VETERİNER HİZMETLERİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASI
İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ VE HAYVAN HASTALIK VE
ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROGRAMI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜNDEMİ
( 01-05 ARALIK 2014, ANTALYA)
01Aralık2014/ Pazartesi
I. OTURUM
09:00 Açılış
09:05 Açılış Konuşması (Prof.Dr.İrfan EROL / Genel Müdür)
09:40 Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması İçin Teknik Yardım
Projesi/Projenin İlk Yılı ve Gelecekteki Zorluklar (Paolo VİVİANİ / Proje Ekip
Lideri)
10:00 Hayvan Hareketleri, Kimliklendirme ve Kayıt İşlemleri
(Mustafa BEBEK /Koordinatör)
10:20 Sığırların tanımlanması ve kayıt işlemlerine dair tespitler
(Nazario NAZZARRİ/Proje Uzmanı)
10:40 Tartışma
11:10 Çay arası
11:40 Analitik Çalışmalar İçin Veri Gereksinimleri (Mustafa TUFAN/Proje Uzmanı)
12:00 Tartışma
12:30 14:00 Yemek Arası
II. OTURUM
14:00 Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığı Kontrol ve
Eradikasyon Eylem Planı (Adil ADIGÜZEL/Veteriner Hekim)
14:30 Şap Hastalığı bazında Analitik Çalışmalar İçin bir Model
(Toni KİRANDJİSKİ / Proje Uzmanı)
15:00 Tartışma
15:30 Çay arası
16:00 Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı, Hayvan Hareketlerine ve Kaydına Dair Kamuoyu
Araştırması Sonuçları (Aylin GÖRAL/Proje Uzmanı)
16:30 Veteriner Hizmetleri Stratejisinin Uygulanmasını Destekleyici İletişim Stratejileri
(Murat ÇAĞATAY/Proje Uzmanı)
17:00 Kapanış
1
02 Aralık 2014 / Salı
III. OTURUM
09:00 Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele
(Dr.Orhan AYLAN /Veteriner Hekim)
09:20 Tartışma
09:50 Koyun-Keçi Vebası Hastalığı (PPR) (Cihangir G.GÜMÜŞTEPE/Koordinatör)
10:10 Tartışma
10:25 Koyun Keçi Çiçek (Ali ŞİMŞEK / Veteriner Hekim)
10:45 Tartışma
11:00 Çay arası
11:30 Şarbon (Ali ŞİMŞEK / Veteriner Hekim)
11:50 Tartışma
12:00 Sığır Tüberkülozu ile mücadele (Esra ŞEN UNUTMAZ / Veteriner Hekim)
12:15 Tartışma
12:30–14:00 Yemek Arası
IV. OTURUM
14:00 Brusella İle Mücadele, Ari İşletmeler, Desteklemeler
(Cihangir G.GÜMÜŞTEPE / Koordinatör)
14:30 Tazminat Programları, Mevcut Durum ve Gelecekteki Zorluklar
(Halil AGAH / Proje Uzmanı)
15:00 Tartışma
15:30 Çay arası
16:00 Kapanış
V. OTURUM
16:00 Enstitü Müdürleri İle Özel Toplantı
2
03 Aralık 2014 / Çarşamba
VI. OTURUM
09:00 Vektörel Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Sisteminin Kurulması
(Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü)
09:15 Sığırların Nodüler Ekzantemi (Dr. Fahriye SARAÇ / Pendik VKEM)
09:45 Mavidil (Cihangir G.GÜMÜŞTEPE / Koordinatör)
10:00 Sığırların Üç Gün Hastalığı (BEF) (Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü)
10:15 Tartışma
11:00 Çay arası
11:30 Kanatlı İşletmelerinin Kontrolü ve Kanatlı Hastalıkları İle Mücadele
(Ümit ZORAY / Veteriner Hekim)
12:00 Avian Influenza ve Newcastle hastalıkları ile mücadele ve yapılan çalışmalar
(Ümit ZORAY / Veteriner Hekim)
12:15 Tartışma
12:30–14:00 Yemek Arası
VII. OTURUM
14:00 Su Hayvanları Hastalıkları ve İzleme Çalışmaları (Balıklar)
(Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü)
14:20 Su Hayvanları Hastalıkları ve İzleme Çalışmaları (Çift Kabuklu Yumuşakçalar)
(Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü)
14:40 Tartışma
15:00 At Hastalıkları (At Vebası, Ruam, West Nile)
15:30 Çay arası
16:00 İhbarı zorunlu diğer hayvan hastalıkları ile mücadele
16:45 Tartışma
17:00 Kapanış
3
04 Aralık 2014 / Perşembe
VIII. OTURUM
Nakilde Hayvan Refahı (Mustafa BEBEK/Koordinatör)
Tartışma
Kanatlı İşletmelerinde Hayvan Refahı (Cihangir G. GÜMÜŞTEPE/Koordinatör)
Tartışma
Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Yetiştirilen Hayvanların Refahı (Halil BAŞARAN)
Tartışma
Çay Arası
AB Hayvan Refahı Prensipleri ve Buzağıların Refahı Konusunda Spesifik
Gereksinimler (Zehra BOZKURT/Proje Uzmanı)
12:15 Tartışma
12:30-14:00 Yemek Arası
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:30
IX. OTURUM
14:00 Toplantının ve 2014 yılı mücadele programının ve 2015 yılı mücadele stratejisinin
değerlendirilmesi
15:30 Çay Arası
16:00 Toplantının ve 2014 yılı mücadele programının ve 2015 yılı mücadele stratejisinin
değerlendirilmesi
17:00 Kapanış
05 Aralık 2014 /Cuma
X. OTURUM
09:00
11:00
11:30
13:00
Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı
Çay Arası
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı
KAPANIŞ
4
Download

toplanti_gundemi