/e
9ertiii cüfg
çff ffimgişfrfifion
ELTRANSAR ELEKTRIK TRANSMISYON
VE TELEKOMUNIKASYON
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
ırarir zuFATpAşA
MAH. pERpA Iş MERKEZI B BLoK No: 2063 K:
şişLi / isTANBuı- z rünriyp
12
denetlenmiş ve uygulamakta olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin
OHSAS 1800lz2007
standardrna uygun olduğu tespit edilmiştir.
BELGELENoinırn KApSAMI
Bı.IEnrİ HATTI, ALT YAPI TAAHHÜT rıİzvrerı-pnİ
grErrni K, TRAN s ıızıi s yoN, TEL E Koııı[ıNi«a S yoN)
Bu belge,.firma ilgili standardın gerekliliklerini yerine gelirdiği yc AI,A(:I,:R'l''e karşı s<ıruııluluğunu taşdığü süracc geçerliılir
Belge Numarası
Belgelendirme Periyodu
:14040369IOHS İtk Belgetendirme Tarihi
:3
yıl
Belge Geçerlilik
Tarihi
: lDtO4DaM
z
Belgelendirme Müdürü
ANADoLU uLusLARARAsı BELGELENıinvr ı-rn. şri
+90.224.249 43
Hürriyet Mh, Aydın Sk, No.: 2 Kat : 2-3 Osmangazi / BURSA
www.avacert.com e-posta
13 Faks : +90.224.249 4I
13
: [email protected]üt.com
a9la4l2al5
Download

9ertiii cüfg çff ffimgişfrfifion