EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ 6. SINIFLAR OPEN HOUSE ETKİNLİK PROGRAMI
GRADE 6 OPEN HOUSE ACTIVITY PROGRAMME
SAAT
TIME
ETKİNLİK ADI
ACTIVITY
SÜRE
DURATION
SUNUM YERİ
VENUE
İÇERİK
CONTENT
16.00-16.30
Resim Sergisi & İkram
Art Exhibition
& Refreshments
30 dk.
30 mins.
Bahçe/Garden
Resim Sergisi & İkram
Art Exhibition & Refreshments
Burçak
Eyüboğlu Hall
Özel yetenekleri ve olağanüstü zekası olan Matilda Wormwood adında bir kızın hikayesinin anlatıldığı
müzikalden "Naughty" isimli şarkının performansı.
Performance of the song "Naughty" from a musical called Matilda, a story of a gifted girl.
Dört Dilde Open House Açış Konuşmaları
Opening Speeches in four languages
Tüm Sene Yapılan Çalışmalardan Kesitler
Barcovision of students' work
6. sınıf öğrencilerin İngilizce drama performansı.
Grade 6 English Drama Performance.
Turist olarak gittikleri İspanya ve Almanya'dan kesitler sunan 5. Sınıf öğrencilerinin performansı.
Performance of Grade 5 students presenting their trip to Spain and Germany.
Fen Bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin yarattığı çalgılardan kısa bir performans.
A short performance of a rhythm group of Grade 5 students who created their own musical instruments.
16.30-17.30
Müzikal Performans
"Matilda"
Musical Performance
"Matilda"
Açış Konuşmaları
Opening Speeches
Ders Sunumları
Lesson Presentations
Modern Diller Draması
Modern Languages
Drama
İngilizce Drama
English Drama
Ritm Grubu
Rhythm Group
60 dk.
60 mins.
Öğrenci ve velilerin sınıflarda interaktif etkinlikleri gerçekleştirmeleri
Student- Parent interactive in-class activities
Türkçe Sunumları
Turkish Presentations
30 dk.
30 mins.
6B
İngilizce Sunumları
English Presentations
30 dk.
30 mins.
5B
Matematik Sunumları
Mathematics
Presentations
30 dk.
30 mins.
5A
Öykü Çemberi Etkinliği
Literacy Circle Activity
Dilbilgisi işe yarıyor. "Conditionals" öğrenme zamanı
Grammar Works! Teaching and testing Conditionals
Kenken Yarışması
Kenken Competition
Dünyanın Yeni Yedi Harikası (Dünyanın yeni yedi harikasını öğrenmek ister misiniz ?)
Buluşlar ve İcatlar (Kim neden buldu; nerelerde kullandı ?)
30 dk.
30 mins.
6A
Teknoloji Sunumları
Technology
Presentations
30 dk.
30 mins.
Bilgisayar Laboratuvarı
Computer lab
Fen Sunumları
Science presentations
30 dk.
30 mins.
Fen Laboratuvarı
Science Lab
Fen Deney ve Aktiviteleri
Science Experiments and Activities
İspanyolca Sunumları
Spanish Presentations
20 dk.
20 mins.
4A (6A Öğrencileri)
4B (6B Öğrencileri)
Okul Hayatına Yolculuk
A Journey to School Days
18.30-18.40
Yönlendirme
Directing
10 dk.
10 mins.
Sunum Alanları
Öğrenci ve velilerin ilgili sunum alanlarına yönlendirilmeleri
Directing parents to relevant presentation areas.
Gösteri Sanatları
Performing Arts
20 dk.
20 mins.
Müzik Atölyesi
Music Room
Veli & Öğrenci /Atık malzemelerden yapılacak çalgılarla Ritm Çalışması
Parent&Student/Rhythm practice using musical instruments made of waste materials
Görsel Sanatlar
Visual Arts
20 dk.
20 mins.
Resim Atölyesi 1
Art Room 1
Veli& Öğrenci Minyatür Çalışması
Parent& Student Miniature Work
19.00-19.10
Yönlendirme
Directing
10 dk.
10 mins.
Açık Spor Alanları
Open Sports Areas
Öğrenci ve velilerin maç uygulamaları için hazırlanması
Parent& Student /Getting ready for Sports Competitions
19.10-19.40
Beden Eğitimi
Physical Education
30 dk.
30 mins.
Açık Spor Alanları
Open Sports Areas
Veli & Öğrenci
Spor branşlarına yönelik maç uygulaması
Parent&Student Sports Competition
19.50-20.20
6. SINIFLAR
30 dk.
30 mins.
Spor Salonu
Gym
Öğrencilerin Proje Sunumları
Student Project Presentations
18.40-19.00
Sosyal Bilgiler
Sunumları
Social Studies
Presentations
18.10-18.30
17.40-18.10
6. SINIFLAR
Seven Wonders of the World (How about learning about The Seven Wonders of the World?)
Discoveries and Inventions (Who invented it? Why did he invent it? How did he use it?)
"İnternetin Etik Kullanımı " konulu sunum
"İNTERNET GÜVENLİĞİ" OYUNU
A presentation about " Internet Ethics and Rules"
"E-SAFETY BOARD GAME"
AKADEMİK SUNUM
17.40-18.10
6. SINIFLAR
BRANŞ DERSİ SUNUMU
18.40-19.00
ALARA BALLI
TÜRKÇE
6-B
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
ATA ÖNDER
FEN BİLİMLERİ
FEN LABORATUVARI
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
BARIŞ ÇEPNİ
TEKNOLOJİ
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
BERK CAN KALAYCI
TEKNOLOJİ
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
DAMLA YALÇINDAĞ
MATEMATİK
5/A
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
DARWİN SERDAR DİKİCİ
MATEMATİK
5/A
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
DENİZ ÖZÜÇER
FEN BİLİMLERİ
FEN LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
DENİZ ECE AYDIN
İNGİLİZCE
4/A
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
EDİZ SAN ULUĞ
FEN BİLİMLERİ
FEN LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
EMRE BERENT YÜCEL
TEKNOLOJİ
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
EREN HÜROĞLU
MATEMATİK
5/A
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
KEVIN BORA AYDIN
TEKNOLOJİ
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
LARA ELİF BULUTOĞLU
İNGİLİZCE
4/A
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
NAZİF DENİZ ELİGÜZELOĞLU SOSYAL BİLGİLER
6/A
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
OKYAY ARIKAN
TÜRKÇE
6-B
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
ÖZGÜR OSKAY
SOSYAL BİLGİLER
6/A
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
SİM BEKEN
İNGİLİZCE
4/A
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
TUNA TUNÇER
SOSYAL BİLGİLER
6/A
GÖSTERİ SANATLARI
MÜZİK ATÖLYESİ
URAS GÜNENÇ
FEN BİLİMLERİ
FEN LABORATUVARI
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
YAMAN YAZDIÇ
TÜRKÇE
6-B
GÖRSEL SANATLAR
RESİM ATÖLYESİ
TÜM ÖĞRENCİLER
İSPANYOLCA
18.10.18.30
6-A ÖĞRENCİLERİ 4-A
6-B ÖĞRENCİLERİ 4-B
TÜM ÖĞRENCİLER
BEDEN EĞİTİMİ
19.10-19.40
AÇIK SPOR ALANI
TÜM ÖĞRENCİLER
PROJE SUNUMLARI
19.50-20.20
SPOR SALONU
Download

6. sınıflar