KAN ANALİZİ ÖNCESİ HAZIRLIK PROSEDÜRÜ
1-Sarı kapaklı tüpe yeterli miktarda alman kan örneği nazikçe alt üst edildikten sonra en az
20-25 dk oda ısısında bekletilmelidir.
2- Daha sonra 3000 rpm devirde 10 dk santrifüj edilerek hücrelerden ayrılmalıdır.
3- Numunenin 20 dk dan önce henüz pıhtılaşma olmaksızın santrifüj edilmesi somadan fibrin
oluşumuna neden olmakta 30 dk dan geç santrifüj edilmesi de hemoliz, yüksek LDH ve potasyum
gibi analiz hatalarına neden olmaktadır.
4-Hemogram tüplerine alman kanlar en az 4-5 kez alt üst edilmeli kesinlikle santrifüj
edilmemelidir.
5-Kan toplamaya gelen kuryenin hemen öncesinde alman 20 dk beklememiş kan santrifüj
edilmeden kuryeye teslim edilecektir.
6-Halk Sağlığı Laboratuvarma gelen numune santrifüj edilmeden uzun süre bekletilmiş yada
yetersiz santrifüj nedeni ile jelli tüplerde santrifüj soması jel, kan ile serum arasına girmemiş ise
reddedilecektir.
7- Prosedüre uygun şekilde alınmayan ve gönderilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir.
Dr. Çiğ lem Da
Biyoki:
TINKAYA
manı
Download

KAN ANALİZİ ÖNCESİ HAZIRLIK PROSEDÜRÜ 1