BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME VE BİLGİ GİRİŞ
SİSTEMİNE İLİŞKİN DUYURU
Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme ve Bilgi Giriş Sistemi kullanıma
açılmıştır. Söz konusu sisteme http://dkbp.kgk.gov.tr/Eimza/Login.aspx adresinden veya
Kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme ve
Bilgi Giriş Sistemi linkinden giriş yapılabilir.
Kurumumuza yetkilendirme başvurusunda bulunan (Bağımsız Denetim Resmi Siciline
kaydedilen kuruluşlar dahil) veya bulunacak tüm bağımsız denetim kuruluşları
yetkilendirmeye esas belgelerini sisteme yükleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bundan sonraki süreçte gerek yetkilendirme başvurusu gerekse yetkilendirilen
kuruluşların yetkilendirmeye esas bilgi ve belgelerinde meydana gelen değişikliklerin
bildirimleri sistem üzerinden yapılacaktır.
Kurumumuza yapılacak başvuru ve bildirimler için yazılı olarak belge gönderilmemesi
işlemlerin sistem üzerinden yapılması hususu;
Kuruluşlara önemle duyurulur.
Download

Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme ve Bilgi Giriş Sistemi