2015
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
JANDARMA ASTSUBAY TEMEL
KURSU
GİRİŞ SINAVI KILAVUZU
(JANA)
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız.
Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru
süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek
sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için
yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde
başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz
geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı olan adayların başvuru için başvuru
merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresine TC
Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sistemde mevcut bilgilerini kontrol
etmeleri gerekmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
arasında 31.12.2014 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma
Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav ÖSYM tarafından,
ikinci aşamasını oluşturan seçme sınavları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak ve
değerlendirilecektir.
Bu kılavuz yazılı sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını
kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul
etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve
duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında
yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınavla
ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık
kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ
: 21 Ocak-3 Şubat 2015
SINAV TARİHİ VE SAATİ
: 7 Mart 2015, 09.30
SINAV ÜCRETİ
: 60,00 TL (Bu ücrete %18 KDV dâhildir.)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
: 3,00 TL
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 5,00 TL
ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİNDEN FOTOĞRAF GÜNCELLEME ÜCRETİ : 10,00 TL
DİKKAT ! Sınav ücretlerine %18 KDV dâhildir. Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden
şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak
diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından
kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, bu kılavuzda ve ÖSYM’nin
İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep
edilemez. Başvurusunu yapmayan veya başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı
geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla
ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru
yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan
adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret
alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
Başvuru, yazılı sınav ve yazılı sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
BAŞVURU, GİRİŞ KOŞULLARI VE İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA
İÇİN: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Anıttepe Korg. Naci Tınaz Kışlası
06580 Anıttepe/ANKARA http://www.jandarma.tsk.tr Telefon Numarası: (312) 456 36 31
İÇİNDEKİLER
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ........................................................ 1
2.
BAŞVURU .................................................................................................................... 1
2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI ........................................................................ 1
2.3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI ................................................ 4
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ............................................................. 7
3.
YAZILI SINAV ............................................................................................................... 9
3.1.
YAZILI SINAVIN KAPSAMI ................................................................................... 9
3.2. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK
ZORUNDADIR? .............................................................................................................. 9
3.3. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR? ............................................................ 10
3.4. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI ........................................................................ 10
3.5.
YAZILI SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI ........ 11
4.
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................... 13
5.
YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ........................................................ 14
6.
KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR ............... 14
7.
İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ ...................................................................................... 15
8.
ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ........................................................................................... 15
9.
ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER ................... 16
10. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI........................................................................... 16
YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI
LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Jandarma Genel Komutanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
arasında imzalanan protokol uyarınca, Jandarma sınıfında Muvazzaf Astsubay yetiştiren Jandarma
Okullar Komutanlığının, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Jandarma Astsubay Temel Kursunda
öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır.
1.1. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından
7 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika)
sürecektir.
1.2.
Yazılı sınavda adaylara, ön lisans düzeyinde çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır.
Cevaplar, cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve
bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
1.3. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler
esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden
doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden
sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar
düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları
dikkate alınmaz.
1.4.
Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara
uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu
kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
2.
BAŞVURU
2.1.
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar yazılı sınav için başvurabilirler.
2.1.1. Genel Koşullar
a)
T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b)
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir
suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c)
Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış
olmak,
ç)
Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
d)
Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,
e)
Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış
olmak,
f)
Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden
temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu
suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza
almamak,
g)
Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” kararı bulunmamak,
ğ)
Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip
müteselsil kefil göstermek,
h)
Kayıt - kabul tarihlerinde silah altında olmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış
ise tecilli olmak,
ı)
Yapılacak
sınavlarda
başarılı
olarak
belirlenen
1
kontenjan
içerisinde
yer
almak,
i)
Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve
diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.
DİKKAT! Askerlik tecili kesin kayıt ve kabül tarihinden önce sona eren adayların askerlik
şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddî ve manevi kayba
uğramalarını engelleyecektir.
2.1.2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar
a)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf
Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık
koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden veya sağlık
muayene merkezinden (SMM) “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur.” kararlı sağlık
kurulu raporu almak,
b)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;
I.
Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip
olmak,
II.
Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara,
ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
III.
Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
IV.
Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,
V.
Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
VI.
İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,
VII. Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,
VIII. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma
bozuklukları vb. olmamak).
DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları
sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak,
eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.
2.1.3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar
a) Başvuru yılı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
1) Ön lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan
gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olmak),
2) Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün
almamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak),
b) Yazılı Sınav Kılavuzundaki boy kilo tablosunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer
almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
2.1.4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar
a)
Yazılı Sınav Kılavuzunda belirtilen üniversitelere bağlı; fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek
okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine
kadar (Muhtemelen Ağustos 2015) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine
kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)
DİKKAT! Ön lisans/lisans programlarının tercih edilecek sınıflar/branşlar ve kod numaraları
kılavuzun ilgili sayfalarında belirtilmiştir.
b)
Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun
olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini kılavuzda
2
belirtilen tabloda kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak, (Kaynak olarak
gösterilmeyen Lise/dengi okul mezunları başvurmamalıdır.)
c)
Yükseköğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından onaylanmış olmak,
d)
Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan
çıkarılmamış olmak.
DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı
kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
DİKKAT ! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve
Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde;
giriş koşulları, başvuru işlemleri, birinci ve ikinci aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması,
değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri,
güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul tarihleri, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları,
üzerinde istediği değişiklikleri internet aracılığıyla önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar,
kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.
Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda
sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile,
geçici/kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu
durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir
aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit
edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.
2.2.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz
ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet
adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:
ÖSYM
Aday
İşlemleri
Sisteminde geçerli
fotoğrafı(*)
ve
geçerli
eğitim
bilgisi
bulunan (**) adaylar; başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr)
yapabileceklerdir.
Diğer adaylar (ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi
bulunmayan/var olan eğitim bilgisinde değişiklik olan adaylar) ise başvurularını, ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM
tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
** Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim
bilgileri ÖSYM sisteminde bulunmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgisinde
değişiklik ve eğitim bilgileri alanında hiçbir bilgi bulunmayan olanlar ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden yapacakları başvuru sırasında Aday Başvuru Formu ekinde
diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim
edeceklerdir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde
saklanacaktır.
DİKKAT! Başvuru merkezlerinde eğitim bilgisi ile ilgili tüm değişiklikler onaylı resmî belge ile
başvuru aşamasında yapılmaktadır. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik
yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma,
mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.
3
Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık raporu
vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.
d) Başvuru Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak
başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet
sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde
yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda
bildirdikleri TC kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont
üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu
saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet bankacılığı aracılığıyla da
bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 4 Şubat 2015 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar
için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Yazılı sınava başvuru yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından başvuru bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi
düzenlenmeyecektir.
2.3.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Bu
açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay
ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve
eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus
cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar
düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları
dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün
hakları geçersiz sayılır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve
doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
11. ADRES
4
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini
yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından
güncel tutulması zorunludur.
14. ÖN LİSANS BİLGİLERİ
(Ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar mezun olunan veya olunacak yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu üniversite, meslek yüksekokulu ve ön lisans programının adını ve
kodunu bu alana yazacak, mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi ve not sistemi
alanını boş bırakacaklardır.)
Üniversite adını ÜNİVERSİTELER tablosundan, ön lisans programının adını ve kodunu KAYNAK
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI tablosundan bularak bu alana yazınız.
15. LİSANS BİLGİLERİ
(Lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar mezun olunan veya olunacak yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu üniversite ve lisans programın adını ve kodunu bu alana yazacak
mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi ve not sistemi alanını boş bırakacaklardır.)
Üniversite adını ÜNİVERSİTELER tablosundan, lisans programının adını ve kodunu KAYNAK
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI tablosundan bularak bu alana yazınız.
16. MEZUN OLDUĞU LİSE/DENGİ OKUL TÜRÜ
Yükseköğrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun türü ve kodu bu alana yazılacaktır.
17. ÖZEL DURUMU
Özel durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazılacaktır. Özel durumu bulunmayan adaylar bu
alanı boş bırakacaklardır.
1. Şehit Çocuğuyum
Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği
işaretleyeceklerdir.
2. Malul Gazi Çocuğuyum
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er
olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı kanunu hükümlerine göre haklarında vazife malûlü
kararı verilerek Malûl Gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.
DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve
güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt
içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle
yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)
3. Muharip Gazi Çocuğuyum
Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay,
Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.
Özel durumlu adaylar,
belgeleyeceklerdir.
İkinci
Aşama
Seçme
5
Sınavları
sırasında
bu
durumlarını
18. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Adaylar, başvuru süresince
ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle
adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezini tercih
etmelidirler.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine
ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.
Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, başvurusunu
tamamladığı tarih de dikkate alınarak belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav
merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir.
Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. ÖSYM, gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Başvuran
aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM
Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.
010
030
061
062
063
066
067
160
230
250
270
341
343
351
352
380
420
440
550
580
610
650
Adana
Afyonkarahisar
Ankara-Altındağ-Mamak
Ankara-Çankaya
Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)
Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)
Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
Bursa
Elazığ
Erzurum
Gaziantep
İstanbul (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
İzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir)
İzmir-Kuzey (Karşıyaka / Bornova / Çiğli)
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van
19. SINIF/BRANŞ TERCİHİ
Adayların mezun oldukları/olacakları ön lisans/lisans programına göre tercih edebilecekleri
sınıflar/branşlar kılavuzda belirtilmiştir. Adaylar en çok 5 sınıf/branş tercihi yapabileceklerdir.
Adayların bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Sınıf/branş tercihi mezun olduğu
programa uygun olmayan adayların tercihleri sistem tarafından geçersiz sayılır. İkinci aşama
sınavlarında Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından yapılacak diploma/mezuniyet belgesi
kontrolünde, mezun olunan/olunacak program adını ve kodunu doğru beyan etmediği için
sınıf/branş tercihleri engellenemeyen adaylar bu sınavlara katılamaz, katılmış olsalar bile sınavları
geçersiz sayılır.
20. DİĞER SINIF/BRANŞLARA YERLEŞME İSTEĞİ
21. İNTERNET ERİŞİM SİFRESİ İSTEĞİ
22. ADAYIN İMZASI
6
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a) Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular:
Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır.
Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya
ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir),
yanlarında bulundurmaları gerekir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (ÖSYM arşivindeki) eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar,
başvuru için başvuru merkezlerine giderken yukarıda belirtilen belgelere ek olarak eğitim bilgilerini
gösterir belgelerinin (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb.) resmî onaylı bir örneğini de
(Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla fotokopi belge, aslı kontrol edilerek
başvuru merkezi görevlisi tarafından da onaylanabilecektir.) yanlarında bulundurmak zorundadır.
Onaylı belge başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten
itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde
başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir.
Başvuru Merkezleri, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı
bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapamazlar.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da
elektronik ortama aktarılacaktır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan
adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.
Fotoğraf değişikliği: Başvuru merkezlerinden yapılacak başvurularda, Merkezimiz kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir.
Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini
talep edenler, bu taleplerini başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe
örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve
yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat
etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık,
makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanının,
fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya
sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi,
bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt
Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz, fotoğrafınız
uygun çekilmiş ve diğer bilgileriniz doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması
için görevliye geri veriniz. Fotoğrafınız uygun çekilmemiş ve/veya bilgileriniz sisteme doğru olarak
işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini isteyiniz.
Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye
vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış,
fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.
7
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay
kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen
başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adaya aittir.
Başvuru işleminizi yaptıktan sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak
başvurunuzu tamamlayınız. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr
üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.
b) İnternet ile Bireysel Başvurular:
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2015JANA Bireysel Başvuru” alanındaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını
süresi içinde yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet
aracılığıyla bireysel başvuru 3 Şubat 2015 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
c) Yaş düzeltmesi yaptırdığı için aday bilgileri, ÖSYM Başvuru Merkezleri tarafından sisteme
girilemeyen başvurular:
Yaş düzeltmesi yaptırdığı için aday bilgileri, ÖSYM Başvuru Merkezleri tarafından sisteme
girilemeyen;
Ön lisans son sınıf/mezunları için; yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 01 Ocak
1990 ve daha sonra olanlar,
Lisans son sınıf/mezunları için; yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 01 Ocak
1988 ve daha sonra olanlar,
Belgeler;
Doldurulmuş aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formu,
Eğitim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge,
Yaş düzeltme işlemini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden
son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir. Bu fotoğraf
sadece ilgili sınav için geçerli olacaktır.),
Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl
içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalı) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmeyecektir.).
Bu adaylar, belirtilen belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalı ve başvuru süresi içinde sınav
ücretini yatırmış olmalıdırlar. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru
Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden
biri bile eksik olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
Adaylar sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına yatırmış
olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına yatırılmayan sınav ücreti
işleme alınmaz, bu durumdaki adayın başvurusu kabul edilmez.
8
3.
YAZILI SINAV
Sınavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını
cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
3.1.
YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Yazılı sınavda adaylara, ön lisans düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir
test uygulanacaktır. Test, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15), Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi
(5), Türkiye Coğrafyası (12), Temel Yurttaşlık Bilgisi (8) konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden
yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçeyi kullanma, zihni kapasite, düşünme ve muhakeme
gücü, karar verme yeteneği (30) ile matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü (30) ölçen
sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3.2. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
2015-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi
adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere
edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız
bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı
geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip
görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten
edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında
bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan
dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş
Belgesi düzenlenmez.
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş
Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun da yanınızda bulunması zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî
öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.),
tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından
izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların
dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük
çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC
Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak
yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin
veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı
ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete
alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb.
getiremezler.
9
Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler
(kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf
pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
3.3. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli
eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş
gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı ulaşım kartı vb.
kartlarla,
cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri
tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen
adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde,
sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile
izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en
az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak
zorundadır.
3.4.
YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları
zorunludur. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol
edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava
Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş
olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır.
Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara
okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları
(Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap
kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz
sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların
dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini
dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına
yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de
cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru
kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon
10
görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday
yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi
durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları
aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav
evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak
sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
Adayların, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra, sınavın cevaplama süresinin ilk 90 dakikası
tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir
süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler
tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav
salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın
ilk 90 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler ve gerekli gördükleri takdirde
kimlik kontrollerini yapabilirler. Sınav süresince adayların,
konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı
davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı
davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya
görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5.
YAZILI SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon
görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti
adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir.
Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini
Salon Başkanından istemelidir.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki
seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı
da farklı olacaktır.
Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda,
başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.
Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen
cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav
evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra
sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, Salon Başkanına başvurarak Sınava Giriş
11
Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan
kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait
olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş
farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap
kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru
cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve
belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen
cevap yanlış sayılacaktır.
Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle
bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde
silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde
bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma
verilmez. Sorular, basılı veya İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan,
hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi
yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara
başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
3.6.
ADAYLAR YAZILI SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere
teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde
kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi
sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava Giriş belgesinin, soru
kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya
aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini
izleyebilirler.
3.7.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim
Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması,
kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın
sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu
olduğunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
12
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları
ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü
şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Konu ile ilgili
olarak Kanun’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden
başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına
bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık
eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın
yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve
giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu
görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal
son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı
oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın
iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi
vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de
kaldırılabilir.”
3.8. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE
GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı
Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri
sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap
kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
4.
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevap kâğıtlarına işaretlenen cevaplar, ÖSYM’de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayar
ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak,
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayın doğru cevap sayısı sınavda almış olduğu yazılı puan
olacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm
adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
13
5.
YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr ile www.jandarma.tsk.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara
tebliğ hükmündedir.
Adayların internette yayımlanacak yazılı sınav sonuç bilgisinde tüm adayların açıklama hanesine
“Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenecek taban puana göre çağrılacak aday
listesi, ikinci aşama sınav tarihleri, sınav yeri bilgisi ve istenen belgeler Jandarma Genel
Komutanlığının http://www.jandarma.tsk.tr İnternet sayfasından yayınlanacaktır. İnternet
adresini takip ediniz.” ifadesi yer alacaktır.
ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki
başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.
6. KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK
OLANLAR
Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar
başvuru süresi içinde bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi
Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak, MERNİS’te yapıldıktan sonra aday
tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ile
ÖSYM kayıtlarındaki eğitim bilgisi değişenler, resmî belge ile başvuru aşamasında içinde ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinden bu değişikliği yaptıracaklardır. Merkezimize gönderilen değişiklik
talepleri işleme alınmayacaktır.
Fotoğraf değişikliği: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek
isteyen adaylar, ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son
3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve eğer mevcut ise değiştirmek isteme nedenini
belirten belge ile başvuruda bulunacaklardır. Adayın talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü
takdirde fotoğraf değişikliği belirtilen tarihler arasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden
gerçekleştirilecektir.
Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde sağlık ile ilgili sorunu olmayan, ancak,
başvuru süresi tamamlandıktan sonra sağlık ile ilgili sorunu oluşan adaylardan, engelli salonu
dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel sağlık durumlarında meydana gelen
değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu
araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı
hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan
raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık
nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kaza, hastalık, tedavi, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime
ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı,
sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan
adayların, bu durumlarını dilekçe ve sağlık raporları ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
Bu adaylardan raporu kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili
sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim
sayfasından yapılan değişiklikler (eğitim, kimlik, iletişim) ilgili sınava yansıtılmaz.
14
7.
İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav
başvurusu esnasında İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre
verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan
başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak
yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve
https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve
tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını edinme vb.
işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda
ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından
özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya
unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden
edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada
kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde
şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap
veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak 5,00 TL
ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü veya zorunlu askerlik görevini
yapmakta olduğundan dolayı ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine gelemeyecek olan adaylara ise
bulundukları cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile ÖSYM
Başkanlığına başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek
üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
8.
ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adaylar, Merkezimizle yapacakları yazışmalarda kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanacaklardır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik
Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM
aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların
vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere)
Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar
ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı
şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR
390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine
eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara
adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak
referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan
dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay
sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı
veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma
gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu
duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını
Merkezimizde inceleyebileceklerdir.
15
9. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ
İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme
d) Başvuru işlemi sonrasında ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde Sınıf/Branş tercihi değiştirme
e) Eğitim bilgilerini öğrenme,
f) Sınava giriş belgesi edinme
g) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
h) Cevap kâğıdını görüntüleme
ı) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
10. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI
İkinci Aşama Seçme Sınavlarına belirlenecek taban puana göre çağrılmaya hak kazanan adayların
sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon bilgileri http://www.jandarma.tsk.tr internet
sayfasında yayımlanacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşama faaliyetleri (ön sağlık muayeneleri, fiziki
kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülakat) Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama faaliyetleri
ile ilgili bilgiler www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinden yayımlanacak olan İkinci Aşama Seçme
Sınavları (Ön Sağlık Muayene, FKDT ve Mülâkat) Kılavuzunda yer alacaktır.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından; Jandarma Astsubay Temel Kursu’na girecek adaylardan;
şehit, malul gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan
ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90’ını alan şehit, malûl
gazi, muharip gazi çocukları başarılı sayılarak ikinci aşama (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testi ve Mülakat) sınavlarına çağrılacaktır.
16
BOY–KİLO TABLOSU
BOY (CM.)
AĞIRLIK
EN AZ (KG.)
AĞIRLIK
EN FAZLA (KG.)
BOY (CM.)
AĞIRLIK
EN AZ (KG.)
AĞIRLIK
EN FAZLA (KG.)
168
54
73
190
69
94
169
54
74
191
70
95
170
55
75
192
70
96
171
56
76
193
71
97
172
56
77
194
72
98
173
57
78
195
72
99
174
58
79
196
73
100
175
58
80
197
74
101
176
59
81
198
75
102
177
60
81
199
75
103
178
60
82
200
76
104
179
61
83
201
77
105
180
62
84
202
78
106
181
62
85
203
78
107
182
63
86
204
79
108
183
64
87
205
80
109
184
64
88
206
81
110
185
65
89
207
81
111
186
66
90
208
82
112
187
66
91
209
83
114
188
67
92
210
84
115
189
68
93
YAŞ–BOY–KİLO TABLOSU
(1996 ve 1997 Doğumlu Adaylardan 168 cm.den kısa olanlar için)
DOĞUM
YILI
YAŞ
BOY
EN AZ
(CM)
AĞIRLIK
EN AZ
(KG)
AĞIRLIK
EN FAZLA
(KG)
AÇIKLAMALAR
1997*
17
166
51
71
1996 ve 1997 doğumlu 168 cm.den
uzun olan adaylar da yukarıdaki
1996*
18
167
52
72
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür.
17
tabloya tabidir.
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Tls. Sis. Tek.
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8587 Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi
X
X
1102 Adalet
X
X
6352 Adalet Meslek Yüksekokulu
X
X
5301 Ağaç İşleri
X
9077 Ağırlama Hizmetleri
X
9149 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
X
5307 Avrupa Topluluğu
X
1110 Aşçılık
X
X
4210 Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı
X
X
9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
X
X
8591 Ayakkabı Tasarımı
X
X
1114 Bankacılık
X
X
X
X
1115 Bankacılık ve Sigortacılık
X
X
X
X
5308 Banka ve Sigorta Yönetimi
X
X
X
X
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri
X
X
4214 Basın ve Yayıncılık
X
X
5309 Beton Teknolojisi
X
9104 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
X
5310 Bilgi Yönetimi
X
8504 Bilgi İşlem
X
4217 Bilgi Teknolojileri
X
9214 Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
X
X
X
X
4218 Bilgisayar
X
X
X
X
X
X
4219 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
X
X
X
X
X
8505 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
X
X
X
X
X
5311 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık
X
5312 Bilgisayar Destekli Makine
X
5313 Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon
X
1117 Bilgisayar Destekli Muhasebe
X
1118 Bilgisayar Destekli Tasarım
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
X
X
X
X
06 07 08 09
5314 Bilgisayar Destekli Yayıncılık
X
1119 Bilgisayar Donanımı
X
X
X
X
X
X
8501 Bilgisayar Operatörlüğü
X
X
X
X
X
1120 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
X
X
X
X
1121 Bilgisayar Programcılığı
X
X
X
8506 Bilgisayar Programlama
X
X
4221 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
X
9075 Bilgisayar Teknolojisi
Maliye
Personel
İkmal
Uçak Helikopter
Teknisyeni
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1124 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
X
X
X
X
X
X
4224 Bilişim ve İletişim Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4223 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8508 Bilişim-Yönetim
X
X
X
X
X
4225 Bina Koruma ve Yenileme
X
1126 Biyokimya Teknikerliği
X
X
X
X
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
X
11 12 13 14
X
1127
X
10
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Silah Tek.
Telli Sistem
Operatörü
02
Oto Tek.
Bilgi Sistem
Operatörü
01
Mühimmat
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
X
X
X
5317 Borsa ve Finans
X
X
6128 Boya Teknolojisi
X
X
9074 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
X
X
X
1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
X
X
X
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
X
X
X
5320 Cevher Hazırlama
X
5321 Cevher Hazırlama ve Madencilik
X
9101 Coğrafi Bilgi Sistemleri
X
1133 Çevre
X
6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
X
1135 Çevre Koruma
X
9014 Çevre Koruma ve Kontrol
X
8593 Çevre Sağlığı
X
9021 Çevre Temizliği ve Denetimi
X
19
06 07 08 09
10
11 12 13 14
4234 Çevre Temizlik Hizmetleri
X
8514 Demiryolu Araçları
X
X
X
X
8515 Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği
X
X
X
X
9054 Deniz Araçları Teknolojisi
X
1137 Deniz Elektroniği
X
1138 Deniz Haberleşme
X
8517 Denizcilik
X
4236 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
X
X
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme
X
X
1139 Deniz ve Liman İşletme
X
X
9026 Deniz ve Liman İşletmeciliği
X
X
1140 Deri İşleme Teknolojisi
X
X
1141 Deri Konfeksiyon
X
X
5325 Deri Teknolojisi
X
X
1142 Dericilik
X
X
1145 Dış Ticaret
X
X
X
1146 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği
X
X
X
8595 Doğal Taş Dekorasyonu
X
X
9037 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
X
X
8597 Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi
X
X
1148 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
X
X
8520 Doğalgaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma
X
X
9277 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
X
6149 Döküm
X
1152 Elektrik
X
X
1153 Elektrik-Elektronik
X
X
9213 Elektrik Teknolojisi
X
X
1154 Elektronik
X
X
9063 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
X
X
8524 Elektrik-Elektronik Teknikerliği
X
X
X
X
X
X
X
20
Uçak Helikopter
Teknisyeni
15
X
X
X
X
X
X
X
X
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
X
10
Tls. Sis. Tek.
X
06 07 08 09
MEBS Ağı
Sis.Tek.
X
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
11 12 13 14
15
X
X
X
X
9065 Elektrikli Cihaz Teknolojisi
X
6155 Elektronik Haberleşme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9067 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9068 Elektronik Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5327 Elektronik Ticaret
X
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı
X
1159 Endüstriyel Elektronik
X
9239 Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5329 Endüstriyel Kalıpçılık
X
X
X
X
5330 Endüstriyel Otomasyon
X
X
X
X
X
X
1160 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
X
X
X
X
X
6161 Endüstriyel Tasarım
X
4256 Enerji
X
X
9230 Enerji Tesisleri İşletmeciliği
X
X
1164 Et Endüstrisi
X
X
9033 Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
X
X
5332 E-Ticaret
X
X
1165 Ev Cihazları Teknolojisi
X
5334 Film Yapım Teknikleri
X
5335 Finans
X
X
X
8526 Finans ve Muhasebe
X
X
X
1170 Fotoğrafçılık
X
X
8527 Fotoğraf
X
X
1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
X
X
8599 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
X
9066 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
1173 Gemi İnşaatı
X
X
1174 Gemi Makineleri
X
1175 Gemi Makineleri İşletme
9036 Geoteknik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
09
Maliye
08
Personel
06 07
İkmal
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Silah Tek.
Telli Sistem
Operatörü
02
Oto Tek.
Bilgi Sistem
Operatörü
01
Mühimmat
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
12
13
14
15
9100 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
X
X
1177 Gıda Teknolojisi
X
X
8528 Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol
X
X
8583 Gıda Teknikerliği
X
X
8603 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı
X
X
9105 Giyim Üretim Teknolojisi
X
X
8529 Görsel İletişim
X
9179 Grafik
X
X
X
X
X
X
9180 Grafik Tasarımı
X
X
X
X
X
X
4273 Grafik ve Reklamcılık
X
X
X
X
X
X
1178 Gümrük İşletme
X
X
8530 Gümrük İşleri
X
X
1180 Haberleşme
X
X
X
X
X
X
1181 Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
1185 Halkla İlişkiler
X
X
X
1186 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
X
X
X
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
X
X
1187 Harita
X
X
1188 Harita Kadastro
X
X
8546 Harita Teknikerliği
X
X
1189 Harita ve Maden Ölçme
X
X
1191 Hastane Yönetimi ve Organizasyon
X
4279 Hava Lojistiği
X
4282 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
X
1194 Hazır Beton Teknolojisi
X
1196 Hazır Yemek ve Aşçılık
X
6197 Hidroelektrik Santralleri
X
X
4283 İç Mekan Koruma ve Yenileme
X
X
1200 İklimlendirme-Soğutma
X
9064 İklimlendirme-Soğutma Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
4285 İkmal
X
X
9076 İkram Hizmetleri
X
5337 İletişim ve Halkla İlişkiler
X
X
5338 İnsan Kaynakları
X
X
9073 İnsan Kaynakları Yönetimi
X
X
1201 İnşaat
X
X
X
9052 İnşaat Teknolojisi
X
X
X
8605 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
X
4291 İnternet ve Ağ Teknolojileri
X
4292 İstihbarat
X
X
X
X
4293 İstihkam
X
X
X
X
5340 İş ve Uğraşı Terapisi
X
5341 İşletme
X
X
X
X
4296 İşletme Yönetimi
X
X
X
X
1204 İş Makineleri
X
X
9227 İş Makineleri Operatörlüğü
X
X
8537 İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
X
X
1208 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
X
X
1209 İthalat-İhracat
X
9295 Jandarma Meslek Eğitimi
X
1210 Jeoteknik Teknikerliği
X
9029 Kağıt Teknolojisi
X
X
1211 Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi
X
X
9182 Kamu Güvenlik Ve Asayişin Sağlanması
X
6217 Kaynak Teknolojisi
X
X
X
8539 Kaynakçılık
X
X
X
1219 Kıymetli Taş ve Metal işlemeciliği
X
1218 Kimya
X
X
1247 Kimya Teknolojisi
X
X
1221 Kontrol Sistemleri Teknolojisi
X
06 07
08
09
10
11
X
X
Mühimmat
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
03
Silah Tek.
02
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Oto Tek.
01
Program Kodu
Telsiz Sistem
Operatörü
15
Telli Sistem
Operatörü
14
Bilgi Sistem
Operatörü
13
İstihkâm(İnşaat)
12
Jandarma
İkmal
Bakım
Muhabere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
X
X
X
X
9069 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
9042
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
09
Maliye
08
Personel
06 07
İkmal
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Silah Tek.
Telli Sistem
Operatörü
02
Oto Tek.
Bilgi Sistem
Operatörü
01
Mühimmat
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
12
13
14
15
X
X
X
8609 Lastik ve Plastik Teknolojisi
X
X
X
1227 Lastik-Plastik
X
X
X
8543 Lastik / Lastik Endüstrisi
X
X
X
4311 Levazım
X
X
5346 Lojistik
X
X
1228 Maden
X
X
X
9030 Maden Teknolojisi
X
X
X
5347 Maden ve Cevher Hazırlama
X
X
X
1230 Mahalli İdareler
X
1232 Makine
X
1233 Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
X
1234 Makine-Resim-Konstrüksiyon
X
1235 Maliye
X
4318 Marka İletişimi
X
5348 Masaüstü Yayıncılık
X
X
1237 Matbaacılık
X
X
5349 Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
X
9133 Medya ve İletişim
X
6238 Mekatronik
X
8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
X
1239 Mermer Teknolojisi
X
X
1240 Mermercilik
X
X
1242 Metalografi ve Malzeme Muayenesi
X
X
X
9092 Metalurji
X
X
X
1243 Metalurji Malzeme
X
X
X
1241 Metal İşleri
X
X
X
6244 Meyve-Sebze İşleme
X
X
9035 Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
X
X
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Tls. Sis. Tek.
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Silah Tek.
Maliye
Oto Tek.
Personel
Mühimmat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
8544 Mimari Dekoratif Sanatlar
X
X
8613 Mimari Restorasyon
X
X
1249 Muhasebe
X
X
X
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
X
X
X
4323 Mühimmat ve Mühimmat Tahrip
X
9367 NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
X
1254 Orta Kademe Yöneticilik
X
1256 Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği
X
X
9053 Oto Boya ve Karoseri
X
X
6259 Otobüs İşletmeciliği
X
1260 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)
X
1257 Oto Elektrik-Elektronik
X
8551 Otomasyon
X
1261 Otomotiv
X
8552 Otomotiv Endüstrisi
X
9255 Otomotiv Tamir ve Bakım
X
X
1263 Otomotiv Tasarım ve İmalat
X
9043 Otomotiv Teknolojisi
X
5355 Para ve Sermaye Yönetimi
X
1268 Pazarlama
X
X
X
1269 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
X
X
X
4332 Personel
X
X
6271 Personel Yönetimi
X
X
1272 Petrol Sondajı ve Üretimi
X
8554 Petrokimya
X
1273 Peyzaj
X
X
4339 Peyzaj ve Çevre Tasarımı
X
X
1278 Plastik Teknolojisi
X
1279 Protez ve Ortez
X
1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı
X
Program Kodu
Telsiz Sistem
Operatörü
15
Telli Sistem
Operatörü
14
Bilgi Sistem
Operatörü
13
İstihkâm(İnşaat)
12
Jandarma
İkmal
Bakım
Muhabere
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
X
X
X
X
X
X
06 07 08 09
10
11 12 13 14
1283 Radyo ve Televizyon Tekniği
X
X
X
X
X
X
9070 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
4340 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
X
X
X
X
X
X
6286 Radyo Tv Yayımcılığı / Radyo-Tv Yayımcılığı
X
X
X
X
X
X
1287 Rafineri ve Petrokimya
X
X
9041 Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi
X
X
8621 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
X
X
8623 Raylı Sistemler İşletmeciliği
X
X
8625 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
X
X
8627 Raylı Sistemler Yol
X
X
9055 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
X
X
9244 Raylı Sistemler
X
X
X
9147 Raylı Sistemler Makinistlik
X
X
X
1288 Raylı Sistemler Teknolojisi
X
X
X
1290 Restorasyon
X
X
1291 Restorasyon ve Konservasyon
X
X
9017 Sahne ve Dekor Tasarımı
X
4343 Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi
X
9015 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
X
9257 Sermaye Piyasası ve Borsa
X
1300 Seyahat İşletmeciliği
X
1304 Sıhhi Tesisat
X
X
8563 Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz
X
X
1303 Sigortacılık
X
1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
X
9023 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
X
9031 Sondaj Teknolojisi
X
6306 Sondajcılık
X
2111 Sosyal Bilimler
X
X
9098 Sosyal Güvenlik
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
X
X
X
X
X
X
26
X
X
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
09
Maliye
08
Personel
06 07
İkmal
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Silah Tek.
Telli Sistem
Operatörü
02
Oto Tek.
Bilgi Sistem
Operatörü
01
Mühimmat
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
12
13
14
15
4352 Sosyal Hizmetler
X
8567 Tapu Kadastro
X
1313 Tarım Alet ve Makineleri
X
X
X
X
8568 Tarım Makineleri
X
X
X
X
8639 Tasarım ve Basım-Yayımcılık
X
1323 Tekstil
X
X
1324 Tekstil Baskı
X
X
1325 Tekstil Dokuma
X
X
9250 Tekstil Tasarımı
X
X
9019 Tekstil Teknolojisi
X
X
8643 Televizyon Yapım ve Yönetimi
X
4364 Termik Motorlar ve Otomobil
X
X
X
X
8570 Termik Santral Makineleri
X
X
X
X
8571 Termik Santrallerde Enerji Üretimi
X
X
X
X
1328 Tesisat Teknolojisi
X
1330
TIBBİ LABORATUVAR
X
X
X
X
X
X
X
X
1333 Ticaret ve Yönetim
X
X
1336 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
X
X
8575 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği
X
X
4374 Turizm ve Konaklama İşletmeciliği
X
X
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
X
X
1337 Turizm Rehberliği
X
X
9078 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
X
X
5370 Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
X
X
1339 Turizm Yönetimi
X
X
5371 Uçak Elektriği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4378 Uçak Elektrik ve Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5372 Uçak Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4379 Uçak Gövde Bakım
X
X
X
X
X
X
X
5373 Uçak Gövdesi
X
X
X
X
X
X
X
27
X
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
11
Personel
10
İkmal
06 07 08 09
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Eln. Opt. Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Silah Tek.
Telli Sistem
Operatörü
02
Oto Tek.
Bilgi Sistem
Operatörü
01
Mühimmat
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
12
13
14
15
5374 Uçak Motoru
X
X
X
X
X
X
X
9146 Uçak Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
9011 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
X
5375 Uluslararası Lojistik
X
X
X
X
X
4392 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
X
X
X
X
X
5376 Uluslararası Ticaret
X
X
X
X
1343 Uluslararası Ticaret Yönetimi
X
X
X
X
1345 Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
X
X
4394 Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik
X
X
4396 Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik
X
X
1214 Üretimde Kalite Kontrol
X
4399 Web Teknolojileri ve Programlama
X
8577 Yalıtım Teknolojisi
X
4400 Yapı
X
X
9251 Yapı Dekoru
X
X
8645 Yapı Denetim Yardımcılığı
X
X
9039 Yapı Denetimi
X
X
1351 Yapı Donatım Teknolojisi
X
X
1348 Yapı Ressamlığı
X
X
5377 Yapı Tesisat Teknolojisi
X
X
4401 Yapı Teknolojisi
X
X
9040 Yapı Yalıtım Teknolojisi
X
X
8580 Yerel Yönetimler
X
9005 Diğer Bölümler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28
06 07 08 09
10
11 12 13 14
8297 Adalet Yüksekokulu
X
3101 Ağaç İşleri Endüstri/Endüstrisi Mühendisliği
X
4203 Ağaç İşleri Endüstrisi
X
8145 Ağaç İşleri Öğretmenliği
X
3102 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
X
X
8341 Aile ve Tüketici Bilimleri
X
X
5101 Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği
X
X
8120 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
X
X
3103 Aktüerya
X
X
X
X
5102 Aktüerya Bilimleri
X
X
X
X
7101 Antrenörlük Eğitimi
X
X
3108 Antropoloji
X
X
3111 Arkeoloji
X
X
3112 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
X
X
4209
Asfaltit, Petro-Gaz Üretiminin Fiziki
Süreçleri
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
X
X
X
3113 ARŞİVCİLİK
X
3115 Avrupa Birliği İlişkileri
X
3117 Bankacılık
X
X
X
X
3118 Bankacılık ve Finans
X
X
X
X
6119 Bankacılık ve Finansman
X
X
X
X
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
X
X
X
X
3121 Basın ve Yayın
X
X
8122 Basım Ve Yayımcılık
X
X
8148 Basın Ve Yayımcılık
X
X
8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği
X
X
7102 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
X
X
8123 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
X
X
3122 Beslenme ve Diyetetik
X
X
8124 Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği
X
X
8308 Bilgi Teknolojileri
X
8144 Bilgi ve Belge Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
X
4216 Bilgi İşlemi
X
3123 Bilgisayar
X
X
X
X
X
8143 Bilgisayar Bilimleri
X
X
X
X
5137 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
X
X
X
8309 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
X
X
3124 Bilgisayar Mühendisliği
X
3125 Bilgisayar Öğretmenliği
10
11 12 13 14
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
X
06 07 08 09
MEBS Ağı
Sis.Tek.
X
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3126 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4220 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8151 Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8125 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8152 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8153 Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4222 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8154 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3128 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9150 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri
Öğretimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8155 Bilgisayar-Enformatik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8156 Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3132 Biyokimya
X
X
3133 Biyoloji
X
X
5138 Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik
X
X
3364 Biyoloji Öğretmenliği
X
X
4226 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma
X
X
4227 Biyoloji-Zirai Bilimler
X
X
3129
8310
9343
BİLGİSAYAR VE YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ
30
X
X
06 07 08 09
10
11 12 13 14
3137 Büro Yönetimi Öğretmenliği
X
X
8239 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
X
X
4232 Cevher Hazırlama Mühendisliği
X
3138 Coğrafya
X
X
3365 Coğrafya Öğretmenliği
X
X
3139 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
X
8312 Çalışma Ekonomisi
X
X
X
X
3141 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
X
X
X
X
8313 Çevre Bilimleri ve Yönetimi
X
X
3142 Çevre Mühendisliği
X
X
8164 Deniz Bilimleri
X
8165 Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi
X
3150
Deniz İşletmeciliği/İşletmeleri ve
Yöneticiliği / Yönetimi
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
X
X
4237 Deniz Ve Liman İşletme
X
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
X
3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
X
4239 Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçları
X
3151 Deri Mühendisliği
X
X
8166 Deri Teknolojisi
X
X
4240 Dil Ağırlıklı Programlar
X
3154 Döküm Öğretmenliği
X
8316 Ekoloji
X
3158 Ekonometri
X
X
X
X
3159 Ekonomi
X
X
X
X
9113 Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
X
5105 Ekonomi ve Finans
X
X
X
X
9221 Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları
X
X
X
X
5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri
X
X
X
X
3160 Elektrik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3161 Elektrik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4248 Elektrik Güç Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31
Uçak Helikopter
Teknisyeni
4249 Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4250 Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8180 Elektrik İşleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3162 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3163 Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4252 Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8181 Elektronik İşleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3164 Elektronik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6165 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3166 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
X
X
X
X
X
X
X
X
3167 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
4253 Elektronik Ve Telekomünikasyon
X
X
X
X
X
X
X
X
3168 Endüstri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
X
X
X
7154 Endüstri Tasarımı
X
X
X
4254 Endüstri Yönetimi
X
X
X
3170 Endüstriyel Tasarım
X
X
X
3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
X
X
X
8182 Enerji Mühendisliği
X
X
3172 Enerji Öğretmenliği
X
X
8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği
X
X
4257 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
6173 Enformasyon Teknolojileri
X
X
X
X
X
4258 Eşit Ağırlıklı Programlar
X
X
3180 Felsefe
X
X
3367 Felsefe Grubu Öğretmenliği
X
X
3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği
X
9122 Fen Programları
X
5107 Finans Matematiği
X
X
X
4261 Finans-Sigorta
X
X
X
Maliye
11 12 13 14
Personel
10
İkmal
06 07 08 09
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Silah Tek.
03
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
01 02
LİSANS PROGRAMLARI
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
Eln. Opt. Tek.
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
X
32
15
06 07 08 09
10
11 12 13 14
3182 Fizik
X
4262 Fizik ve Astronomi
X
3184 Fizik Mühendisliği
X
3368 Fizik Öğretmenliği
X
8345 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
X
7211 Fotoğraf ve Video
X
6188 Gazetecilik
X
X
8191 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler
X
X
3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
8192 Gemi Makineleri
X
X
X
X
3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
X
X
X
X
4268 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri
X
X
X
X
8193 Gemi Makineleri Mühendisliği
X
X
X
X
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
X
X
X
X
9259 Gemi ve Yat Tasarımı
X
X
X
X
3191 Gıda Mühendisliği
X
X
8196 Gıda Bilimi ve Teknolojisi
X
X
4271 Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi
X
X
3192 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği
X
X
3193 Giyim Öğretmenliği
X
X
9231 Görsel İletişim
X
7190 Görsel İletişim Sanatı
X
5109 Görsel İletişim Tasarımı
X
9162 Görsel Sanatlar
X
X
7191 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
X
X
4272 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
X
X
8353 Görüntü Sanatları
X
X
7160 Grafik
X
X
X
X
X
X
X
7161 Grafik Tasarım
X
X
X
X
X
X
X
7145 Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları
X
X
X
X
X
X
X
8322
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisi
X
X
X
X
X
X
X
X
33
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
Uçak Helikopter
Teknisyeni
X
X
X
X
X
7196 Grafik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
9118 Gümrük İşletme
X
4276 Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
8323 Haberleşme Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
4277 Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
8198 Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
5110 Halkbilim
X
X
3197 Halkla İlişkiler
X
X
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
X
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
8324 Harita Mühendisliği
X
8325 HAVACILIK
X
3200 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
3201 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
3203 Hazır Giyim Öğretmenliği
X
8326 Hidrojeoloji
X
3206 Hidrojeoloji Mühendisliği
X
3209 Hukuk
X
3211 İç Mimarlık
X
X
3212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
X
X
8205 İç Mimari
X
X
7165 İç Mimari ve Çevre Tasarımı
X
X
3213 İktisat
X
X
X
X
9140 İktisadi Programlar
X
X
X
X
3215 İletişim
X
X
8327 İletişim Bilimleri
X
X
8132 İletişim Sanatları
X
X
5113 İletişim Tasarımı
X
X
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
X
X
3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
X
X
Maliye
X
Personel
X
10
İkmal
9160 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
06 07 08 09
Tls. Sis. Tek.
05
MEBS Ağı
Sis.Tek.
04
Silah Tek.
03
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
01 02
LİSANS PROGRAMLARI
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
Eln. Opt. Tek.
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
11 12 13 14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34
X
06 07 08 09
10
11 12 13 14
5114 İmalat Mühendisliği
X
3218 İngiliz Dil Bilimi
X
X
X
X
3219 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
X
X
X
X
X
X
X
X
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
X
X
X
3221 İnşaat Mühendisliği
X
3223 İstatistik
X
X
X
X
X
3224 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
X
X
X
X
X
3226 İşletme
X
X
X
X
4295 İşletme Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
3227 İşletme Bilgi Yönetimi
X
X
X
X
8210 İşletme Enformatiği
X
X
X
X
3228 İşletme Mühendisliği
X
X
X
X
8134 İşletme Öğretmenliği
X
X
X
X
6229 İşletme-Ekonomi
X
X
X
X
4297 Jeodezi
X
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
X
4298 Jeodezi ve Haritacılık
X
3234 Jeofizik Mühendisliği
X
4299 Jeoloji
X
6235 Jeoloji Mühendisliği
X
3236 Kalıpçılık Öğretmenliği
X
3237 Kamu Yönetimi
X
X
X
X
8212 Kaynak Öğretmenliği
X
3220
8211
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İşletme, Muhasebe Ve Ticaret
Öğretmenliği
Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi
/Mimarlığı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3240 Kimya
X
X
X
X
6241 Kimya Mühendisliği
X
X
X
X
9226 Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya
X
X
X
X
8329 Kimya Teknolojisi
X
X
X
X
3369 Kimya Öğretmenliği
X
X
X
X
3283
35
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
06 07 08 09
10
11 12 13 14
4306 Kimya Proses Mühendisliği
X
X
X
X
5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
X
X
X
X
9192 KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
X
X
X
X
3242 Klasik Arkeoloji
X
3243 Konaklama İşletmeciliği
X
X
X
3244 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
X
X
X
8215 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
X
X
X
3245 Kontrol Mühendisliği
X
X
X
X
8141 Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
X
X
X
X
9260 Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
X
X
X
X
8347 Kontrol Öğretmenliği
X
X
X
X
5116 Küresel/Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
X
8222 Lojistik Yönetimi
X
3251 Maden Mühendisliği
X
X
8223 Makine
X
X
X
X
X
X
3252 Makine Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
5117 Makine Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu
3253
Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
4314 Makine ve İmalat Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
4313 Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
4315 Makine ve Üretim Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
4316 Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
4317 Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
3254 Maliye
X
X
X
8225 Maliye-Muhasebe
X
X
X
8226 Malzeme
X
X
X
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
X
X
X
8227 Malzeme Mühendisliği
X
X
Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık
Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
6256 Matematik
X
X
X
X
3257 Matematik Mühendisliği
X
X
X
X
3255
36
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
06 07 08 09
10
11 12 13 14
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
3370 Matematik Öğretmenliği
X
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8229 Matematik Ve İstatistik
X
X
X
X
8230 Matematik-Bilgisayar Programcılığı
X
X
X
3258 Matematik-Bilgisayar
X
X
X
8244 Medya ve İletişim
X
X
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
X
X
9195 Medya ve Görsel sanatlar
X
X
9220 Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar
X
X
5119 Mekatronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5120 Mekatronik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3260 Metal Öğretmenliği
X
X
X
8231 Metal İşleri Öğretmenliği
X
X
X
8232 Metalurji Mühendisliği
X
X
X
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
X
X
X
6262 Meteoroloji Mühendisliği
X
3263 Mimarlık
X
3264 Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
X
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
X
3268 Muhasebe
X
X
X
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
X
X
X
9115 Muhasebe ve Denetim
X
X
X
5123 Muhasebe Ve Finansal/Finans Yönetim
X
X
X
3270 Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
X
X
X
4322 Muhasebe ve Maliye
X
X
X
3381 Muhasebe-Finansman
X
X
X
8234 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
X
X
9283 Mücevherat Mühendisliği
X
3274 Nükleer Enerji Mühendisliği
X
9116 Otel Yöneticiliği
X
8228
Matematik Ve İnformatik / Matematikİnformatik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37
X
4328 Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol
Donanımı
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol
4327
Teknikleri
4326
06 07 08 09
10
11 12 13 14
X
X
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
4329 Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri
X
X
X
X
8333 Otomotiv Mühendisliği
X
X
X
X
X
3278 Otomotiv Öğretmenliği
X
X
X
X
X
8334 Pazarlama
X
X
8349 Pazarlama Öğretmenliği
X
X
4334 Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
X
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
X
4335 Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması
X
Petrol ve Gaz Ürtetim Makineleri ve
Teçhizatı
Petrol, Gaz ve Boru Hatları ve
4337 Depoları Projelendirme, İnşası ve
İşletilmesi
Petrol-Gaz Yataklarının İşletimi ve
4338
Kullanımı
4336
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8241 Petrol Mühendisliği
X
X
4333 Petrol Teknolojisi ve Petrokimya
X
X
6283 Peyzaj Mimarlığı
X
3282 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
X
9120 Polimer Mühendisliği
X
3286 Psikoloji
X
X
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
3290
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
X
X
8247 Radyo ve Televizyon / Radyo-Tv
X
X
3288 Radyo, Tv ve Sinema
X
X
3287 Radyo-Televizyon, Sinema
X
X
9268 Raylı Sistemler Mühendisliği
X
8248 Rehberlik
X
X
8249 Reklam Tasarımı ve İletişimi
X
X
3291 Reklamcılık
X
X
3292 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
X
X
3299 Sanat Tarihi
X
X
4348 Sayısal Programlar
X
X
X
X
X
X
38
X
X
X
X
X
X
3302 Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim
Derecelendirme
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
3305
Öğretmenliği
9111
06 07 08 09
10
11 12 13 14
X
X
X
X
X
X
6303 Seyahat İşletmeciliği
X
X
3304 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
X
X
8254 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği
X
3309 Sınıf Öğretmenliği
X
X
3306 Sigortacılık
X
X
X
5127 Sigortacılık ve Risk Yönetimi
X
X
X
8292 Sinema
X
X
3307 Sinema ve Televizyon
X
X
3311 Sistem Mühendisliği
X
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
X
3313 Siyaset Bilimi
X
X
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
X
X
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
X
X
3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
X
X
6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
X
X
7104 Spor Yöneticiliği
X
X
9176 Spor Yönetimi
X
X
9121 Sosyal Programlar
X
X
4353 Sosyal ve Siyasal Bilimler
X
X
3319 Sosyoloji
X
X
3322 Şehir ve Bölge Planlama
X
4357
Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve
Yönetimi
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği
X
6324 Tarih
X
X
3371 Tarih Öğretmenliği
X
X
3326 Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
X
8264 Teknoloji Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9286 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39
06 07 08 09
10
11 12 13 14
7180 Tekstil
X
X
3327 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
X
X
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
X
X
3328 Tekstil Mühendisliği
X
X
3329 Tekstil Öğretmenliği
X
X
3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği
X
X
9207 Tekstil Tasarımı ve Üretimi
X
X
7181 Tekstil Tasarımı
X
X
4362 Tekstil Tekniği ve Teknolojileri
X
X
3331 Telekomünikasyon Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
8350 Telekomünikasyon Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
3332 Televizyon Gazeteciliği
X
4365 Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği
X
3334 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
X
X
8267 Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği
X
X
X
4367 Ticaret Ekonomisi
X
X
X
3333 Tesisat Öğretmenliği
X
3336 Turist Rehberliği
X
X
4371 Turizm
X
X
8352 Turizm Animasyonu
X
X
3337 Turizm İşletmeciliği
X
X
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
X
X
8270 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği
X
X
8272 Turizm Öğretmenliği
X
X
4373 Turizm ve Hizmetler
X
X
8142 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi
X
X
5129 Turizmde Büro Yönetimi
X
X
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
X
X
3340 Turizm ve Otelcilik
X
X
3341 Turizm ve Rehberlik
X
X
3342 Türk Dili ve Edebiyatı
X
X
X
X
X
X
40
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
06 07 08 09
10
11 12 13 14
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Maliye
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
15
3372 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
X
X
4376 Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı
X
X
3343 Türk Halkbilimi
X
X
3344 Türkçe Öğretmenliği
X
X
3346 Uçak Elektrik-Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8339 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3347 Uçak Gövde Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3349 Uçak Motor Bakım
X
X
X
X
X
X
X
8274 Uçak Teçhizat Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3348 Uçak Gövde-Motor
X
X
X
X
X
X
X
5136 Uçak Gövde-Motor Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3350 Uçak Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
5130 Ulaştırma ve Lojistik
X
X
4386 Uluslararası Ekonomi
X
X
X
X
6351 Uluslararası Finans
X
X
X
X
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
X
X
X
X
3352 Uluslararası İlişkiler
X
X
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
X
X
4389 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları
X
X
4390 Uluslararası İşletme
X
X
X
X
4391 Uluslararası İşletme Yönetimi
X
X
X
X
8275 Uluslararası İşletmecilik
X
X
X
X
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
X
X
X
X
3354 Uluslararası Lojistik/ ve Taşımacılık
X
X
X
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
X
X
X
3355 Uluslararası Ticaret
X
X
X
X
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
X
X
X
X
9282 Uluslararası Ticaret ve Finans
X
X
X
X
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
X
X
X
X
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
X
X
X
X
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
X
X
X
X
X
X
41
X
X
06 07 08 09
10
X
4395 Uygulamalı Matematik
X
X
X
X
X
X
8277 Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
X
X
X
X
X
X
5132 Üretim Mühendisliği
X
X
X
5140 Üretim Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
4402 Yapı/İnşaat Ekonomisi
X
X
8284 Yapı İşleri Öğretmenliği
X
X
3359 Yapı Öğretmenliği
X
X
3360 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
X
X
8340 Yapı Tasarımı
X
X
8285 Yapı Tasarımı Öğretmenliği
X
X
5134 Yazılım Mühendisliği
X
8288 Yiyecek İçecek İşletmeciliği
X
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
X
5143 Yönetim Bilimleri
X
8296 Yönetim Ve Organizasyon
X
5135 Ziraat Mühendisliği
X
9007 Diğer Bölümler
X
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42
Maliye
11 12 13 14
9218 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
X
Personel
İkmal
Tls. Sis. Tek.
MEBS Ağı
Sis.Tek.
Eln. Opt. Tek.
05
Silah Tek.
04
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Mühimmat
Telli Sistem
Operatörü
01 02
Bakım
Muhabere
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE
KOD NUMARALARI
JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN
MEZUN OLMASI GEREKEN LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI
KODU
11017
11025
11033
11041
11058
11066
11106
11122
11139
30028
30036
30044
30052
30077
30085
30093
30109
30117
30125
ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
KODU
LİSELER
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
Özel Lise
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
Fen Lisesi
Özel Fen Lisesi
Lise, Özel Lise
(Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler
Sosyal Bilimler Lisesi
Spor Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
Lise Programı
Endüstri Meslek Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Ticaret Meslek Lisesi Programı
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
Anadolu Meslek Lisesi Programı
Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
Sağlık Meslek Lisesi Programı
GÜZEL SANATLAR LİSESİ
40015
40023
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
ÖĞRETMEN LİSELERİ
50019
50027
Öğretmen Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ
52011
52028
52036
52052
Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
Özel Ticaret Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER
53016
53024
53032
53049
53057
53065
53073
53081
53098
53105
53113
53121
53138
Teknik Lise (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Gazetecilik Lisesi
İnşaat Teknik Lisesi
Kimya Teknik Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Motor Teknik Lisesi
Teknik Lise (Kız Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Ziraat Teknik Lisesi
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53146
Özel Anadolu Teknik Lisesi
53154
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53162
Anadolu Teknik Lisesi
ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
54012
54029
54045
54053
54061
54078
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
Gemi Yapı Meslek Lisesi
Kimya Meslek Lisesi
Matbaa Meslek Lisesi
54086
Motor Meslek Lisesi
54094
54142
54167
54175
54183
54207
Yapı Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
KIZ MESLEK LİSELERİ
55017
55025
55058
55066
55082
55155
55188
55228
Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Seramik Meslek Lisesi
Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Seramik Meslek Lisesi
Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
56013
Sağlık Meslek Lisesi
56021
Özel Sağlık Meslek Lisesi
56038
Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
56046
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
56102
Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.
56119
Laborant Meslek Lisesi
56127
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
57018
57026
57034
57067
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ
80013
80021
80038
80054
80079
80087
80095
80119
80127
80143
80151
80168
80176
80192
Adalet Meslek Lisesi
Denizcilik Meslek Lisesi
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
Maliye Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tarım Meslek Lisesi
80208
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Kaynak önlisans ve lisans programlarından mezun olan veya mezun olacak adayların aynı zamanda
yukarıda belirtilen liselerden mezun olmaları gerekmektedir. Tablodaki liseler dışında başka liselerden
mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
43
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*
* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından
yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE
GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler
işleme alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki
yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini
edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini
değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç
kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek
isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM başvuru
merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli
değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde
kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu
değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi yer almayan adaylar için “Eğitim Bilgileri” alanındaki
bilgilerde değişiklik, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ilgili resmî evrakla başvuru
aşamasında yapılabilecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
 Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği





SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği
T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri
yeterlidir. Ücret, İnternet aracılığıyla da yatırılabilir.
Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
Adayın Adı Soyadı
: ___________________________________
Adayın TC Kimlik Numarası :
Sınav Ücreti
: 60,00 TL
Download

jandarma genel komutanlığı jandarma astsubay temel kursu giriş