04.11.2014
Değerli Velilerimiz;
Her yaştan bireyin kapasite ve yeteneklerini gerçekleştirebileceği bir gelecek yaşamasına katkıda bulunmayı
amaçlayan Anabilim Kariyer Akademisi; siz değerli veli ve öğrencilerimizin ilgisiyle 3 yaşını doldurduğu bu yılda da
birbirinden zengin içerikte programlarla 13 Ekim 2014’de kapılarını açtı.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem programları anaokullarımız için 22 Kasım 2014 tarihinde başlayıp 17 0cak
2015 tarihine dek devam edecektir. Anabilim Kariyer Akademisi programları hakkındaki ön bilgiyi
http://www.anabilimkariyerakademisi.com/tc.asp?icid=303 adresinde yayınlanmış AKA kılavuzundan edinebilir,
sorularınız için AKA Asistanı Pınar Aydın’a 1115 dahili numaradan veya [email protected] adresinden
ulaşabilirsiniz.
Kayıt için aşağıdaki formu doldurup okulunuzun iletişim sorumlusuna teslim etmenizi, programlarımızın tümünde
kontenjanlar sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre alım yapılacağını göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.
Saygılarımla.
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
Anabilim Kariyer Akademisi
Genel Koordinatörü
ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ ANAOKULU KAYIT FORMU
……………………………………….Anaokulu ………………….sınıfı ………………………………………………………………….’nın velisi olarak
aşağıdaki çizelgede işaretli olan program/programlara kayıt yaptırmak istiyorum.
Veli adı soyadı:………………………………….
İmza:………………………………………………..
Veli e-posta:……………………………………..
Veli cep telefonu:……………………………..
DERS PROGRAMI
PROGRAM ADI VE KODU
GÜN
YARATICI DRAMA TEMELLİ
CUMARTESİ
KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI
SAAT
SÜRE
BAŞLAMA VE BİTİŞ
TARİHİ
ÜCRET
11.00-11.40
40 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
4-6
YAŞ
GRUBU
BALE PROGRAMI
CUMARTESİ
10.00-10.40
40 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
4-6
HEYKEL PROGRAMI
CUMARTESİ
10.00-11.00
1 SAAT
22.11.2014
17.01.2015
400 TL
+KDV
4-6
HEYKEL PROGRAMI
CUMARTESİ
11.00-12.00
1 SAAT
22.11.2014
17.01.2015
400 TL
+KDV
4-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ 09.00-09-30
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL
+KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
09.35-10.05
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL
+KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
10.10-10.40
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
10.45-11.15
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
11.20-11.50
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
11.55-12.25
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
5-6
PİYANO PROGRAMI
CUMARTESİ
12.30-13.00
30 DK
22.11.2014
17.01.2015
400 TL +
KDV
5-6
- Her programda kontenjanlarımız sınırlı olup başvuru sırasına göre alım yapılacaktır.
- Herhangi bir AKA programına kayıt olan öğrenciye ikinci ve daha sonrası AKA eğitim programlarında % 5
indirim uygulanmaktadır.
- KDV %18’dir.
- Ön kayıt yapılmamaktadır. Kayıt için formun program ücreti ile birlikte muhasebe birimine teslim edilmesi
önemle rica olunur.
-
Bütün programlar Suadiye Anaokulunda yapılmaktadır.
ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ
ANAOKULU PROGRAMLARI
1- Piyano Programı
Marmara Üniversitesi Dr. Duygu Piji Küçük danışmanlığında yürütülen program; müziği sevdirme, duygu ve
düşüncelerini bir enstrüman çalarak ifade edebilme becerilerini geliştirme üzerine kuruludur.
Bu programda, öğrencinin enstrümana hâkimiyeti ve müzikte çoksesliliği sevebilmesi eğitimin ana parçasıdır.
Nota ve solfej eğitimi alan öğrenci, program sonunda topluluk önünde enstrüman çalabilme becerilerini geliştirme
çalışmaları yapar.
Eğitmen:
Nükhet Öztürk (Anabilim Öğretmeni)
Hedef Kitle:
5-6 yaş
Ders gün ve saatler: Her Cumartesi 30 dk olup aşağıdaki saatlerden biri seçilmelidir.
09.00-09-30 / 09.35-10.05 / 10.10-10.40 / 10.45-11.15 / 11.20-11.50 / 11.55-12.25 / 12.30-13.00
Süre:
1 Kur = 2 ay
Toplam Fiyat:
400 TL+KDV*dir.
*KDV %18’dir.
2- Yaratıcı Drama Temelli Kişisel Gelişim Programı
Bu programda çocukların kişilikleri ile ilgili, hayatları boyunca yaşayabilecekleri olumsuzlukları minimuma indirmek
için, ön müdahalede bulunulur. Programa katılan çocuklarla çok eğlenilir. Bu çok önemli bir kriterdir. Onlara bir
yaşam dersi, öğüt, eleştiri ya da kulaklarına küpe olacak dersler vererek ya da sürekli müdahalelerde,
yönlendirmelerde bulunarak zaten çok alışık oldukları bir ilişki tarzının tamamen dışına çıkılır. Çocuk yaşayarak
kendi kendini keşfeder. Biz sadece ona bu zemini hazırlar, destekler, paylaşır ve onlara eşlik ederiz. Kişilik gelişim
programı ile kişinin, tanımladığımız özelliklerini de göz önünde tutarak, zayıf yönlerini güçlendirmesini güçlü
özelliklerini daha uygun ve etkin kullanmasını sağlıyoruz.
Eğitmen:
Merve Yavuzcan Özmen (Anabilim Öğretmeni)
Hedef Kitle:
4-6 yaş
Ders gün ve saatler: Her Cumartesi / 11.00-11.40
Süre:
1 Kur = 2 ay
Toplam Fiyat:
400 TL+KDV*dir.
*KDV %18’dir.
3- Heykel Programı
Sanatsal bakış açısıyla meydana gelen 3 boyutlu formlarla; öğrencinin “Estetik ve Yaratıcılık” konularındaki
farkındalığı geliştirilir.
Mimar Sinan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tanju Demirci danışmanlığında yürütülen programda; Temel sanat
kavramları ve yöntemleri ile tanışan ve böylece sanatı kendi özgün ifade ve tarzıyla yorumlayabilen öğrenci kil,
modelaj kalemleri, akrilik boya vb. malzemelerle özgün ürünler ortaya koymayı öğrenir.
Eğitmen:
Hedef Kitle:
Ders gün ve saatler:
Süre:
Toplam Fiyat:
Merve Aydın Hoş (Anabilim Öğretmeni)
4-6 yaş
Her Cumartesi / 10.00-11.00
1 Kur = 2 ay
400 TL+KDV*dir.
*KDV %18’dir.
4- Bale Programı
Uzman akademisyenlerin liderliğinde yürütülen bu programda amacımız; baleyi tanıtmak ve sevdirmek,
vücutlarının düzgün bir şekilde oluşmasını sağlamak ve vücutlarının her bölgesini çalıştırmaktır.
Eğitmen:
Hedef Kitle:
Ders gün ve saatler:
Süre:
Toplam Fiyat:
.
Seda Özgiş
4-6 yaş
Cumartesi / 10.00-10.40
1 Kur = 2 ay
400 TL+KDV*dir.
*KDV %18’dir.
Download

04.11.2014 Değerli Velilerimiz