KENT
KONSEYLERİ
EL KİTABI
HAZIRLAYAN
M. Semih PALA
BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI
KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE
KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI
KURULMUŞ OLAN YERLERDE
KENT KONSEYİ SEÇİMLERİNİN YAPILMASI
KENT KONSEYİ KANUN, YÖNETMELİK, YÖNERGE
BURSA KENT KONSEYİ YAPILANMASI
KENT
KONSEYLERİ
EL KİTABI
HAZIRLAYAN:
M. Semih PALA
BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI
KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE
KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI
KURULMUŞ OLAN YERLERDE
KENT KONSEYİ SEÇİMLERİNİN YAPILMASI
KENT KONSEYİ KANUN, YÖNETMELİK, YÖNERGE
BURSA KENT KONSEYİ YAPILANMASI
Bursa Kent Konseyleri Yayınları - 41
Kurumsal Yayınlar Dizisi - 7
Bursa Kent Konseyi Yayın Kurulu
M.Semih PALA
Enes Battal KESKİN
Neslişah Hanzade ERBEY KUŞKU
Cüneyt ACAR
Murat BAŞLAR
Hatice BEYTEKİN
Bu yayının tüm hakları Bursa Kent Konseyi’ne aittir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
1. Baskı / Mayıs 2014
Atatürk Kongre Kültür Merkezi - Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 270 82 70 - Faks: 0224 270 82 78
Web: www.bursakentkonseyi.org.tr
E-posta: [email protected] - [email protected]
İÇERİK
Kent Konseylerinin Çalışma Prensipleri................................................6
İlçelerde / İllerde / Büyüksehirlerde
Kent Konseyinin Kurulması..................................................................8
Kurulmuş Olan Yerlerde İlçelerde / İllerde / Büyükşehirlerde
Kent Konseyi Seçimlerinin Yapılması...................................................11
Kanun................................................................................................14
Kent Konseyi Yönetmeliği...................................................................15
Bursa Kent Konseyi Yönergesi.............................................................24
Bursa Kent Konseyi Bilgileri ...............................................................36
Bursa Kent Konseyi Organizasyon Şeması...........................................38
Bursa Kent Konseyi Çalışma Ofisleri....................................................39
Bursa Kent Konseyi Meclisleri.............................................................40
Bursa Kent Konseyi Çalışma Grupları...................................................41
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE
BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI MEHMET SEMİH PALA
KENT
KONSEYLERİNDE
BURSA
MODELİ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli Kent
Konseyi Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerine devam eden Bursa Kent Konseyi,
teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri Bursa’ya ve Türkiye’ye taşıma
yolunda hızla ilerliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurumsal yapımızı hızlı bir şekilde
tamamlayarak Türkiye’ye örnek bir yapıya ulaştık. Yeni bir Bursa Markası olarak
da Türkiye ve Dünya’ya örnek olma yolunda ilerliyoruz.
Yerelleşme ve demokratikleşme sürecinde iktidarın kent konseyleri oluşumuna
çok önemli katkı koyduğunu görüyoruz. Belediye olan her yerde kent
konseyleri, halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, düşüncelerini yöneticilere
aktardığı önemli kurumlar haline geliyor.
Bursa Kent Konseyi’nde Bursa için güzel çalışmalara imzalar atılmaktadır.
Bu oluşuma seçilerek gelen ve Bursa hassasiyeti taşıyan insanlar olarak
tüm katılımcılarımız, gönüllülerimiz, meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla
araştırarak, düşünerek, tartışarak çözümler üretmeye gayret sarf ediyoruz.
Bursa Kent Konseyi, herkese ve her kesime açıktır. Bursa Kent Konseyi’nin kapıları
katılımcılık ve demokrasi isteyen her kuruma açıktır. Toplantılar ve etkinlikler
halka açık olarak yapılmakta ve herkese konuşma hakkı verilmektedir. Yerel
demokrasi isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Bursa Kent Konseyi’nde
kent sorunları, medeni bir ortamda ele alınmaktadır. Bir demokrasi platformu
haline gelen Bursa Kent Konseyi, toplumsal denge çizgisini devam ettirecektir.
Bursa Kent Konseyi; başkanıyla, genel sekreteriyle, yürütme kuruluyla, kadın,
gençlik, engelli ve çocuk meclisleriyle, 30 adet çalışma grubuyla, 6 adet çalışma
ofisiyle kurumsal yapısını tamamlamıştır. Bursa Kent Konseyinin kuruluşundan
itibaren tüm çalışmalarında katkı ve destek veren Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Recep ALTEPE’ye ve Bursa Kent Konseyi’ne anlam katan değerli
gönüllülerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
M. Semih PALA
İnşaat Mühendisi
Bursa Kent Konseyi Başkanı
6
KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
5393 Sayılı Yasa Madde 76 :
“Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum
örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda
yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin
çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle
belirlenir.”
Yasada belirlenen Kent Konseyleri katılımcı profili :
- Valilik, Belediyeler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğindeki / Akademik Meslek Odaları – İş Hayatı Meslek Odaları
- Siyasi Partiler, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar
- Dernekler (Teknik-Ekonomik / Sosyal-Kültürel / Sportif / Hemşehri)
Kent Konseyleri :
- 5393 sayılı yasa ile kurulan Kent Konseyleri, demokratikleşme
anlayışında önemli bir kurumsal yapıdır. Yasada belirlenen güçlü bir
katılımcı profiline sahip olan Kent Konseyleri gücünün bilincinde
olmalıdırlar. Toplumsal kuruluşların yöneticileri, kent konseyleri
yapılanmasını iyi değerlendirmelidirler.
7
- Belediye olan her yerde kurulması gereken Kent Konseyleri, kendi
yörelerinde en önemli “TOPLUMSAL KURULUŞ” haline gelebilmelidir.
- Kent Konseyleri, halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, çözümlerin üretildiği, düşüncelerin yönetimlere aktarıldığı, kentin dinamiklerini kapsayan “DEMOKRASİ PLATFORMU” olmalı, gereksiz ve anlamsız çekişme ve tartışma ortamları haline getirilmemelidir.
- Kent Konseyleri, görüş beyan edilen, öneriler sunulan, gönlünce değil,
gönüllü olarak çalışılan, kent insanının ve kurumlarının sahiplendiği
“YEREL DEMOKRATİK BULUŞMA NOKTASI” olmalıdır.
- Kent Konseyleri, kentin tüm dinamiklerini kapsayan bir
“ÇATI KURULUŞU” olmalı, belirli kesimlere değil, “HERKESE ve
HERKESİME HİTAP” edebilmelidir.
- Kent Konseyleri, “ORGANİZASYON ve KOORDİNASYON GÖREVİ”
yapmalıdır.
- Kent Konseyleri bünyesinde kentin öncelikli sorunları doğrulusunda “KATILIMA ve ORTAKLIĞA DAYALI PROJELER” üretilmelidir.
- Kent Konseyleri “TOPLUMSAL DENGE ÇİZGİSİ ANLAYIŞI” ile,
Demokrasi kültürünün geliştirilmesi,
Uzlaşma ve hoşgörü anlayışının geliştirilmesi,
Sosyal hayatta insan ilişkilerinin geliştirilmesi,
Özgürlükler ve insan haklarının geliştirilmesi için;
belirli kesimlere değil, “HERKESE ve HER KESİME AÇIK” çalışmalıdır.
- Kent Konseylerinde “TEMEL PRENSİPLER” olarak,
“Demokrasi, Hukuk, İnsan Hakları ve Özgürlükler” esas alınmalıdır.
8
İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE
KENT KONSEYİNİN KURULMASI
Yeni kurulacak Kent Konseylerinde
Belediye Başkanınca yapılacak işler:
1-) Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin belirlenmesi :
-Belediye Başkanı tarafından Valilik Makamına 5393 sayılı yasa ve Kent
Konseyleri yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi Genel Kurullarında
katılım sağlanması ve temsilci belirlenmesi için yazı yazılır.
-Valilik/Kaymakamlık, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
2-) Valilikçe/Kaymakamlıkça sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum
temsilcisinin belirlenmesi :
-Belediye Başkanı tarafından Valilik/Kaymakamlık Makamına 5393
sayılı yasa ve Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi
Genel Kurullarında sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum temsilcisinin
belirlenmesi için yazı yazılır.
-Valilik/Kaymakamlık, sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum yöneticisini
veya temsilcisini bildirir.
3-) Belediye temsilcisinin belirlenmesi :
Belediye Başkanı, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
4-) Rektörlük temsilcisinin belirlenmesi : (Büyükşehirlerde ve illerde)
-Belediye Başkanı tarafından Rektörlüklere 5393 sayılı yasa ve Kent
Konseyleri Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi Genel Kurullarında katılım
sağlanması ve temsilci belirlenmesi için yazı yazılır.
-Üniversiteler birden fazla ise her üniversiteden birer temsilci istenir.
-Bir üniversite olması durumunda en az bir en çok iki temsilci istenir.
-Rektörlük, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
9
5-) Muhtar temsilcilerinin belirlenmesi :
Belediye başkanı tarafından işlemler başlatılır.
a-) Muhtarlık sayısı 20 ye kadar olan yerlerde tüm muhtarlar temsilci
sayılırlar.
b-) Muhtarlık sayısı 20 ve fazlası ise muhtarlar temsilci belirlemek üzere
Belediye Başkanı tarafından yazı ile toplantıya çağrılır. İlk toplantıda
çoğunluk sağlanmaz ise iki gün sonra çoğunluğa bakılmaksızın toplantı
yapılır.
c-) En az 20 veya muhtar sayısının en çok yüzde otuzuna kadar muhtar
temsilcisi seçimi yapılır.
6-) Kurumsal Katılımcı Üyelerin belirlenmesi :
-Belediye Başkanı tarafından adresi belediye sınırları içinde olan;
a- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
Akademik Meslek Odaları:
Mühendis Mimar Odaları, Barolar,
Tabip Veteriner Hekim Diş Hekimleri Odaları,
Muhasebeci Mali Müşavirler Yeminli Mali Müşavirler Odaları,
Noter Odaları
İş Hayatı Meslek Odaları:
Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Esnaf Odaları, Ziraat Odaları
b- İlgili dernekler, vakıflar ve sendikalara,
c- Teşkilatını kurmuş siyasi partilere yazılar yazılır.
-Belediye Başkanlığınca yazı yazılan kurumlardan isteyenler, kent
konseyi genel kurullarına kurumsal katılımcı olunacağına dair cevabi
yazısı ekinde yetkili temsilcisini de bildirirler.
7-) Kent Konseyi Genel Kurulu üye listesinin hazırlanması
Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen
kurumsal üyeler, kent Konseyi Genel Kurulunun katılımcısı olurlar. Genel
Kurul Kurumsal Üye listesi ilan edilir. Kent Konseyi Genel Kurul Üye
Listesinde bulunmayanlar aday olamazlar.
10
8-) Kent Konseyi Seçiminin yapılması
-Belediye Başkanı belirlenen gündemle toplanmak üzere genel kurul
üyelerini belirlediği tarihte çoğunluklu ve 2 gün sonrasına çoğunluksuz
olarak toplantıya çağırır.
-Seçimli genel kurul gündemi:
1-Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Çalışma Yönergesinin görüşülmesi ve oylanması
5-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
6-Kent Konseyi Başkanı seçimi
7-Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
8-Kapanış
-İlk genel kurul, Belediye Başkanının veya görevlendireceği temsilcisinin
başkanlığında toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı
yapılır.
-Toplantıyı idare etmek üzere 1 başkan ve 2 üyeden oluşan Divan
Kurulu seçimi yapılr.
-Çalışma Yönergesi olarak 25.05.2012 tarihli “Bursa Kent Konseyi
Çalışma Yönergesi” kabul edilir.
-Yeni yönergeye göre işlemler devam ettirilir.
-Divan Kurulu öncelikle 3 kişilik Tasnif Kurulunun seçimini yaptırır.
-Kent Konseyi başkanı seçimi yapılır. İlk turda genel üye sayısın üçte iki
çoğunluk şartı aranır.
-Kent Konseyi başkanı seçiminden sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu
seçimi yapılır.
9-) Kent Konseyi Genel Sekreterinin belirlenmesi :
-Genel kurul sonrasında Kent Konseyi Başkanı, Belediye Başkanlığından
Kent Konseyi Genel Sekreterliği için üç aday isim ister. Kent Konseyi
Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı tarafından bildirilen üç isim
arasından birini Kent Konseyi Genel sekreteri olarak belirler.
-Genel Sekreter belirlenmesi, ilk kuruluşta ve her yerel seçim
sonrasındaki ilk dönem genel kurulundan sonrasında yapılır.
11
KURULMUŞ OLAN YERLERDE
İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE
KENT KONSEYİ SEÇİMLERİNİN YAPILMASI
Kurulmuş olan yerlerdeki Kent Konseylerinde yapılacak işler:
1-) Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin belirlenmesi :
-Kent Konseyi başkanı tarafından Valilik Makamına 5393 sayılı yasa ve
Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi Genel Kurullarında
katılım sağlanması ve temsilci belirlenmesi için yazı yazılır.
-Valilik/Kaymakamlık, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
2-) Valilikçe/Kaymakamlıkça sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum
temsilcisinin belirlenmesi :
-Kent Konseyi Başkanı tarafından Valilik/Kaymakamlık Makamına
5393 sayılı yasa ve Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi
Genel Kurullarında sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum temsilcisinin
belirlenmesi için yazı yazılır.
-Valilik/Kaymakamlık, sayısı 10’u geçmeyen resmi kurum yöneticisini
veya temsilcisini bildirir.
3-) Belediye temsilcisinin belirlenmesi :
-Kent Konseyi Başkanı tarafından Belediye Başkanlığına, 5393 sayılı
yasa ve Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca, Kent Konseyi Genel
Kurullarında katılım sağlanması ve temsilci belirlenmesi için yazı yazılır.
-Belediye Başkanı, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
4-) Rektörlük temsilcisinin belirlenmesi : (Büyükşehirlerde ve illerde)
-Kent Konseyi Başkanı tarafından Rektörlüklere 5393 sayılı yasa ve
Kent Konseyleri Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi Genel Kurullarında
katılım sağlanması ve temsilci belirlenmesi için yazı yazılır.
-Üniversiteler birden fazla ise her üniversiteden birer temsilci istenir.
-Bir üniversite olması durumunda en az bir en çok iki temsilci istenir.
-Rektörlük, kendi ismini veya temsilcisinin ismini bildirebilir.
12
5-) Muhtar temsilcilerinin belirlenmesi :
Kent Konseyi Başkanı tarafından işlemler başlatılır.
a-) Muhtarlık sayısı 20 ye kadar olan yerlerde tüm muhtarlar temsilci
sayılırlar.
b-) Muhtarlık sayısı 20 ve fazlası ise muhtarlar temsilci belirlemek üzere
Kent Konseyi Başkanı tarafından, Yürütme Kurulunda belirlenen tarih ve
gündem ile toplantıya çağrılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise iki
gün sonra çoğunluğa bakılmaksızın toplantı yapılır.
c-) En az 20 veya muhtar sayısının en çok yüzde otuzuna kadar muhtar
temsilcisi seçimi yapılır.
6-) Kurumsal Katılımcı Üyelerin Genel Kurula çağrılması :
-Kent Konseyi Başkanlığı tarafından yürütme Kurulunca Kurumsal
Üyeliği kabul edilen;
a- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
Akademik Meslek Odaları:
Mühendis Mimar Odaları, Barolar, Tabip Veteriner Hekim Diş Hekimleri
Eczacılar Odaları, Muhasebeci Mali Müşavirler Yeminli Mali Müşavirler
Odaları, Noter Odaları
İş Hayatı Meslek Odaları:
Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Esnaf Odaları, Ziraat Odaları
b- İlgili dernekler, vakıflar ve sendikalara,
c- Teşkilatını kurmuş siyasi partilere genel kurullara katılacak olan yetkili
temsilcisinin bildirilmesini isteyen yazılar yazılır.
-Kurumsal Üyeler son beş güne kadar yetkili temsilcisini bildirirler.
7-) Kent Konseyi Genel Kurul Tabii Üyelerinin belirlenmesi :
Usulüne göre seçimleri yapılan ve oluşturulan Kent Konseyi Meclis
Başkanları, Kent Konseyi Çalışma Grubu Temsilcileri, Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeleri Genel Kurulların tabii üyeleri olup seçme ve
seçilme haklarına sahiptirler.
8-) Kent Konseyi Genel Kurulu üye listesinin hazırlanması
Yetkili temsilcisini bildiren kurumsal üyeler, kent Konseyi Genel
Kurulunda oy kullanma hakkına sahip olurlar. Genel Kurul Kurumsal
Üye listesi ilan edilir. Kent Konseyi Genel Kurul Üye Listesinde
bulunmayanlar aday olamazlar.
13
9-) Kent Konseyi Seçiminin yapılması
-Kent Konseyi Başkanlığı, yürütme kurulu kararı ile belirlenen gündemle
toplanmak üzere çoğunluklu ve 2 gün sonrasına çoğunluksuz olarak
genel kurul üyelerini toplantıya çağırır.
-Seçimli genel kurul gündemi:
1-Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Çalışma Yönergesinin görüşülmesi ve oylanması
5-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
6-Kent Konseyi Başkanı seçimi
7-Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
8-Kapanış
-Seçimli Genel Kurul, Kent Konseyi Başkanının veya görevlendireceği
temsilcisinin başkanlığında toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde
ikinci toplantı yapılır.
Toplantıyı idare etmek üzere 1 başkan ve 2 üyeden oluşan Divan Kurulu
seçimi yapılr.
-Çalışma Yönergesi olarak 25.05.2012 tarihli “Bursa Kent Konseyi
Çalışma Yönergesi” kabul edilir.
-Yeni yönergeye göre işlemler devam ettirilir.
-Divan Kurulu öncelikle 3 kişilik Tasnif Kurulunun seçimini yaptırır.
-Kent Konseyi Başkanı seçimi yapılır. İlk turda genel üye sayısın üçte iki
çoğunluk şartı aranır.
-Kent Konseyi Başkanı seçiminden sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu
seçimi yapılır.
10-) Kent Konseyi Genel Sekreterinin belirlenmesi :
-Genel kurul sonrasında Kent Konseyi Başkanı, Belediye Başkanlığından
Kent Konseyi Genel Sekreterliği için üç aday isim ister. Kent Konseyi
Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı tarafından bildirilen üç isim
arasından birini Kent Konseyi Genel sekreteri olarak belirler.
-Genel Sekreter belirlenmesi, ilk kuruluşta ve her yerel seçim
sonrasındaki ilk dönem genel kurulundan sonrasında yapılır.
14
KANUN
BELEDİYE KANUNU
Resmi Gazete No : 25874
Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005
Kent konseyi
MADDE 76. — Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun
ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum
örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda
yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma
usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
15
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
1) Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete
TC Resmi Gazete Tarih: 8 Ekim 2006 - Sayı: 26313
2) Değişikliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete
TC Resmi Gazete Tarih: 6 Haziran 2009 - Sayı: 27250
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim
ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan
belediyeyi,
16
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla,
hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma
önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği
ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim
mekanizmalarını,
c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta
olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına
dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin
kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin
yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında
oluşmuş ortak yapıları,
ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde
1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen
Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel
yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte
kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel
Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan
Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu,
yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal
ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını
e) YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA İLKELERİ
Kent konseyinin oluşumu
MADDE 5 – (1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli
idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede
belirtilen üyelerden oluşur.
17
(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye
başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında
toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en
az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme
kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.
Kent konseyinin görevleri
MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik
hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok
aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını
sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde,
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığın, demokrasiyi ve uzlaşma
kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere
sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda
bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalınkentin yaşam kalitesini
geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları
desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlamak,
18
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik,
öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili
belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
Çalışma ilkeleri
MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını
sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve
çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir
geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleimiş
Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent
yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak
ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek,
tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığın ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma
kültürünü benimsemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ ve ORGANLARI
Kent konseyi üyeliği
MADDE 8 – (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık
anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş
temsilcilerinden oluşur:
19
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle
muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine
toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu
geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri
temsilcileri,
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,
üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden
birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer
temsilcisi.
Organları
MADDE 9 – (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve çalışma grupları
ç) Kent konseyi başkanı
Genel kurul
MADDE 10 – (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup
8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve
eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt
çoğunluğu ile toplanır.
20
(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın
bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya
başkanlık eder.
(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının
seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
Yürütme kurulu
MADDE 11 – (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem
için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve
gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur.
Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme
kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul
tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı
izler.
Kent Konseyi Başkanı
MADDE 11/A – (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.
Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev
süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç
yıldır.
(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının
üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan
aday, başkan seçilmiş olur.
(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının
birinci birleşimde tamamlanır.
(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi
başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme
kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.”
21
Meclisler ve çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis
ve çalışma gurupları oluşturabilir.
(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel
kurulca belirlenir.
(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler,
kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra
değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER
Toplantı ve görüşme usulü
MADDE 13 – (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde
belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır.
(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8
inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine
olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
Görüşlerin ilanı
MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler,
belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye
tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna
duyurulur.
Genel sekreterlik
MADDE 14/A –(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı
tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
22
(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin
yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri
yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı
sorumludur.”
Sekreterya hizmetleri
MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye
tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek
görevliler tarafından yerine getirilir.
(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel
sekretere karşı sorumludur.”
Yönerge çıkarma
MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmelize aykırı
olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.
Kent konseyinin mali yapısı
MADDE 16/A – (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek
ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde,
kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan
belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırıs ile yapılır.
(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara
ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.
(3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında
bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda
yürütme kurulu oluşturulur.
23
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
k
i
l
n
i
k
t
E
0
0
5
.
1
a
Yıld
BURSA
KENT
KONSEYİ
24
YÖNERGE
Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin Kabul Tarihi: 25.05.2012
(Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu 25.05.2012 Tarihli Toplantı)
BURSA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1:
Bu yönergenin amacı, Bursa Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2:
Bu yönerge, Bursa Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu,
organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
DAYANAK
Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince,
8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı
değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4:
Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Bursa
Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde
belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve
denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına
sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas
alan ve sivil toplumu önceleyen Bursa Kent Konseyi’ni,
c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent
konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların
kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda
bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik
platform olma esasına dayanan Bursa Kent Konseyi Meclislerini,
25
d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim
anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir
kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında
oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak
yapılar olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri
ve deneyimini Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler
ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi
partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil
toplum kuruluşlarını ifade eder.
KENT KONSEYİNİN AMACI
Madde 5:
Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar
yürütür.
KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU
Madde 6:
a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay
içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel
kurul toplantısını yapar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde
Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent
Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında
toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere
Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu
seçilir.
d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve
Yürütme Kurulu üyeleri seçilir.
26
e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul
toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.
f) Kent Konseyi genel kurulu ve yürütme kurulunun toplanamaması
nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli
genel kurul çağrısı yapabilir.
KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ
Madde 7:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim
anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde,
uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluşturulmasını sağlamak,
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyoekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi
ve tanıtılmasını sağlamak,
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar
arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine
imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil
toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve
uygulayıcılarla paylaşmak,
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki
etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
h) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye
meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda
bulunmak,
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile, ülkemizde kent
konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak
amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
27
k) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar
yapmak, girişimlerde bulunmak.
KENT KONSEYİ ÜYELERİ
Madde 8:
Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden
oluşur:
a) Vali veya temsilcisi,
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum
ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu
geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından
seçecekleri temsilcileri,
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci.
g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının
temsilcileri.
KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ
Madde 9:
a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum
kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu
kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent
Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.
b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne
uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından
değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.
c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç
kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden
sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir.
28
d) Kent konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil
edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun
doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir.
Başvurular, seçimli genel kurula en az onbeş gün kala yenilenmiş
olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler,
seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
e) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri
ile Çalışma Grubu Temsilcileri, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme
Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye
Temsilcisi veya Çalışma Grubu Temsilcisi olmayanlar Kent Konseyi Genel
Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
f) Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak
çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.
g) Meclislere ve çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel
bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin
onayı ile gerçekleşir. Kurumsal Üyelerin temsilcileri ayrıca Bireysel Üye
Formu doldururlar.
h) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent
konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak
üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin
savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi
ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.
KENT KONSEYİ ORGANLARI
Madde 10:
Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konseyi Başkanı
d) Meclisler ve Çalışma Grupları
KENT KONSEYİ GENEL KURULU
Madde 11:
a) Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede
belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme
Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey
toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.
29
b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek
kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar.
c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en
az onbeş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara
internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da
kamuoyuna duyurulur.
d) Kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği
temsilcilerinin isimleri, genel kurul toplantısından en az beş gün önce
yazı ile Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir.
e) Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç
yılda bir yapılır.
f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı
ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya
8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine
olağanüstü toplantıya çağırılabilir
g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az
olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından
belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları
dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru
yapılır.
h) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı
takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu
toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme
Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alınır.
i) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya
görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel
kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder.
Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi
yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.
j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada
eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının
seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.
30
l) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri
doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla
Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
m) Seçimli genel kurul gündemi:
1-Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
5-Kent Konseyi Başkanı seçimi
6-kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
7-Kapanış
n) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı
tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından,
bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
o) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme
Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı
başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.
KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU
Madde 12:
a) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri
Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler
veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu
temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel
Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 12 asıl
ve 12 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır.
Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 12 asıl ve 12 yedek
isim bulunabilir veya yazılabilir. 12’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası
iptal edilir.
c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 12 asıl aday yürütme kurulu
üyeliğine, 12 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.
d) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı,
31
12 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel
Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun
başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en
yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda
bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
e) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla
Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen
gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak
bildirilir.
f) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa
katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile
düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye
sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi
olarak çağırılır.
g) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler
seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç
yıldır.
h) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının
zamanını ve gündemini belirler.
i) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda
yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.
KENT KONSEYİ BAŞKANI , BAŞKAN VEKİLİ ve
BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 13:
a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi
başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel
olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının
üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan
aday, başkan seçilmiş olur.
32
c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli
veya açık oylama sistemi ile yapılır.
d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının
birinci birleşiminde tamamlanır.
e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni
temsil eder.
f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına
başkanlık eder.
g) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden
kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun
en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev
aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır. ı) En yaşlı üyenin bu
hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı
Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak
tayin eder.
j) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında Başkanı
temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından iki
Başkan Yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcılarının görevi Başkanı
temsil ile sınırlıdır.
KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma
grupları oluşturabilir.
b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili
diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüldükten
sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.
d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel
Sekreterliği tarafından yapılır.
e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve
Çalışma Gruplarında
başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.
f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme
Kurulunca belirlenir.
33
KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 15:
a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin
8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel
Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.
b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi
Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için
iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler
değiştirilebilir.
c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak
yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis
Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur.
d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede
kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine
uygun olarak düzenlenir.
e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.
f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel
Kurulunun tabii üyesidirler.
g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu
kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en
az onbeş gün öncesinden belirlenir.
h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi
Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.
i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.
KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA
ESASLARI
Madde 16:
a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun
bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.
b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci,
temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent
Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü
yenilenebilir.
34
c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu
tarafından belirlenir.
d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal
üyesidir.
KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ve YARDIMCISI
Madde 17:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal
üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme
Kurulu tarafından seçilir.
b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine
getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri
yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili
organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve
yürütme kurulunu bilgilendirir.
d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı
sorumludur.
e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel
Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına
Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler
yapılır.
f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve
Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter
bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder.
KENT KONSEYİ HİZMETLERİ
Madde 18:
a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen
görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu
çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin
yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını,
sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.
35
KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI
Madde 19:
a) Belediyeler, bütçesinde Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle
ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje
başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.
YÜRÜTME
Madde 20:
Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.
YÜRÜRLÜK
Madde 21:
Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü
takiben yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDELER
1. Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan Meclisler ve
Çalışma Grupları ile üyelikler, bu yönerge hükümlerine uygun hale
getirilir.
2. Yürürlükte olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, Kadın Meclisi,
Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Çalışma Grupları
Çalışma Yönergeleri bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
MERİNOS PARKI
BURSA KENT KONSEYİ BİNASI
BURSA KENT KONSEYİ
TOPLANTI SALONLARI VE ÇALIŞMA OFİSLERİ
Kadın Meclisi Ofisi
Yürütme Kurulu Odası
Gençlik Meclisi Ofisi
Koza Salon
Engelliler Meclisi Ofisi
Erguvan Camlı Salon
Çocuk Meclisi Ofisi
Çınar Camlı Salon
BURSA KENT KONSEYİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BURSA KENT KONSEYİ GENEL KURULU
BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI
Yerel Gündem Şube Müdürlüğü
BAŞKAN YARDIMCILARI
BURSA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU
BURSA KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
MECLİSLER
ÇALIŞMA GRUPLARI
• Kadın Meclisi
• Gençlik Meclisi
• Engelliler Meclisi
• Çocuk Meclisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
OFİSLER
• Sekreterya ve
İdari İşler Ofisi
• Sivil Toplum ve
Projeler Ofisi
• Ulusal ve Uluslararası
Çalışmalar Ofisi
• Meclisler ve Çalışma
Grupları Ofisi
• İletişim ve Organizasyon Ofisi
• Destek Hizmetler Ofisi
Antik Bursa Ç.G.
Bursa Ç.G.
Bursa Tanıtım Ç.G.
Çekirge Ç.G.
Çevre Ç.G.
Eğitim Ç.G.
Emekliler Ç.G.
Fotoğraf Ç.G.
Gönül Dostları Ç.G.
Hemşehri Dernekleri Ç.G.
Hukuk Ç.G.
İş Hayatı Ç.G.
Kalkınma Ç.G.
Kent Güvenliği Ç.G.
Kent Hayatı Ç.G.
Koza Ç.G.
Kültür Sanat Ç.G.
Merinos Ç.G.
Müzik Eğitim Ç.G.
Ressamlar Ç.G.
Sağlık Ç.G.
Sanayi ve Ticaret Ç.G.
Sosyal İşler Ç.G.
Spor Ç.G.
Şairler Yazarlar Ç.G.
Tarihi Kültürel Miras Ç.G.
Turizm Ç.G.
Türk Sanat Müziği Ç.G.
Uludağ Ç.G.
Yabancılar Ç.G.
BURSA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA OFİSLERİ
1. SEKRETERYA VE İDARİ İŞLER OFİSİ
Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve diğer toplantı ve
organizasyonların sekretaryasını yürütmek, yazışmalarını hazırlamak,
evrakların takibini ve yönlendirilmesini sağlamak, Bursa Kent Konseyi
Başkanı ve Genel Sekreteri’nin programlarını hazırlamak ve bildirmek
amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Bursa Kent Konseyi çalışmalarına
ayni ve maddi destek veren Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün tüm resmi
iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.
2. SİVİL TOPLUM VE PROJELER OFİSİ
Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin idari, iletişim, proje
hazırlama ve yürütme kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun
iyileştirilmesi, sivil toplumun karar alma ve politika belirleme süreçlerine aktif
katılımının sağlanması, bu doğrultuda çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim
anlayışıyla kentin yaşam kalitesinin arttırılmasına, dezavantajlı grupların
toplumsal yaşama katılımına, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin
geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanması ve uygulanması amacıyla
çalışmalar yapmaktadır.
3. ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR OFİSİ
Uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri
hayata geçirmek; uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek,
tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak; katılımcılığı ve ortak
akla dayanan uzlaşmayı esas almak amacıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar
yürütmektedir. Bursa Kent Konseyi adına ortaklık kurma ve proje geliştirmek
üzere platformlara üye olmak, yurt içi – yurt dışı çalışma ziyaretleri, toplantı
vb. faaliyetler gerçekleştirmektedir.
4. MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI OFİSİ
Bursa Kent Konseyi’nin organları olan meclisler ve çalışma gruplarının
gerçekleştirdiği faaliyetleri desteklemek, gönüllülük bilincini, katılımcılığı
ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, belediye ile gönüllü arasındaki iletişimi
sağlamak ve kent konseyinde alınan kararların değerlendirilmesi amacıyla
ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir.
5. İLETİŞİM VE ORGANİZASYON OFİSİ
Bursa Kent Konseyi organlarının ve katılımcı kurum ve kuruluşların
etkinlik ve toplantı organizasyonlarına destek vermek, tanıtım ve duyuru
materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımını gerçekleştirmek, etkinliklerin
öncesinde ve sonrasında yerel, ulusal ve uluslararası alanda, veb sitesi
güncellemeleri ve basın haberleri ile tanıtımını yapmak amacıyla çalışmalar
yürütmektedir.
6. DESTEK HİZMETLERİ OFİSİ
Bursa Kent Konseyi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçların
yönlendirilmesini, temizlik ve servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
BURSA KENT KONSEYİ MECLİSLER
KADIN MECLİSİ: Kadınların kendi sorunlarına sahip
çıkmaları için karar alma süreçlerine ve kentsel
yaşamın her alanına katılımını sağlamak amacıyla;
kadınların ve kadınlarla ilgili kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite, meslek
odaları ve sendika temsilcileri, kadın muhtarlar
ve meclis üyelerinin oluşturduğu demokratik bir
yapıdır.
GENÇLİK MECLİSİ: Gençlerin kent yönetimine aktif
olarak katılmaları, kent sorunlarının çözümünde
rol almaları, kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve
gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla;
gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite ve lise
temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.
ENGELLİLER MECLİSİ: Engellilerin toplum içinde
eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve
toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının
sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılması
ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi
amacıyla; engellilerin ve engellilerle ilgili kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite
temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.
ÇOCUK MECLİSİ: Çocukların kent yönetimine
aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili
sorunlarının çözümünde rol almaları ve çocukların
yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak
amacıyla; çocukların ve çocuklarla ilgili kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ilköğretim
okulları temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir
yapıdır.
BURSA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI
1. ANTIK BURSA ÇALIŞMA GRUBU
Bursa ve çevresinin tarihini ve bu tarihe ait ipuçlarını tanımak ve
tanıtmak amacıyla, zengin kültür mirasının araştırılması ve korunması
yönünde vatandaşları eğitici çalışmalar yapar.
2. BURSA ÇALIŞMA GRUBU
Kentimizin teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularında inceleme
ve araştırma yapmak, sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek
amacıyla çalışmalar yapar.
3. BURSA TANITIM ÇALIŞMA GRUBU
Kentlilik bilinci kapsamında kentin tüm özelliklerini tanımaya ve
tanıtmaya yönelik programlar düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar.
4. ÇEKIRGE ÇALIŞMA GRUBU
Kentimizin manevi değerleri ve dinamikleri konularında incelemeler,
araştırmalar, çeşitli etkinlikler ve toplantılar yaparak halkı bilgilendirici
çalışmalar yapar.
5. ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
Çevresel, toplumsal, ekonomik göstergeler dikkate alınarak arazinin
korunması, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım,
su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insan varlığını tehdit eden
çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapar.
6. EĞITIM ÇALIŞMA GRUBU
Bireysel ve toplumsal başarıların arttırılması için çalışmalar yapar.
7. EMEKLILER ÇALIŞMA GRUBU
Emeklilerin yaşam kalitesinin arttırılması, karşılaştıkları sorunlarının
belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kamuoyu
oluşturulması amacıyla çalışmalar yapar.
8. FOTOĞRAF ÇALIŞMA GRUBU
Fotoğraf bilincini geliştirerek tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri
fotoğraf sanatı yoluyla tanıtan çalışmalar yapar.
9. GÖNÜL DOSTLARI ÇALIŞMA GRUBU
Kadınların sosyal anlamda bilinçlenmeleri için seminerler, konferanslar
düzenlemek ve gönüllü katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar
yapar.
10.HEMŞEHRI DERNEKLERI ÇALIŞMA GRUBU
Hemşehrilerin kentle olan sosyal bağlarını güçlendirecek biçimde
yaşadıkları kentin farkına varmalarını sağlamak, kendilerini şehrin
bir parçası olduklarını hissettirmek ve şehrin her türlü değerine bu
bilinçle sahip çıkmalarını temin etmek amacıyla çalışmalar yapar.
11.HUKUK ÇALIŞMA GRUBU
Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, hukuki sorunların giderilmesi,
kentin hak ve hukukunun korunması için çalışmalar yapar.
12.İŞ HAYATI ÇALIŞMA GRUBU
İş hayatını oluşturan tarafların sorunlarının tespiti ve çözümü, sağlıklı
ve güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
13.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU
Kentin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla sürdürülebilir kalkınma
anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapar.
14.KENT GÜVENLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmak amacıyla
kentteki kuruluşlar ile halkın arasında işbirliği bilincini güçlendirmek,
çağdaş ve teknolojik yöntemlerle kent güvenliği anlayışını geliştirmek
için çalışmalar yapar.
15.KENT HAYATI ÇALIŞMA GRUBU
Toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumların
ve bu kurumlar arası ilişkilerin kent ölçeğinde analizinin yapılması,
güncel sosyal olayların ve problemlerin irdelenerek kentsel yaşamda
katılımın ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapar.
16.KOZA ÇALIŞMA GRUBU
Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında ortaya çıkan sorunlara
yönelik çözüm odaklı projeler yaparak kent gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla çalışmalar yürütür.
17.KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU
Kentin kültürel yapısına uygun etkinlikler gerçekleştirmek, kentte
kültür, sanat ve eğitim çalışmaları hakkında gerçekleştirilen sanatların
tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu alana ilgi duyan insanları bir
araya getirerek, sanatın her alanında kucaklaşmasına aracı olabilmek
düşüncesiyle çalışmalar yapar.
18.MERINOS ÇALIŞMA GRUBU
Ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Bursa kent hafızasında
önemli bir yeri olan Merinos merkezli çalışmalar yapar.
19.MÜZIK EĞITIM ÇALIŞMA GRUBU
Halkın müzik konusunda rehberlik ve eğitim alabileceği bir ortam
oluşturmak, çocukların ve gençlerin bir araya gelerek paylaşmayı
öğrenmelerini sağlamak ve toplumsal barışa katkı veren evrensel
müzik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapar.
20.RESSAMLAR ÇALIŞMA GRUBU
Resim yapmak konusunda çeşitli eğitimler vermek ve önemli günlerde
resim sergileri açmak amacıyla çalışmalar yapar.
21.SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
Bursa ölçeğinde sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda
bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.
22.SANAYI VE TICARET ÇALIŞMA GRUBU
Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli
teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapıların
ve ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
23.SOSYAL İŞLER ÇALIŞMA GRUBU
Kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlaşma ve
dayanışma çalışması yapar.
24.SPOR ÇALIŞMA GRUBU
Spora ve sporcuya yönelik her çeşit etkinlikleri desteklemek için
bilgilendirme ve eğitime yönelik çalışmalar yapar.
25.ŞAIRLER YAZARLAR ÇALIŞMA GRUBU
Şairleri ve yazarları bir araya getirerek, toplumsal ve kültürel konularda
katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.
26.TARIHI KÜLTÜREL MIRAS ÇALIŞMA GRUBU
Tarihi kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve atalarımızdan
aldığımız bu mirasın çocuklarımıza ulaştırılması amacıyla çalışmalar
yapar.
27.TURIZM ÇALIŞMA GRUBU
Kentin turizm hareketine yönelik doğa, kültür, tarih, ticaret ve sanayi,
ulaşım, konaklama, turistik alan ve mekan konularında çalışmalar
yapar.
28.TÜRK SANAT MÜZIĞI ÇALIŞMA GRUBU
Türk Sanat Müziği’nin engin ve estetik dünyasının paylaşılması ve
tanıtılması amacıyla faaliyetler yapar.
29.ULUDAĞ ÇALIŞMA GRUBU
Uludağ’ın doğal yaşamının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi,
sorunlarının tespit edilip çözümler üretilmesi, kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak amacıyla
çalışmalar yapar.
30.YABANCILAR ÇALIŞMA GRUBU
Bursa’ya çeşitli ülkelerden iş, aile, eğitim gibi nedenlerle gelen yabancı
kökenli kişilerin kent hayatına katılımı sürecine destek vermek,
karşılaştıkları sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek
amacıyla çalışmalar yapar.
TEŞEKKÜRLER…..
Türkiye’ye örnek olan destek ve katkıları nedeniyle
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
Türkiye’nin en büyük Kent Konseyi olunmasında katkıları olan
Kent Konseyinin katılımcısı sivil ve resmi toplumsal kuruluşlara,
Kent Konseyinin gönüllülerine, Kent Konseyi Ofislerindeki personele
ve bugünlere kadar emeği geçenlere
TEŞEKKÜRLER…..
DESTEK ve KATKILARIYLA
BURSA KENT KONSEYİ
Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 270 82 70
Faks: 0224 270 82 78
www.bursakentkonseyi.org.tr
[email protected]
Download

kent konseyleri el kitabı