum Hızı
Stratejik Yönetim
İş Ortağı Yönetimi
Toptan
Pazarlama
Merchandising
Ürün
Perakende
Tedarik
Zinciri
Online
İdari fonksiyonlar (İK, Finans, BT)
Pazardan Beslenme Hızı
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Tedarik
Lojistik
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin
Trendler ve etki düzeyi
Kaynak: Deloitte Analizi, 2014
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
33
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin
Trendler ve etki düzeyi
İstihdam açığı ve yetkinlik gereksinimine göre pozisyonlar
34
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Kaynak: Deloitte Analizi, 2014
6) Takip edilen olmak için sektöre yenilik sunmayı
misyon edinin
TÜKETİCİYE ERİŞİM
Kanal
Marka
Müşteri
Bağlılığı
DEĞER ÖNERİSİ
Ürün
Ürün
Hizmet
Özellikleri Sistemi
SÜREÇ
Altyapı
Ana
Süreçler
GELİR MODELİ
İş Modeli
Network
Yönetimi
35
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Nereden başlayalım derseniz,
2015’i ‘evi tam hazır hale getirme yılı’ olarak
belirleyin
Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin
36
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Çok Teşekkürler !
37
Download

Derin Olan Kuyu Değil, Kısa Olan İp!